Jason Albert

Bio lezen
  • Schrems II: Hoe nu verder?

    Naar aanleiding van het besluit van het Hof van Justitie van de Europese Unie (HJEU) in de 'Schrems II'-zaak vroegen sommigen zich af wat dit nou precies betekent voor de grensoverschrijdende overdracht van data tussen de EU en de VS. Nadere analyse laat zien dat alles intact is gebleven, maar wel met enig voorbehoud.