Transformeer de kern: de benodigdheden voor digitale bedrijfsmodellen

Er is geen shortcut naar agility en het snel opschalen van digitale initiatieven. Uit een IDC-rapport blijkt dat bedrijven die digital-first willen zijn, over een aanpasbare kernarchitectuur moeten beschikken die open, uitbreidbaar en intelligent is.

De C-suite heeft geaccepteerd dat de combinatie van onzekerheid, volatiliteit en snelle technologische ontwikkelingen realiteit is geworden en niet meer verdwijnt. Organisatorische agility (het vermogen om snel van koers te veranderen en verandering op schaal door te voeren) is dus essentieel geworden. De snelste weg naar agility? Die is alom bekend: digitale transformatie. 

Hoewel digitale transformatie in afgelopen jaren dikwijls werd genoemd als bedrijfsdoel, blijkt dat veel organisaties niet profiteren van de beoogde voordelen van hun technologische investeringen, die vaak ontoereikend zijn. Er wordt enorm veel geld verspild: slechts 26% van de organisaties slaagt erin om de beoogde ROI van hun investeringen in digitale transformatie te realiseren, zo blijkt uit de IDC-whitepaper Adaptable Architecture: The Backbone for Digital Business Models. Hierin wordt beschreven wat de waarde is van digitale modellen en welke obstakels verandering in de weg staan.  

Moderne businessleaders hebben voor de vereiste agility een bedrijfsmodel nodig dat wordt ondersteund door digitale technologieën in alle processen, zowel intern als extern. Zo'n digital-first model vereist een technologische architectuur met een 'intelligente kern' gekenmerkt door aanpassingsvermogen en een nieuwe manier van denken en werken. Dat zijn de voornaamste bevindingen uit het IDC-onderzoek.

Het is voor de meeste organisaties onmogelijk om vanaf nul te beginnen en een compleet nieuwe digitale infrastructuur te ontwikkelen: ze zitten vast aan legacysystemen en hebben een technologische achterstand. Wereldwijd heeft 85% van de organisaties een verouderd IT-platform voor kernsystemen. Slechts 15% beschikt over een aanpasbare technologiearchitectuur ter ondersteuning van digitale bedrijfsmodellen. IDC ziet vaak 'eilandjes van innovatie' bestaande uit afzonderlijke digitale innovatieprojecten of een 'zijspanmodus' met twee parallelle technologie-omgevingen die klantgericht en wendbaar zijn of juist traditioneel en bedrijfsgericht.

Hoewel die laatste twee benaderingen soms voordelen opleveren, schieten ze op termijn tekort. Dit belemmert organisaties bij het snel opschalen van digitale initiatieven om echt digital-first te worden. Er bestaat geen shortcut. Opschalen vereist een intelligente kern: wendbaarheid om dynamisch in te spelen op veranderingen in de markt. Een lastige opgave, maar absoluut de moeite waard. Digital-first organisaties zijn twee keer zo winstgevend en vergroten inkomsten acht keer sneller dan niet-digitale peers in dezelfde branche, zo blijkt uit onderzoek van IDC.

Maar wat zijn de kenmerken van een toekomstbestendige IT-kern en hoe moeten processen, structuren en leadership veranderen om die kern te ondersteunen?

Moderne businessleaders hebben voor de vereiste agility een bedrijfsmodel nodig dat wordt ondersteund door digitale technologieën in alle processen, zowel intern als extern.

Intelligente kern

Een aanpasbare IT-architectuur ontworpen om complexe, snelle veranderingen op te vangen en digitale bedrijfsmodellen te ondersteunen, voldoet volgens IDC aan drie belangrijke kenmerken.

  1. Open: data stromen naadloos door de waardeketen om realtime interactie in het hele ecosysteem en samenwerking te faciliteren. 

  2. Intelligent: data uit interne en externe pijplijnen worden omgezet in bruikbare inzichten om snel nieuwe producten en services te ontwikkelen.

  3. Uitbreidbaar: de architectuur biedt de functionaliteiten om nieuwe usecases te maken, schaalbaarheid te vergroten en ongekend veel activiteiten te verwerken. Dit levert concurrentievoordelen op in branches waarin alle organisaties over eersteklas technologie beschikken.

Deze drie kenmerken stellen bedrijven in staat over te stappen van "traditionele, lineaire processen die uitsluitend binnen een organisatie plaatsvinden naar datagestuurde waardeketens die naadloos aansluiten op het externe ecosysteem", aldus het rapport van IDC. Om snel te veranderen, moeten obstakels tussen backoffice-systemen en frontoffice-applicaties worden geëlimineerd. Bovenal moet het idee worden losgelaten dat een IT-omgeving beperkt is tot de vier muren van een organisatie.    

