Hoe Workday vooroploopt in de generatieve AI-revolutie voor bedrijven

Jim Stratton, Chief Technology Officer bij Workday, deelt zijn visie op de recente hype omtrent generatieve AI, hoe Workday de mogelijkheden ervan gebruikt en wat dit betekent voor de toekomst van werk.

De hype omtrent generatieve AI is voelbaar. Alle bedrijven, van klein tot groot, willen zo snel mogelijk het transformatieve potentieel of op zijn minst het marketingpotentieel ervan benutten. Een groot deel van de hype stelt weinig voor, maar bij Workday gebruiken we al jaren grote taalmodellen (Large Language Models ofwel LLM's), zoals de modellen die achter generatieve AI zitten. We hebben veel van onze klanten die deze technologieën gebruiken al tastbare voordelen gebracht, maar we blijven investeren en kijken daarbij verder dan de hype-cyclus om zinvolle bedrijfswaarde en tools te leveren die de manier waarop we werken herdefiniëren. 

We bouwen momenteel aan mogelijkheden die generatieve AI gebruiken voor verschillende taal- en beeldgerelateerde taken, waaronder het genereren van natuurlijke taal, het begrijpen van documenten en het zoeken, samenvatten en aanvullen van content. Met deze nieuwe mogelijkheden zijn onze klanten in staat hun productiviteit te verhogen door gestroomlijnde taken en processen, grotere efficiëntie en betere besluitvorming. Hierbij gaat het niet om de verre toekomst: onze klanten zullen al binnen zes tot twaalf maanden toegang hebben tot deze geavanceerde functies. 

Laten we eens dieper ingaan op hoe Workday vormgeeft aan de generatieve AI-revolutie voor bedrijven.

Wat we anders doen

Onze benadering van generatieve AI is op verschillende manieren anders, vooral vanwege onze unieke dataset. We zijn ervan overtuigd dat de effectiviteit van generatieve AI afhangt van de kwantiteit en kwaliteit van de data waarop deze is gebaseerd. Zoals blijkt uit de vele verhalen over bevooroordeelde of onjuiste antwoorden van generatieve AI-chatbots, zijn LLM's zo goed als de data waarop ze gebaseerd zijn. 

De basismodellen waarover de laatste tijd veel te doen is, zijn doelbewust getraind om een breed scala van problemen op te lossen met een zo breed mogelijke dataset. Die enorme datasets zijn echter niet allemaal van dezelfde kwaliteit, wat resulteert in goed gedocumenteerd onvoorspelbaar, onjuist of onveilig gedrag of inbreuk op intellectueel eigendom. Ook de beveiligingsmaatregelen voor reacties die zijn ingesteld om het effect van slechte trainingsgegevens op te vangen, houden na verloop van tijd geen stand. Om dit voor onze kritieke usecases aan te pakken, richten we ons vooral op doelgerichte, domeinspecifieke modellen en een hoge gegevenskwaliteit om output te leveren waar klanten op kunnen vertrouwen.

Een van de kenmerken die ons onderscheiden van de rest, is dat alle klanten dezelfde versie van Workday gebruiken, inclusief hetzelfde datamodel. Bij Workday hebben we meer dan 60 miljoen gebruikers die bijdragen aan bijna 450 miljard transacties die elk jaar door het systeem worden verwerkt, en dat aantal groeit nog steeds. Met toestemming van onze klanten gebruiken we die data om onze generatieve AI-mogelijkheden uit te breiden. Dankzij deze enorme dataset van hoge kwaliteit kunnen we modellen bouwen die consistent nauwkeurige, betekenisvolle en betrouwbare resultaten genereren.

Onze benadering van generatieve AI is op verschillende manieren anders, vooral vanwege onze unieke dataset.

We volgen ook dezelfde platformstrategie voor de ontwikkeling en inzet van generatieve AI, net als bij andere AI- en ML-technologieën. Hierdoor zijn we in staat snel gebruik te maken van opkomende technologieën zoals basismodellen om snel en gemakkelijk nieuwe functies te bouwen, terwijl we een consistente ervaring behouden in de hele Workday-omgeving. Dit helpt ons ook om voorop te blijven lopen in het snel veranderende AI-landschap, omdat we snel gebruik kunnen maken van nieuwe modellen.

Onze benadering van generatieve AI is ook uniek omdat we een hybride, leveranciersonafhankelijk model gebruiken. We ontwikkelen niet alleen onze eigen domeinspecifieke LLM's, maar werken ook samen met meerdere toonaangevende externe aanbieders om gecombineerde of zogenaamde ensemble-modellen te maken. Met deze methode maken we gebruik van de beste technologieën die beschikbaar zijn, terwijl we onze klanten krachtige, kosteneffectieve en betrouwbare oplossingen bieden.

