De CEO van de Bank of America over het belang van ESG.

In een recent Fortune-evenement voor CFO's gaf Brian Moynihan het advies om zaken op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) op een eenvoudige en haalbare manier aan te pakken, met meetbare metrics.

Wereldwijd krijgen bedrijven steeds meer aandacht voor praktijken op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG). Volgens Brian Moynihan, CEO bij de Bank of America, is het belangrijk om te kiezen voor een proactieve en meetbare aanpak van ESG, om een toekomstbestendige en wendbare organisatie op te bouwen.

Op een recent Fortune CFO Collaborative-evenement, met als thema 'de toekomstige rol van finance', stelde Moynihan dat ESG een zeer belangrijk thema is voor bedrijven en hun belanghebbenden.

Over de aanpak van de Bank of America op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur zei Moynihan: "We geloven in de kracht van het 'en', te weten winst realiseren voor stakeholders én iets betekenen voor de samenleving."

Maar, de drijfveren voor bedrijven zijn niet geheel altruïstisch. Uit onderzoek van Bank of America blijkt dat er een verband bestaat tussen de manier waarop bedrijven ESG-kwesties aanpakken en hun prestaties, zegt Moynihan.

"Investeerders gaan steeds meer rekening houden met overwegingen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur, want dat wordt van hen verwacht."

Brian Moynihan Chief Executive Officer Bank of America

Hij had het ook over ESG-metrics, die beoordelen hoe bedrijven presteren op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur. "Investeerders kijken steeds vaker naar deze metrics."

Hij voegde eraan toe dat CFO's zich zeer bewust zijn van deze trend. En nu ESG-metrics steeds belangrijker worden is het belangrijk dat organisaties zelf het voortouw nemen - en meetbare, geaccepteerde normen hanteren in plaats van te wachten op beoordelingen van derden. "Dan krijg je opeens een beoordeling waar je je als organisatie misschien niet in herkent", zei Moynihan.

Moynihan voegde eraan toe dat ESG-metrics belangrijke concurrentiefactoren worden voor bedrijven in zowel business-to-business (B2B) als business-to-consumer (B2C), aangezien hun klanten steeds meer rekening houden met dergelijke praktijken.

"Klanten willen weten hoe u met ESG omgaat, anders gaan ze het product bij iemand anders kopen," zei Moynihan.

Om bedrijven richting te geven hebben het World Economic Forum en de International Business Council (IBC), waarvan Moynihan voorzitter is, duidelijke ESG-richtlijnen opgesteld. In samenwerking met de Bank of America, Deloitte, EY, KPMG en PwC heeft de groep 21 kerncriteria en 34 uitgebreidere criteria opgesteld die niet-financiële disclosures bevatten over vier pijlers: mensen, planeet, welvaart en bestuur.

"Het gaat hier om echte metrics, die per definitie materieel zijn en die gedurende te tijd kunnen worden gemeten", zei Moynihan.

Moynihan erkende dat de onderliggende vraagstukken niet eenvoudig zijn en raadde organisaties aan de metrics op een eenvoudige en meetbare manier te benaderen.

Duurzaamheidsmetrics staan al op de agenda bij instanties als de U.S. Securities and Exchange Commission en de International Financial Reporting Standards Foundation, aldus Moynihan. Hoewel regelgevende instanties de rapportage van ESG-metrics nog niet voorschrijven (iets wat Moynihan op termijn wel verwacht) neemt de druk bij ondernemingen al wel toe.

"Het gaat gewoon gebeuren, zelfs als het geen onderdeel wordt van de fiscale metrics", zei hij. "Investeerders willen hun investeringen op ESG-principes afstemmen, want dat wordt van ze verwacht door de mensen die ze het geld geven."

Het advies van Moynihan aan CFO's over ESG was duidelijk: "Als je beweert dat je iets doet op milieugebied maar dit niet vertaalt in begrijpelijke metrics, dan zul je vaak moeten toegeven dat iets niet klopt. Het is niet meetbaar. Het is greenwashing."