Om bijvoorbeeld de winst te maximaliseren van een dag met hoge verkoopcijfers en kortingen, zoals Black Friday, moet een retailer realtime data verzamelen en analyseren. Zoals data over weersomstandigheden, geopolitieke gebeurtenissen en andere externe factoren die de vraag beïnvloeden, evenals interne datastromen met betrekking tot voorraden en de beschikbaarheid van personeel. Een intelligente kern helpt het bedrijf de exacte behoefte aan seizoensarbeid te voorspellen en vervolgens (met geïntegreerde automatisering) een wereldwijde wervingscampagne en gestroomlijnde onboardingsactiviteiten te lanceren.  

Volgens IDC zijn digitale bedrijfsmodellen naar buiten gericht, wat een naadloze stroom van realtime data door alle organisatieprocessen vereist. Om dit essentiële doel te realiseren, moet de kern van de IT-infrastructuur worden gemoderniseerd en een intelligente en dynamische kern faciliteren.

Voor een succesvolle digitale transformatie moeten ook CIO's veranderen en verder kijken dan technologie en operations om strategischer (en zelfs disruptiever) te worden.

Mentaliteit veranderen en structuren heroverwegen

Iedereen met ervaring in het uitvoeren van grote IT-infrastructuurprojecten weet dat succes meer vergt dan alleen de juiste technologie. Een van de belangrijke factoren is verandervermogen. Het creëren van een aanpasbare IT-kern ontworpen voor agility vereist een drastische mentaliteitsverandering, zowel bij IT als daarbuiten. Om kansen te benutten in een digital-first tijdperk moeten ook werkprocessen en structuren worden getransformeerd.

In het IDC-rapport worden drie specifieke zaken uitgelicht.

  1. Nieuwe mentaliteit: teams moeten zich niet langer richten op technologieën, projecten en resources maar op bedrijfsresultaten, producten en talent. Dat betekent dat alle leaders die de digitale strategie aansturen (in technologie, finance, operations, HR en elders) zich richten op usecases en zakelijke (geen technische) taal gebruiken.  
  2. Nieuwe processen: bedrijfsprocessen "bepalen de manier waarop we werken", stelt het IDC-rapport. In elke branche geldt dat bedrijven die een wendbare digitale business willen worden gemotiveerde werknemers nodig hebben die over de juiste middelen beschikken. Maar als werknemers het gevoel hebben vast te zitten aan verouderde processen en organisatorische hiërarchieën, komt verandering in het gedrang en vertrekt waardevol talent.
  3. Nieuwe structuren: IT moet zich verder ontwikkelen en niet langer vasthouden aan traditionele taken en verantwoordelijkheden. Als verantwoordelijke afdeling voor de intelligente kern, moet de focus op agile teams liggen die de middelen hebben om producten te leveren die rechtstreeks bijdragen aan bedrijfsresultaten. Deze moeten "in lijn zijn met de in de digitale roadmap beschreven ontwikkeling van usecases", zegt IDC.

Het creëren van een aanpasbare IT-kern ontworpen voor agility vereist een drastische mentaliteitsverandering, zowel bij IT als daarbuiten.

Het belang van afstemming binnen de C-suite

Het is begrijpelijk dat veel CIO's terughoudend zijn bij een grootschalige modernisering van de IT-kern. Ze zijn in het verleden al eens de mist in gegaan bij het upgraden of implementeren van nieuwe bedrijfsapplicaties, waarbij projecten vertraging opliepen, het budget werd overschreden en uiteindelijk ook het doel niet volledig werd gerealiseerd. De nieuwe realiteit is echter onvermijdelijk: een snel veranderende wereld vraagt om een aanpasbare kern gericht op agility.

Voor een succesvolle digitale transformatie moeten ook CIO's veranderen en verder kijken dan technologie en operations om strategischer (en zelfs disruptiever) te worden. IDC stelt dat CIO's zich in de toekomst op vijf nieuwe groepen moeten richten: bevorderaars van vertrouwen, bedrijfsadviseurs, voorvechters van digitale innovatie, diplomatieke onderhandelaars en proactieve communicators. Overkoepelend doel is het bieden van inzicht in nieuwe technologie aan leden van het 'digitale dreamteam' en het creëren van draagvlak onder belangrijke stakeholders wat betreft geprioriteerde usecases.

Maar terwijl de CIO de regie moet behouden, moet die verandering wel plaatsvinden binnen een zorgvuldig geïntegreerde en bedrijfsbrede digitale strategie. Een dergelijke strategie vereist de betrokkenheid en buy-in van de CEO, die er als geen ander voor zorgt dat alle leden van de C-suite achter de strategie staan en klaar zijn om het bedrijf vooruit te helpen.

De transformatie van de kern mag geen taak zijn die een CIO alleen uitvoert. Maar als de hele C-suite zowel de risico's van inactiviteit als de voordelen van ontwikkeling inziet, wordt de noodzaak van verandering evident.

Meer om te lezen