Workday verkondigt al langer dat artificial intelligence (AI) en machine learning (ML) de toekomst van werk zullen aansturen. Iedereen is enthousiast over de recente AI- en ML-ontwikkelingen (voornamelijk generatieve AI en in het bijzonder OpenAI en ChatGPT), maar Workday ontwikkelt en levert ondertussen al bijna tien jaar AI- en ML-functionaliteiten aan klanten.

Workday's unieke AI- en ML-aanpak 

Workday benadert en implementeert AI en ML anders dan andere internationale bedrijfssoftwareproducenten. Wat betreft functionaliteit hanteert Workday een platformgerichte aanpak die AI en ML in de kern van ons technologieplatform integreert. Waarom is dit van belang? Omdat het ons in staat stelt nieuwe ML-functionaliteiten te integreren in onze applicaties. ML blijft zich tijdens gebruik ontwikkelen en verbetert sneller als miljoenen gebruikers continu tientallen applicaties op hetzelfde platform gebruiken.

Workday onderscheidt zich daarnaast met onze data en de aandacht die we daaraan besteden. We hebben toegang tot een enorme hoeveelheid klantgegevens: meer dan 60 miljoen gebruikers met ongeveer 442 miljard transacties per jaar. Kwantiteit zonder kwaliteit is echter betekenisloos als we die niet zouden waarborgen met ons veelzijdige datamodel. Dit datamodel faciliteert schone en coherente data. Onze concurrenten, die vertrouwen op meerdere integraties van verschillende repository's, schieten hierin tekort. We gebruiken een tenantmodel om data te structureren en op unieke wijze via uniforme learning afgestemde modellen te ontwikkelen voor klanten in specifieke regio's of branches, met inachtneming van noodzakelijke privacyregels en voorschriften. En we importeren externe data via Workday Prism Analytics die we vervolgens samenvoegen met de ongeëvenaarde dataset van Workday om onovertroffen modellen te maken. 

ML-professionals verwijzen naar de benodigde 'drie V's' van data om positieve resultaten te boeken: voldoende volume, vaart en variatie. Workday heeft ze alle drie. Workday's unieke combinatie van datafunctionaliteiten en technologie ondersteunt de implementatie van hoogpresterende AI- en ML-oplossingen met relevante praktische toepassingen die snel gedifferentieerde resultaten opleveren voor klanten.

Workday benadert en implementeert AI en ML anders dan andere internationale bedrijfssoftwareproducenten.

Op naar de toekomst van werk met AI en ML

Een goed praktijkvoorbeeld van onze unieke aanpak is Workday Skills Cloud, onze ML-functionaliteit die de toekomst van werk mogelijk maakt. Traditionele loopbaantrajecten, kwalificaties, diploma's en formele cv's raken achterhaald en onze economie moet dynamischer en flexibeler worden zodat mensen met een niet-traditionele achtergrond effectief kunnen deelnemen. Skills Cloud benut AI en ML om het gebruik van skills in menselijke taal te analyseren, inzicht te krijgen in onderlinge relaties en alles schaalbaar te koppelen naar een competentiegericht personeelsbestand. 

Workday Skills Cloud en de ML-engines erachter zijn essentieel om onze klanten in deze nieuwe wereld te ondersteunen. Het wordt zelfs al door meer dan de helft van onze Workday Human Capital Management-klanten (HCM) gebruikt. Workday's Skills Cloud heeft sinds de lancering vijf jaar geleden meer dan vijf miljard gebruikstoepassingen van vaardigheden verwerkt. Bedrijven kunnen vaardigheden simpelweg niet schaalbaar implementeren zonder ML. 

AI en ML zijn eveneens essentieel voor de toekomst van finance. Financeteams kunnen AI en ML gebruiken om risico's te beheren en inefficiënties te elimineren door tijdrovende taken binnen enkele uren of zelfs minuten te voltooien.  

Financeteams besteden bijvoorbeeld buitensporig veel tijd aan het verzamelen van informatie en het afstemmen van transacties tijdens de maand- en kwartaalafsluiting. Met Workday's AI en ML wordt het mogelijk om snel financiële patronen, trends en afwijkingen te identificeren, zodat teams de financiële afsluiting sneller en efficiënter kunnen afhandelen.  

AI en ML leveren talloze voordelen op voor de toekomst van werk, zeker met de komst van generatieve AI.

Workday Financial Management integreert AI en ML standaard in ons platform en faciliteert intelligente automatisering om grote transacties sneller te verwerken. Dit komt de nauwkeurigheid ten goede en levert tastbare resultaten op. 

Onbeperkte mogelijkheden voor generatieve AI

AI en ML leveren talloze voordelen op voor de toekomst van werk, zeker met de komst van generatieve AI. Workday is een early adopter van grote taalmodellen (LLM's), de technologie achter generatieve AI, die we tegenwoordig bij de productie gebruiken. We zijn generatieve AI bij Workday gaan adopteren om diverse bijkomende klantuitdagingen op te lossen. Zo worden LLM's vaak gebruikt om content te creëren en dat is van invloed op prestatiebeoordelingen, functieprofielen en allerlei andere documenten. We blijven generatieve AI-toepassingen zoeken om klanten toegevoegde waarde te bieden en unieke modellen te ontwikkelen die zowel Workday-data als externe datasets gebruiken. 

Betrouwbare beslissingen met betrouwbare AI

We denken dat AI en ML alleen echte meerwaarde leveren als ze betrouwbaar zijn en menselijke capaciteiten niet vervangen, maar aanvullen. Dat betekent dat de basis van betrouwbare AI en ML moet bestaan uit vertrouwen. We zijn een van de meest ethische bedrijven ter wereld en verantwoorde AI staat bij ons voorop. We bieden klanten duidelijk inzicht in de ontwikkeling en beoordeling van onze ML-producten om eventuele risico's met het gebruik ervan te beperken. Onze kernbeginselen voor ethische AI en ML vormen de basis voor onze activiteiten op dit gebied. Ze ondersteunen ons bij het ontwikkelen van AI- en ML-technologieën die de maatschappelijke resultaten en de groeikansen voor onze klanten en hun werknemers verbeteren.

Mensen blijven centraal staan: geen enkele beslissing wordt volledig geautomatiseerd door Workday's AI- en ML-technologie en de uiteindelijke besluitvorming blijft gegarandeerd in menselijke handen. We integreren AI en ML in onze mensgerichte aanpak zodat mensen productiever en beter geïnformeerd worden, en problemen oplossen die eerder onoplosbaar leken. Dat is de belofte van AI en ML, en we zijn enorm benieuwd naar de verdere impact op de toekomst van werk.

Meer om te lezen