Ambitieuze klimaatinspanningen versnellen met wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen

We zijn er trots op dat we deel uitmaken van een community van toonaangevende bedrijven die samenwerken met het Science Based Targets-initiatief (SBTi) om emissiereductiedoelstellingen vast te stellen en uit te voeren die aansluiten bij de missie om de opwarming van de aarde tot 1,5 °C te beperken.

Om onze bijdrage te leveren aan de beperking van de klimaatverandering, hebben we vorig jaar toegezegd wetenschappelijk onderbouwde emissiereductiedoelstellingen (science-based emissions reduction targets, of SBT's) voor onze hele waardeketen vast te stellen. Verder hebben we ons aangesloten bij de Business Ambition for 1,5 °C van het SBTi.

Met trots kondigen we vandaag aan dat we onze specifieke SBT's hebben ontwikkeld en dat ze onlangs zijn goedgekeurd door het Science Based Targets-initiatief (SBTi). Het SBTi, een samenwerking tussen het CDP, het United Nations Global Compact, het World Resources Institute en het World Wide Fund, bevordert best practices bij het op wetenschappelijke basis vaststellen van emissiereductiedoelstellingen en beoordeelt de doelstellingen van bedrijven. Het initiatief ondersteunt klimaatactie en helpt bedrijven om talenten te werven en te behouden die de bedrijfswaarden onderschrijven. Dit is belangrijk: toptalenten willen werken voor bedrijven die duurzaam ondernemen en klanten willen geassocieerd worden met bedrijven die het beste voor hebben met hun gemeenschap.

Onze doelstellingen, die zijn afgestemd op 1,5 °C voor alle drie de emissiegebieden (de meest ambitieuze inspanningen via het SBTi-proces), omvatten:

  • Workday committeert zich om tot aan boekjaar 2030 jaarlijks 100% hernieuwbare elektriciteit in te kopen. 
  • Workday committeert zich om de absolute broeikasgasuitstoot van zakenreizen van scope 3 met 25% te verminderen tegen boekjaar 2026 (met boekjaar 2020 als uitgangspunt).
  • Workday committeert zich ertoe dat 70% van onze leveranciers, op basis van het bedrag aan ingekochte goederen, diensten en kapitaalgoederen, tegen boekjaar 2026 wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen heeft.

Als lid van de SBTi-community van meer dan 2.500 bedrijven en financiële instellingen die werken aan emissiereductie in lijn met de klimaatwetenschap, wil ik graag meer informatie geven over de specifieke projecten en beleidsmaatregelen die we implementeren om deze wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen te realiseren.

Tot 2030 jaarlijks 100% hernieuwbare elektriciteit inkopen

Als onderdeel van een innovatieve schone-energieovereenkomst hebben we in 2018 samen met Bloomberg, Cox Enterprises, Gap Inc. en Salesforce het allereerste project voor aggregatie van hernieuwbare energie voor kleine inkopers ondertekend. Hiermee werd een blauwdruk gemaakt voor kleinere energieafnemers die soortgelijke aggregatieprojecten willen opzetten, om de grote impact te hebben die traditioneel alleen de grootste partijen konden bereiken. Dit project ontving de 2019 Green Power Market Development Award van het Center for Resource Solutions en de 2020 Innovation Award van Smart Energy Decisions.

Bovendien is sinds 2019 100% van de elektriciteit die we over de hele wereld in onze kantoren en datacenters gebruiken afkomstig van schone, hernieuwbare bronnen. Dat willen we graag zo houden. Dit betekent dat we een hoeveelheid elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen inkopen die gelijkwaardig is aan wat we internationaal op jaarbasis verbruiken, wat in overeenstemming is met de RE100-criteria.

Om ons nog meer in te zetten voor hernieuwbare energie, is er een nieuwe virtuele stroomafnameovereenkomst (virtual power purchase agreement, of VPPA) in de maak. Dit project zal niet alleen schone energie leveren, maar ook sociale en milieueffecten ondersteunen. Deze focus 'voorbij de megawatt' zal de ecologische en sociale resultaten maximaliseren door bij te dragen aan CO2-neutrale energiesystemen die veerkrachtig, eerlijk en duurzaam zijn.

We zijn ook van plan nieuwe zonnepanelen en megapack-batterijen van industriële afmetingen te installeren op ons hoofdkantoor in Pleasanton, Californië. Dit project maakt het mogelijk om 1,2 megawatt aan zonne-energie en 1,5 megawatt aan batterijopslag te realiseren. Deze bijdrage zal 25% van het elektriciteitsverbruik van een van de gebouwen op onze campus compenseren en ruim 40% van het elektriciteitsverbruik van een ander gebouw op onze campus tegen het einde van 2023. Dit komt bovenop de zonnepanelen van 865 kilowatt die al goed zijn voor een derde van de dagelijkse elektriciteitsbehoefte van ons hoofdkantoor op nummer 6110.

Tegen 2026 de absolute uitstoot van broeikasgassen door zakenreizen van scope 3 met 25% verminderen

Om onze wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen voor de uitstoot door zakelijke vliegreizen te halen, kopen we voor vijf jaar vooruit duurzame vliegtuigbrandstof (Sustainable Aviation Fuel, of SAF) in via het SkyNRG Board Now-programma. Board Now is een innovatief programma en heeft een netwerk van toonaangevende bedrijven als leden. We nemen deel aan het Board Now-programma als 'Leader', wat het hoogste niveau van lidmaatschap is. We hebben ons gecommitteerd aan een vijfjarig inkoopplan (2025-2029). Met deze investering steunen we de ontwikkeling van de eerste Europese SAF-productiefaciliteit (gevestigd in Nederland) die jaarlijks 100.000 ton SAF zal produceren.

