6 prioriteiten waar CEO's het meeste belang aan hechten

Waar hechten CEO's het meeste belang aan? Wij zijn op zoek gegaan naar het antwoord door een aantal recente CEO-onderzoeken van toonaangevende consultancybedrijven te analyseren. Dit is wat we ontdekt hebben.

Waar hecht onze CEO het meeste belang aan? Het is een cruciale vraag voor leiders in elke organisatie. Wij zijn op zoek gegaan naar de antwoorden door een aantal recente CEO-onderzoeken van toonaangevende consultancybedrijven te analyseren.

Wij hebben zes prioriteiten vastgesteld. Het adresseren van deze prioriteiten vraagt om bijdragen vanuit de hele organisatie. Daarom kijken CEO's naar hun teams (CFO's, CHRO's, CIO's en andere executives) om te handelen naar deze prioriteiten.

Hoewel deze lijst geenszins exclusief is, zijn dit zes belangrijke prioriteiten die we hebben geïdentificeerd als zijnde aandachtsgebieden voor CEO's:

Groei

Groei is een topprioriteit voor de meeste CEO's. Volgens de KPMG Global CEO Outlook Survey vindt de meerderheid van de ondervraagde CEO's groei zelfs belangrijker dan het bereiken van kostenbesparingen.

Uit de IBM Global C-suite Study blijkt dat CEO's van succesvollere bedrijven zich sterk richten op groei. Denk hierbij aan het lanceren van nieuwe producten of diensten, het introducreren van nieuwe bedrijfsmodellen, het cultiveren van klantenrelaties, het nastreven van innovatie als langetermijnstrategie en internationalisering. Bij wijze van voorbeeld: volgens KPMG zegt tweederde van de CEO's te verwachten dat internationale activiteiten in de komende drie jaar meer inkomsten zullen opleveren.

Hoewel traditionele groeistrategieën nog steeds de toon aangeven, blijkt uit de studie dat niet-organische groeistrategieën aan een opmars bezig zijn en de fusie- en overnameactiviteit verder zullen aanwakkeren. Volgens KPMG verwacht bijna de helft van de ondervraagde CEO's dat ze in de komende drie jaar minstens één overname zullen doen. Ondertussen meldt de IBM-studie dat tweederde van de CEO's kijkt naar "nieuwe, niet-traditionele vormen van groei.”

In veel gevallen kan het risico van stilstand groter zijn dan het risico van verandering.

Risico's nemen

CEO's zien gevaar in het handhaven van de status quo. Om groei te realiseren is het volgens CEO's nodig om risico's te nemen. Zo vindt volgens KPMG een op de drie CEO's dat ze niet genoeg risico's nemen met betrekking tot hun groeistrategieën.

Door concurrentiedreigingen van zowel nieuwkomers als gevestigde concurrenten moeten CEO's meer bereid zijn risico's te nemen, onder meer door manieren te vinden om sneller nieuwe producten en diensten te introduceren. In veel gevallen kan het risico van stilstand groter zijn dan het risico van verandering.

Omgaan met veranderingen in de regelgeving

Het beheren van wijzigingen in wet- en regelgeving, zoals vennootschapsbelastingtarieven, milieuregelgeving en financiële verslaglegging, is een punt van bezorgdheid geworden voor CEO's. In de KPMG-studie was bezorgdheid over regelgeving het op één na belangrijkste onderwerp voor CEO's (het belangrijkste onderwerp was internationale groei).

Uit de 19e jaarlijkse Global CEO Survey van PwC blijkt dat overregulering een grote zorg is van 79 procent van de CEO's die hebben geantwoord. IBM kwam in zijn studie tot de bevinding dat zorgen over wet- en regelgeving de derde externe factor is die CEO's in hun hoofd hebben. En het wordt er niet beter op: PwC meldt dat bedrijven voor de toekomst een grotere verscheidenheid aan globale regelgevingsstelsels en -vereisten voorspellen.

Mobiele, sociale en cloud-technologieën werden genoemd als de technologieën met de grootste impact op hun ondernemingen.