Spiegels en vensters

Wat betreft zijn benadering van diversiteit, gelijkheid en inclusie als bedrijfsprioriteit verwees Moynihan naar het concept van 'spiegels en vensters'. De 'spiegel' reflecteert de interne waarden van een organisatie, het 'venster' biedt inzicht in de ervaringen van anderen.

"Om te beginnen moet de CEO op alle niveaus passende vertegenwoordiging hebben om zo gelijke beloning voor gelijke prestaties te verzekeren", zei hij. "Dit zal volgens mij voor iedereen een verplichte disclosure worden."

Moynihan voegde eraan toe dat grote ondernemingen vanwege hun omvang, schaal en compensatievermogen 'kansrijke bedrijven' kunnen worden die een economisch domino-effect teweegbrengen. "Als we onze verdiende inkomsten uit onze bedrijven halen, zal dit mensen uit de middenklasse en hogere middenklasse creëren … en als de diversiteit goed is, kan de samenleving dus mee evolueren."

Zo noemde Moynihan de inspanningen van de Bank of America rond kredietverlening voor kleine ondernemingen en hun ondersteuning van participatiemaatschappijen die investeren in bedrijven die worden gerund door vrouwen en mensen uit de BIPOC-community (black, indigenous & people of color).

Volgens Moynihan heeft de Bank of America in tal van dergelijke bedrijven geïnvesteerd. "Dat creëert dan weer ondernemingskapitaal, zowel voor de private-equityfondsen als voor de bedrijven", zei hij. "In het begin draait het allemaal om de manier waarop u uw bedrijf runt en daarna om de uitvoering zelf."

Hoe bedrijven uitdagingen rond ESG aanpakken

Wat later in het evenement zei Robert J. Jackson Jr., Director van het programma Corporate Law & Policy aan de New York University School of Law, dat veel executives beroep doen op externe experts over ESG-kwesties.

"Voor organisaties die wereldwijd actief zijn en inzicht moeten hebben in hun supplychain en de arbeidskwesties aan de andere kant van de wereld, kan het heel goed zijn dat ze een professional nodig hebben die deze kwesties fulltime beheert", zei hij.

Emma Stewart, Sustainability Officer bij Netflix, zei dat Netflix zaken als storingen in lokale elektriciteitsnetten, technologische, regelgevings- en beleidsrisico's en verschillende ESG-metrics en disclosurevereisten constant volgt. "We kwantificeren ook zaken zoals bosbranden die de productie verstoren", voegde ze eraan toe. "Zo zien we helaas ook dat het aantal bosbranden elk jaar en in elke regio toenemen."

Daarom maakt Netflix van klimaatverandering zijn belangrijkste ESG-focusgebied en heeft het een bedrijfsbreed doel van een netto-nul CO2-uitstoot tegen volgend jaar, zei Stewart.

Claus Aagaard, CFO bij Mars Inc., merkte op dat 90% van de ecologische voetafdruk zich vooral bevindt bij de fabrieken die deel uitmaken van de directe toeleveringsketen. Dit is een belangrijk aandachtspunt geworden in het afgelopen jaar.

Aagaard vertelde dat het bedrijf samen met PepsiCo en McCormick & Co. een initiatief heeft gelanceerd om leveranciers op weg te helpen met duurzame praktijken. Dit initiatief kwam tot stand na een gesprek met 200 belangrijke leveranciers, waaruit bleek dat slechts 10% van hen wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen had. "Zonder hun medewerking maken we geen kans om onze beloften voor drastische vermindering te realiseren."

Ontdek meer over de CFO Collaborative-evenementen van Fortune, waarin toonaangevende CFO's (en CEO's die eerder als CFO actief waren) hun inzichten delen over de veranderende rol van de finance.


Doe op 28 oktober 2021 mee aan het virtuele Fortune Emerging CFO-evenement, waar het onderwerp 'plannen voor volatiliteit' centraal staat. Zo worden er best practices voor financeleaders besproken die helpen met risicobeperking, bijvoorbeeld op het gebied van inflatie.

Meer om te lezen