Internationaal onderzoek: optimisme bij de C-Suite en waarom pioniers winnaar zijn

Uit nieuw onderzoek van Workday blijkt dat senior executives erkennen dat AI-implementatie een must is, waarbij pioniers de grootste kans maken op concurrentievoordeel. Toch hebben sommigen het gevoel dat ze niet verder komen dan toekijken.

Over één ding zijn businessleaders het op dit moment eens: het gebruik van AI is een strategische noodzaak. Zeven op de tien senior executives verwachten dat AI en machine learning (ML) in de komende drie jaar zowel de kernfuncties van hun organisatie als het bedrijfsleven wereldwijd zullen transformeren. Dit blijkt uit het nieuwe C-Suite Global AI Indicator Report: AI Is the Ultimate Level-Up van Workday in samenwerking met FT Longitude. Er bestaat zelfs nog meer consensus over de voordelen op korte termijn: 98% van de CEO's zegt dat de implementatie van AI onmiddellijke voordelen binnen de organisatie oplevert.

Toch laat het internationale onderzoek onder 2355 executives ook spanningen zien. Businessleaders zijn het er bijna unaniem over eens dat het invoeren van AI een must is en dat het voordelen zal opleveren, maar als het aankomt op het nemen van die eerste, beslissende stappen, lijken velen een afwachtende houding te hebben. Bijna de helft van de CEO's zegt dat hun organisatie niet is voorbereid op de invoering van AI en ML. En ruim 1 op de 4 (28%) zegt eerst te willen kijken hoe deze technologieën hun organisatie beïnvloeden voordat ze een beslissing nemen over de aanpak.

Optimisme over het menselijk potentieel

In alle bedrijfsfuncties is men het erover eens dat een hogere productiviteit het grootste potentiële voordeel is van AI (zie onderstaande grafiek). Maar het is duidelijk dat de connectie tussen technologie en menselijk potentieel een cruciale rol speelt. 

Er vinden beladen debatten plaats over de vraag of AI werknemers zou kunnen vervangen. Maar veel businessleaders lijken erop gebrand AI te implementeren op een manier die laat zien dat de technologie hun mensen kan aanvullen en niet vervangen.

Sterker nog, 80% van een groep leaders die we ‘AI-pioniers’ noemen, heeft met succes AI en ML gebruikt om workflows te stroomlijnen en de capaciteit van hun personeel te vergroten. En van alle ondervraagde businessleaders gelooft bijna de helft (47%) dat AI het menselijk potentieel aanzienlijk zal versterken.

Chandler Morse, vice president corporate affairs bij Workday: "Wij geloven in de kracht van AI om menselijk potentieel te ontsluiten. We weten hoe deze technologieën mensen economische kansen kunnen bieden, dat is ons vak. Maar mensen zullen geen technologieën gebruiken die ze niet vertrouwen. Vaardigheden zijn de oplossing, maar dan wel vaardigheden die ondersteund worden door een doordachte, ethische en verantwoordelijke implementatie van AI met wettelijke waarborgen die het vertrouwen bevorderen. Het is ongelooflijk spannend."

Waarom zijn businessleaders terughoudend?

Ondanks het enorme enthousiasme voor AI lijken veel organisaties al bij de start klem te zitten. Van alle ondervraagde organisaties zegt slechts 16% van de respondenten dat ze momenteel bezig zijn met het testen van de technologie, terwijl 2 op de 5 (39%) zich nog in de beginfase van het onderzoek bevindt of er zelfs nog niet eens aan is begonnen. Waarom? Slechte data zijn een maar al te vaak voorkomend struikelblok, zo blijkt uit het rapport.

AI en ML zijn afhankelijk van betrouwbare data van hoge kwaliteit. Maar data-integriteit is een zwakke plek voor veel organisaties waar grote hoeveelheden informatie verspreid zijn over een lappendeken van systemen, statische spreadsheets en gefragmenteerde processen.

"Wij geloven in de kracht van AI om menselijk potentieel te ontsluiten."

Chandler Morse Vice President, Corporate Affairs Workday

"In de meeste organisaties waarmee ik te maken heb, zijn er hier en daar altijd wel data van zeer goede kwaliteit te vinden", zegt Michael Schrage, research fellow aan de Sloan School of Management van het Massachusetts Institute of Technology (MIT Sloan). "Maar in heel weinig organisaties is de kwaliteit van labeling, herkomstaanduiding en governance goed genoeg om hun data onmiddellijk te gebruiken om op betrouwbare wijze machine learning-algoritmen te trainen – of ChatGPT of Llama te optimaliseren."

De kwaliteit van je data bepalen de kwaliteit van je inzichten. 67% van de CEO's beschouwt potentiële fouten dan ook als een van de grootste risico's van AI en ML. Maar data-integriteit is niet het enige probleem dat businessleaders tegenhoudt. Bijna de helft (49%) van de CEO's zegt dat hun organisatie niet klaar is voor AI en ML en niet over alle tools, vaardigheden en kennis beschikt die nodig zijn om deze technologieën te integreren.

De weg vooruit

Als je wilt profiteren van innovatie, is snelheid van essentieel belang – en dat geldt zeker voor AI. "Mensen die alleen toekijken, missen het hele leerproces waar degenen die nu hun AI ontwikkelen van profiteren", zegt Ajay Agrawal, professor aan de Rotman School of Management van de Universiteit van Toronto, in het rapport. "Hoe eerder je instapt, hoe eerder je AI begint te leren."

We zouden er allemaal verstandig aan doen om naar de begindagen van het internet te kijken: veel van de merken die al in een vroeg stadium gebruik gingen maken van de nieuwe technologie, zijn er vandaag de dag nog steeds. De merken die dat niet deden, of die zo lang hebben gewacht dat ze nooit de kans hebben gehad om de pioniers in te halen, zijn er niet meer om ons te herinneren aan wat er gebeurt (of juist niet gebeurt) met bedrijven die te lang wachten.

Download C-Suite Global AI Indicator Report: AI Is the Ultimate Level-Up voor meer C-suite-inzichten over AI en voordelen voor pioniers.