Door de ogen van de CIO: werk maken van snelle digitalisering

Het in Duitsland gevestigde ThyssenKrupp is, met 670 internationale dochterondernemingen, een van 's werelds grootste staalproducenten. Tijdens ons digitale evenement 'Conversations for a Changing World' vertelde de Chief Information Officer van ThyssenKrupp hoe het bedrijf werk maakt van een transformatieprogramma om sneller te digitaliseren.

In het laatste decennium (en vooral in 2020) moesten bedrijven nieuwe manieren vinden om buitengewone uitdagingen het hoofd te bieden. Het is gebleken dat organisaties die digitale transformatie hebben omarmd meer succes boeken en over meer veerkracht beschikken. 

Zo stelt recent onderzoek van IDC dat "organisaties die het digitale domein prioriteit hebben gegeven 2x zo winstgevend zijn en 8x zoveel omzet hebben als bedrijven die digitaal achterblijven." Ook stelt IDC dat 80% van de CEO's vindt dat digitale transformatie onvermijdelijk is en dat dit bovenaan hun agenda staat. 

Veerkracht, agility en de reis naar een digitale revolutie

Uit het internationale onderzoek van Workday, 'Organizational Agility At Scale: The Key to Driving Digital Growth', blijkt dat meer dan een derde van de bedrijven verwacht dat binnen drie jaar minstens 75% van hun inkomsten voortvloeien uit digitale activiteiten. Dit percentage is verdrievoudigd sinds 2019, toen slechts één op de tien bedrijven die voorspelling deed.

Maar hoe versnellen bedrijven hun digitale groei? Het onderzoek van Workday toont aan dat organisaties die het snelst reageerden op de pandemie al beschikten over veel eigenschappen van organisatorische agility, zoals het vermogen om crossfunctionele toegang tot data te faciliteren.

Tijdens Workday's digitale evenement Conversations for a Changing World sprak Carolyn Horne, president voor de EMEA-regio, met Dr. Michael Kranz, de Chief Information Officer van Thyssenkrupp Steel. Ze vroeg hem hoe het bedrijf digitaal centraal heeft gesteld in de operatie en hoe dit heeft geholpen om snel te reageren in tijden van onzekerheid en verandering.

Over het besluit om de organisatie versneld te digitaliseren, zei Kranz het volgende: "We hebben al vroeg geïnvesteerd in het digitale domein. Het is een belangrijk onderdeel van onze strategie en onze cultuur. De technologische transformatie draaide om de overstap van legacysystemen naar meer geïntegreerde platformen. Op cultureel vlak hebben we een digitaal pionierprogramma opgezet, in combinatie met een digitaal lab. Maar allereerst moesten we nieuwe digitale diensten opzetten en onze klantrelaties optimaliseren. We willen een digitale mindset creëren bij al onze 27.000 werknemers."

Agility en veerkracht in stormachtige tijden

Hoewel COVID-19 organisaties op verschillende wijzen heeft geraakt, is er één gemene deler: digitale transformatie is versneld. Er is een duidelijk onderscheid aan het licht is gekomen tussen bedrijven die al investeerden in digitale bedrijfsmodellen en bedrijven die dat hebben nagelaten. In het onderzoek van Workday vroegen we meer dan 1000 business leaders (C-suite of direct ondergeschikten) of ze voldoende uitgerust waren om snel en slagvaardig te reageren op de COVID-19-pandemie. De antwoorden op deze ene vraag toonden aan dat er twee groepen zijn qua reactievermogen: de “snelle groep" (73%) en de “langzame groep" (27%). 

Thyssenkrupp Steel kreeg tijdens de pandemie te maken met een aantal uitdagingen. Het digitale domein speelde een zeer belangrijke rol bij het flexibele en veerkrachtige optreden in deze periode. "Van de ene op de andere dag moesten 3000 mensen van huis uit werken. Onze productiefaciliteiten vroegen wel om onsite personeel, dus we moesten tegelijkertijd ook veiligheidsprotocollen opstellen en ervoor zorgen dat we op afstand konden verbinden met lokale systemen. Dit was een enorme taak, maar dankzij onze systemen en processen zijn we hierin geslaagd," aldus Kranz.

"Tegelijkertijd speelden er ook economische factoren mee. We moesten kostenbesparingen doorvoeren en onderzoeken hoe we ons projectportfolio konden terugschalen. Dit moest snel gebeuren," zo legde Kranz uit. "Er werden een aantal wijzigingen in de bedrijfsvoering doorgevoerd waardoor we onze interne procedures moesten veranderen en afstand moesten doen van het werken in organisationele silo's. Tegen 1 mei 2020 waren we erin geslaagd het bedrijf te reorganiseren. Onze executives moesten virtueel met elkaar overleggen en de nieuwe organisatie digitaal aansturen." 

"De crisis heeft ons gedwongen om nog meer te focussen op onze strategie. We begrijpen nu veel beter wie we zijn en waar we naartoe willen."

Dr. Michael Kranz CIO Thyssenkrupp Steel

Samenwerken in de veranderende wereld van werk

De adoptie van een agile manier van werken is van levensbelang in de veranderende wereld van werk. Kranz benadrukte het belang van het afbreken van management- en werknemerssilo's en wees op de noodzaak van betere samenwerking tussen sleutelfuncties, zoals business en IT.

"We komen uit een bedrijf dat van oudsher de dagelijkse bedrijfsvoering gescheiden hield van programma- en projectmanagement. Dat heeft veel ruis veroorzaakt en maakte dat het bedrijf vaak de focus moest verleggen en resources opnieuw moest prioriteren om écht effectief te opereren," zei Kranz. "Ons doel is om de business en IT meer agile samen te laten werken. Zo hebben we crossfunctionele teams in het leven geroepen die een maand met elkaar samenwerken, gericht op het behalen van één specifiek doel. Als je al je resources op die manier toewijst, werkt iedereen aan vaste taken voor vier weken. Vervolgens evalueer je alles, plan je voor de volgende vier weken en herschik je je resources waar nodig."

Hoewel de impact van COVID-19 door bedrijven over de hele wereld gevoeld werd, heeft het veel bedrijven, zoals Thyssenkrupp Steel, ook gedwongen om te werken aan veerkracht en wendbaarheid. Kranz is van mening dat dit de opkomst van digitaal heeft versneld. Toch vereist het nog altijd moed van business leaders.

"De internationale crisis heeft de dynamiek van de C-suite veranderd. Misschien staat die letter C ook wel voor 'Courage' ('moed'). De crisis heeft ons gedwongen om nog meer te focussen op onze strategie. We begrijpen nu veel beter wie we zijn en waar we naartoe willen. Dit heeft zich goed ontwikkeld, ook al vechten we nog altijd tegen een economische recessie."

Meer om te lezen