4 belangrijke conclusies uit het '2021 Global Impact Report' van Workday

Carrie Varoquiers, onze Chief Philanthropy Officer, bespreekt het 'Workday 2021 Global Impact Report' en de belangrijkste conclusies over onze vooruitgang en doelen, van milieuduurzaamheid tot sociale rechtvaardigheid.

Bij Workday hebben we een aantal kernwaarden die als leidraad dienen voor iedere beslissing en actie. We stellen bijvoorbeeld mensen centraal in onze bedrijfssoftware en streven naar een inspirerende werkdag voor iedereen. 

Het afgelopen jaar heeft de wereld heel wat te verduren gekregen: de pandemie, raciaal geweld en een escalerende klimaatcrisis. Het is daarom belangrijker dan ooit om actief te blijven werken aan het creëren van kansen voor iedereen. 

Met trots kondig ik de publicatie van het Workday 2021 Global Impact Report aan. Dit rapport herinnert ons eraan wat we samen met onze werknemers, klanten, partners en community's hebben bereikt om voor mensen, bedrijven en de wereld om ons heen een mooiere toekomst te bouwen. Hoewel we nog een lange weg hebben te gaan, wil ik graag een aantal take-aways delen. Het rapport zelf bevat meer details. 

We hebben snel gereageerd op COVID-19 voor onze werknemers, klanten, partners en community's. Tijdens de pandemie (en nog steeds) hadden de gezondheid en veiligheid van onze werknemers onze hoogste prioriteit. We gingen na hoe we onze werknemers en hun geliefden het beste konden ondersteunen, met aandacht voor de psychologische, emotionele, fysieke en financiële aspecten. We hebben hiervoor alles in het werk gesteld. We zijn bijvoorbeeld snel overgestapt op een thuiswerkbeleid, we hebben de meerderheid van onze werknemers twee weken extra salaris gegeven, we hebben een 'employee relief fund' opgericht en we bieden extra resources op het gebied van mentale gezondheid.

Veel van onze klanten opereerden in de frontlinie van de pandemie, dus het was belangrijk om samen met hen te werken aan het waarborgen van de bedrijfscontinuïteit. We hebben naar onze klanten geluisterd en bijgedragen aan de ontwikkeling van meer dan 130 nieuwe oplossingen die onze klanten hielpen om beter in te spelen op onverwachte veranderingen als gevolg van de pandemie. 

Terugkijkend naar de afgelopen twee jaar zijn we tot het besef gekomen dat onze wereldwijde samenleving meer verbonden is dan we ooit.

We wisten ook dat de mensen in onze community's het soms moeilijk hadden. Via de Workday Foundation hebben we geld gedoneerd aan organisaties die mensen in de frontlinie van de coronacrisis ondersteunen. We hebben subsidies van de Workday Foundation aan onze bestaande non-profitpartners bespoedigd, omdat ze plots een enorme hoeveelheid nieuwe werkzoekenden moesten helpen die door de pandemie hun baan waren verloren. Als ik terugkijk op onze acties ben ik er vooral trots op dat we nog steeds streven naar een rechtvaardig herstel voor onze mondiale samenleving na de pandemie. Ik ben optimistisch over het dichten van de 'opportunity gap' in samenwerking met organisaties die dezelfde visie hebben. 

Hoewel we ons altijd al hebben ingezet voor diversiteit en inclusie, hebben we onze commitments opgevoerd omdat we wisten dat we meer moesten doen. Het koesteren van een divers personeelsbestand is altijd al belangrijk voor ons geweest. In het afgelopen jaar hebben we een toename gezien van zinloos geweld tegen mensen uit etnische minderheden, in het bijzonder in onze Black- en AAPI-community's (Asian American Pacific Islander). Dit heeft onomstotelijk aangetoond dat het onze verantwoordelijkheid is om harder te werken aan het creëren van gelijkheid voor iedereen op de werkvloer en in onze community's. 

Met onze VIBE™-strategie (Value Inclusion, Belonging & Equity) als basis zijn we fundamentele commitments aangegaan voor het aanstellen en ontwikkelen van divers talent, het cultiveren van een cultuur van 'erbij horen', het ontwikkelen van inclusieve producten en technologieën en het versterken van onze community's. In 2020 hebben we ons allereerste 'VIBE Accelerator Team' opgericht, een functieoverkoepelende groep van meer dan 20 werknemers met als doel het realiseren van meer diversiteit en inclusie voor onze medewerkers, onze klanten en onze community's. En tot slot hebben we 12 miljoen dollar gedoneerd aan organisaties die strijden tegen sociale onrechtvaardigheid en racisme. 

Door de steeds dreigendere klimaatverandering beseften we dat we ingrijpende acties moesten nemen om voor een duurzamere toekomst te zorgen. Doen we dit niet, dan zal de klimaatverandering ongetwijfeld langdurige gevolgen hebben, niet alleen voor onze aarde, maar ook voor de mensen, de economie en de samenleving als geheel. Om onze commitment aan duurzaamheid te verhogen, hebben we de afgelopen twee jaar een aantal initiatieven gesteund. 

In 2020 bereikten we een jaar eerder dan gepland ons doel om klimaatneutraal te opereren en draaien we op 100% hernieuwbare elektriciteit. In het begin van 2021 verbonden we ons tot wetenschappelijk gefundeerde emissiereductiedoelstellingen in de hele waardeketen die de klimaatopwarming beperken tot 1,5 ℃. We hebben al onze historische emissies gecompenseerd om een netto CO2-uitstoot van nul te bereiken, en we hebben 1 miljoen dollar geïnvesteerd in CO2-verwijderingsprojecten. Samen staan we sterk. Juist daarom is het cruciaal dat we samenwerken om de moeilijkste uitdagingen aan te gaan. En dat is zeker het geval voor de klimaatcrisis. Daarom blijven we met andere organisaties samenwerken om de positieve impact die we met z'n allen op de planeet kunnen hebben, te maximaliseren. 

De steeds grotere 'opportunity gap' heeft ons laten zien hoe belangrijk het is om samen een positief verschil te maken. De ontwikkelingen van het afgelopen jaar hebben nogmaals enorme ongelijkheden op de arbeidsmarkt aan het licht gebracht. Via Opportunity Onramps®, ons initiatief voor gelijke economische kansen, hebben we onze inspanningen uitgebreid naar werkzoekenden die op moeilijkheden stuiten bij het vinden van een goed betaalde carrière. 

We verbinden ons ertoe om tegen 2023 20% van de functies op lager en middelhoog niveau bij Workday in te vullen met kandidaten van 'Opportunity Onramps'. Ook doen we als bedrijf de belofte om 250.000 vrijwilligersuren te doneren aan organisaties die de 'opportunity gap' helpen te dichten. Met het oog op de toekomst blijven we belangrijke werkgelegenheidsinitiatieven ondersteunen, zoals het 'Bay Area Opportunity Onramps Collaborative' met partnerorganisaties zoals JFF, JVS, Opportunity@Work en SkillUp, die onze missie delen om deze kansenkloof te dichten. 

Terugkijkend naar de afgelopen twee jaar zijn we tot het besef gekomen dat onze wereldwijde samenleving meer verbonden is dan we ooit. We hebben grote vooruitgang geboekt en we zijn enthousiast over de kansen die nog voor ons liggen. Er ligt nog veel werk om iedereen een mooiere werkdag en toekomst te bezorgen, maar we kijken ernaar uit om samen onze doelen te bereiken.

Wilt u meer weten? Bekijk het Workday 2021 Global Impact Report.

Meer om te lezen