Gebruik maken van technologie

CEO's geven aan dat technologie een belangrijke onderscheidende factor is, ongeacht de branche waarin ze actief zijn, zo blijkt uit de eerder aangehaalde IBM-studie. Mobiele, sociale en cloudtechnologieën werden genoemd als de technologieën met de grootste impact. In de KPMG-studie noemden CEO's disruptieve technologie het op twee na belangrijkste probleem waarmee hun organisaties worden geconfronteerd. Natuurlijk biedt technologie kansen, maar CEO's maken zich ook zorgen over concurrenten die met behulp van technologie de bestaande bedrijfsmodellen transformeren.

Meer dan tweederde van de door PwC ondervraagde CEO's beschouwt data en analytics als technologieën die ze op grotere schaal moeten invoeren — en die de meeste voordelen zullen opleveren. Toch begrijpt nog niet elke CEO hoe ze het best gebruik kunnen maken van data om bedrijfsresultaten te stimuleren. Deze CEO's rekenen vooral op hun teams om informatie te gebruiken voor het nemen van betere beslissingen.

Volgens PwC "zullen de winnaars in het innovatiespel ... diegenen zijn die technologie en innovatie inzetten om producten en diensten te leveren die kosteneffectief, handig, functioneel en duurzaam zijn". Technologie is een middel om nieuwe markten te openen, informatie over klanten te vergaren en beter met talent om te gaan. De manier waarop CEO's naar technologie kijken is vooral groeigerelateerd, niet vanuit het oogpunt om kosten te besparen.

Innovatie nastreven

CEO's geven aan dat innovatie binnen hun eigen organisatie een hoge prioriteit moet hebben, vooral in een omgeving waar nieuwkomers bestaande bedrijfsmodellen kunnen uitdagen.

IBM ontdekte dat 58 procent van de best presterende CEO's streeft naar ontwrichtende innovatie, niet naar louter incrementele verbeteringen. Volgens de studie "passen pioniers niet alleen bestaande producten en diensten aan, maar vinden zij hun organisatie opnieuw uit". Deze CEO's hechten waarde aan experimenteren en zijn meer bereid om mislukking te accepteren als voorwaarde voor succes.

In toenemende mate moeten transformaties gelijktijdig plaatsvinden in meerdere delen van de onderneming, wat vraagt om organisatorische wendbaarheid, de bereidheid om te veranderen en het omarmen van innovatie als kerncompetentie. CEO's zien innovatie als een langetermijnstrategie, niet als een kortetermijnmanier om delen van de onderneming te "repareren".

Om de juiste mensen voor hun organisaties te winnen, beseffen CEO's dat cultuur ook een prioriteit moet zijn.

Mensen en cultuur

CEO's noemen het inhuren van het juiste talent als een prioriteit. In de KPMG-studie zei 78 procent van de CEO's dat ze verwachten hun personeelsbestand in de komende drie jaar uit te breiden. Maar: ze maken zich ook zorgen over het vinden van de juiste vaardigheden en over hun vermogen om teams om- en bij te scholen en om nieuwe talenten te ontwikkelen.

CEO's beseffen dat cultuur een prioriteit moet zijn om de juiste mensen voor hun organisaties te winnen. Volgens de KPMG-studie zijn "het hebben van een doel waar werknemers zich achter kunnen scharen, het bieden van de vaardigheden en mogelijkheden om te leren en te groeien en het opbouwen van een inclusieve cultuur allemaal van cruciaal belang voor het aantrekken en behouden van het beste talent, dat op zijn beurt helpt bij het stimuleren van innovatie-initiatieven".

Cultuur kan ook van invloed zijn op het bedrijfsresultaat. Leveranciers en klanten kijken naar hoe bedrijven zich gedragen in de bredere sociale context en zullen zakelijke beslissingen nemen op basis van een bredere reeks criteria dan de traditionele maatstaven van functionaliteit of kosten, meldt KPMG.

Volgende stappen

Door de nadruk te leggen op zes kritieke gebieden — groei, risico, regelgevingsbeheer, technologie, innovatie, en mensen en cultuur — wordt een breed scala van teams in een organisatie beïnvloed. C-level executives moeten de zwakke en sterke punten binnen hun teams onderzoeken, mogelijkheden identificeren om een verschil te maken en vervolgens de nodige stappen zetten om te helpen bij de uitvoering van deze toonaangevende prioriteiten.

In toekomstige bijdragen zullen we dieper ingaan op de rol die de CFO, CHRO en CIO spelen bij het aanpakken van deze uitdagingen.

Meer om te lezen