Als het enige SAF-bedrijfsprogramma dat nieuwe productiecapaciteit mogelijk maakt, helpt Board Now bedrijven de uitstoot van zakenreizen te verminderen en de energietransitie in de luchtvaart te versnellen. SAF doet dienst als alternatief voor fossiele brandstoffen voor straalvliegtuigen en wordt niet geraffineerd uit aardolie, maar is afkomstig van duurzame bronnen. In vergelijking met fossiele kerosine vermindert SAF de CO2-uitstoot tijdens de volledige gebruikscyclus. SAF is een drop-in brandstof die kan worden gemengd met fossiele vliegtuigbrandstof. Hiervoor is geen extra infrastructuur nodig.

We hebben ons eveneens aangesloten bij de Sustainable Aviation Buyers Alliance (SABA) 500, een door inkopers geleide samenwerking onder leiding van RMI en het Environmental Defense Fund, die gericht is op het koolstofvrij maken van de luchtvaart en het stimuleren van investeringen in, en de toepassing van SAF.

SABA stimuleert hoogwaardige investeringen in SAF met een strikt en transparant systeem van SAF-certificering, voorlichting aan leden over beleidsmogelijkheden om de invoering van SAF op de markt te bevorderen en door het wegnemen van belemmeringen voor het opschalen van SAF.

Onze strategie berust niet louter op het inkopen van SAF. We richten ons ook op het terugdringen van de uitstoot van onze zakenreizen en geven prioriteit aan koolstofefficiënte reismogelijkheden voor onze werknemers. We moedigen onze werknemers bijvoorbeeld aan om met de trein, metro en bus te reizen in plaats van met de auto of het vliegtuig. We beseffen dat de meest doeltreffende manier om onze voetafdruk van vliegreizen te verkleinen is minder te vliegen. Verder zetten we het gebruik van videoconferenties en digitale hulpmiddelen voort om zakenreizen voor onze werknemers tot een minimum te beperken. 

Ernaar streven dat 70% van onze leveranciers tegen 2026 wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen heeft

We willen dit doel bereken via supply chain management. We voeren overleg met onze belangrijkste leveranciers en moedigen hen aan om wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelstellingen vast te stellen.

Bij Workday gebruiken we Workday Strategic Sourcingvoor het beheren van leveranciersrelaties. Deze op samenwerking gerichte, cloudgebaseerde oplossing biedt bedrijfsbrede zichtbaarheid in sourcingprojecten die wetenschappelijk onderbouwde transformatiedoelstellingen nastreven. Zo kunnen we alle sourcingprojecten op één plaats beheren, prioriteren en volgen. Bovendien kunnen we met Workday Strategic Sourcing een transparante en concurrerende omgeving creëren waarmee onze leveranciers kunnen zien hoe ze zich qua koolstofvoetafdruk tot andere bieders verhouden. 

Voortbouwend op deze bestaande functionaliteiten blijven we ook innoveren om onze klanten te helpen hun duurzaamheidsinspanningen te ontwikkelen en de gerealiseerde vooruitgang te volgen. Onlangs heeft Workday een oplossing voor een duurzame leveranciersketen aangekondigd, die samenwerkt met onze bestaande oplossingen voor duurzame inkoop en het bijhouden van scope 3-emissies.

Zoals eerder genoemd, omvatten onze reductiedoelstellingen activiteiten in onze hele waardeketen, zodat we in de hele sector impact hebben. Dit is een voortzetting van ons werk op het gebied van leveranciersbetrokkenheid met onze datacenterproviders, en van onze samenwerking met het Future of Internet Power-initiatief van de Clean Energy Buyers Association om hernieuwbare elektriciteit in te kopen en de uitstoot in de hele datacenterbranche te verminderen.

Een blik op de toekomst

Volgens vooraanstaande wetenschappers op het gebied van klimaatverandering en in overeenstemming met het Akkoord van Parijs is het komende decennium van cruciaal belang voor het verminderen van de koolstofuitstoot en het beperken van de ergste gevolgen van klimaatverandering. Onze reis naar duurzaamheid bij Workday sluit aan bij de transitie naar een koolstofvrije toekomst. We hebben een netto-nul-uitstoot (voor kantoren, datacenters en zakenreizen) en ons doel van 100% hernieuwbare elektriciteit bereikt, en we hebben onze hele customer community van een koolstofneutrale cloud voorzien.

Daarnaast blijven we samenwerken met leveranciers om ze te helpen bij het vaststellen van hun eigen wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen. Zoals we aangeven in onze Workday Position on Climate Policy, zetten we ons in voor een betere toekomst voor werknemers, klanten en de internationale community in het algemeen en spelen we een actieve en op samenwerking gerichte rol bij de aanpak van klimaatverandering. En we zullen ons met hart en ziel blijven inzetten. We breiden onze commitments verder uit, bouwen nieuwe samenwerkingsverbanden met andere stakeholders op en blijven wereldwijd beleidsgesprekken stimuleren om klimaatverandering aan te pakken.

Meer om te lezen