We kunnen ook modellen van derden verbeteren met onze gestructureerde gegevens van hoge kwaliteit via prompt engineering en retrieval augmented generation (RAG). Ons doel is om LLM's van derden op waarheid te baseren door context en feitelijke informatie uit Workday te integreren. Door deze modellen aan te vullen met Workday-data willen we antwoorden bieden die de sterke punten van toonaangevende LLM's combineren met de nauwkeurigheid van geverifieerde data. Dit resulteert in een robuuste en betrouwbare oplossing voor onze klanten.

Onze benadering van generatieve AI is ook uniek omdat we een hybride, leveranciersonafhankelijk model gebruiken.

Generatieve AI verantwoord implementeren

Hoewel AI-technologie zonder enige twijfel veelbelovend is, weten we ook dat het gebruik ervan riskant kan zijn. Het handhaven van normen voor gegevensbeveiliging en privacy is van het grootste belang voor ons. Daarom doen we er alles aan om deze technologieën op onze privacyprincipes af te stemmen. We maken gebruik van het verantwoorde AI-governanceprogramma van Workday om de ontwikkeling van betrouwbare generatieve AI-oplossingen te ondersteunen in overeenstemming met onze ethische AI-principes. Alle nieuwe AI-technologieën, inclusief technologieën die gebruikmaken van generatieve AI, doorlopen ons evaluatieproces voor verantwoorde AI-risico's en voldoen aan de relevante richtlijnen voor verantwoorde AI. Met deze aanpak willen we verantwoorde AI-innovatie stimuleren zonder dat dit ten koste gaat van de voordelen die innovatie onze klanten biedt. 

Hoewel AI volop mogelijkheden biedt om bedrijfsprocessen te automatiseren, blijft onze focus liggen op het 'vergroten' van menselijke capaciteiten – niet op het vervangen ervan. Onze aanpak bevordert de samenwerking tussen mens en machine en is ontworpen om menselijke expertise te integreren. Met onze AI-methoden zorgen we ervoor dat het menselijke beoordelingsvermogen centraal blijft staan bij de beslissingen die uiteindelijk worden genomen – de mens blijft immers verantwoordelijk en aansprakelijk.

Naast onze focus op verantwoorde AI voor alle aspecten van ons bedrijf, nemen we ook het voortouw in discussies over AI-gericht beleid op verschillende governanceniveaus. In de Verenigde Staten praten we actief mee over het beleid op federaal, staats- en lokaal niveau en pleiten we voor doordachte en effectieve regelgeving voor AI-applicaties. Ook hebben we sterke partnerships opgebouwd met de Europese Unie en andere mondiale organisaties. Hierbij zetten we ons in voor een allesomvattende beleidsaanpak die verantwoord gebruik van AI wereldwijd bevordert.

We vinden dat er zinvolle regelgeving moet komen voor AI-technologieën. Binnen een kader van verantwoorde regels zorgen wij ervoor dat AI zich volgens ethische principes ontwikkelt en dat mogelijke risico's goed worden beheerd. In dit steeds veranderende AI-landschap zoeken we voortdurend naar de juiste balans tussen innovatie en verantwoordelijkheid en geven we vorm aan een toekomst waarin AI goed is voor iedereen.

We werken momenteel aan veelvoorkomende usecases om duidelijke en directe voordelen te bieden.

Wat kunt u verwachten van Workday?

Net als bij al onze AI-innovaties willen we de menselijke prestaties versterken en onze gebruikers in staat te stellen om sneller doordachte beslissingen te nemen, zodat ze meer tijd en energie hebben voor hun kerntaken. 

Onze reis naar generatieve AI die een echte impact heeft op de business is in volle gang. We werken momenteel aan veelvoorkomende usecases om duidelijke en directe voordelen te bieden. Volgende maand komen we met nieuwe mogelijkheden zoals groeiplannen voor loopbaanontwikkeling, content creation voor functiebeschrijvingen, content creation voor aanbiedingsbrieven, samenvattingen van financiële contracten en detectie van afwijkingen, om er maar een paar te noemen. Met deze nieuwe functies (en nog veel meer) willen we de efficiëntie en kosteneffectiviteit voor onze klanten verder verbeteren en ervoor zorgen dat de hype ook veel echte voordelen brengt.

Zoals gezegd, geven we tijdens Workday Rising alvast een voorproefje van de nieuwe generatieve AI-mogelijkheden en andere AI-ontwikkelingen. Dit evenement vindt plaats van 26 tot 29 september in het Moscone Convention Center in San Francisco. We hopen u daar te zien!

Meer om te lezen