Harvard-onderzoek: Finance is nog lang niet volwassen op het gebied van data en analytics

In dit artikel bespreken we een internationaal onderzoek onder 162 financemanagers en executives, waaruit blijkt dat er grote tegenstellingen bestaan tussen de ambities van financeleaders en de manier waarop ze vandaag de dag werken.

Een exponentiële toename van data in combinatie met nieuwe, geavanceerde analysemogelijkheden geeft finance een kans om een centrale rol te spelen in de totstandbrenging van de 'data-driven enterprise'. Maar, een recent onderzoek van Harvard Business Review Analytic Services, gesponsord door Workday, toont aan dat de toekomstvisie van financeleaders wezenlijk anders is dan hoe de functie vandaag de dag opereert. 

Hoewel veel financeleaders van mening zijn dat een 'cultuur van datagestuurde besluitvorming' cruciaal is voor de toekomst van de financefunctie, stelt slechts een kleine meerderheid dat het introduceren van zo'n cultuur een hoge prioriteit heeft binnen de organisatie. 

Uit een internationaal onderzoek onder 162 financemanagers blijkt dat er grote tegenstellingen bestaan tussen de ambities van financeleaders en de manier waarop ze vandaag de dag werken. Een grote meerderheid stelt dat het beschikken over een flexibele datahub van cruciaal belang is voor toekomstige prestaties, maar de meesten zeggen tegelijkertijd dat ze nog afhankelijk zijn van handmatige processen om hun data te verzamelen en te gebruiken. Uit het rapport blijkt dat de meeste financeteams nog lang niet volwassen zijn op het gebied van data en analytics.

De informatie-explosie belemmert analytics

Omdat het volume van zowel financiële als niet-financiële data in een onderneming blijft toenemen wordt het steeds belangrijker om data en processen doeltreffender te beheren. Negentig procent van de respondenten zegt dat de hoeveelheid data die door het financeteam wordt verzameld en gebruikt de afgelopen twee jaar is toegenomen.

Veel financeleaders hebben moeite met het verwerken van deze enorme hoeveelheden data. Uit het onderzoek bleek dat er drie belangrijke uitdagingen voor financeteams zijn op het gebied van dataverwerking: het nauwkeurig voorbereiden, afstemmen en toegankelijk maken van grote hoeveelheden data (68%), het integreren van recente of realtime data in analyses (55%), en het analyseren van data, het doen van aanbevelingen en het communiceren daarvan (52%).

Uit een internationaal onderzoek onder 162 financemanagers blijkt dat er grote tegenstellingen bestaan tussen de ambities van financeleaders en de manier waarop ze vandaag de dag werken.

Datadiversiteit vraagt om moderne tools en technologieën

Naarmate de rol van de CFO zich verbreedt en de business een meer realtime-visie vereist heeft de financefunctie een dieper inzicht in de bedrijfsprestaties nodig. Ook wordt het belangrijk dat financeteams gebruik kunnen maken van niet-financiële data uit andere bedrijfsonderdelen om de strategische besluitvorming voor de hele organisatie aan te sturen. Bijna tweederde van de respondenten zegt 'zeer regelmatig' gebruik te maken van data van niet-financiële afdelingen om inzichten te genereren. Daarnaast stelt 64% van de respondenten dat hun teams data uit hele andere delen van de organisatie te gebruiken om inzichten te genereren.

Uit het onderzoek bleek wel dat nog lang niet elke organisatie de geavanceerde tools en technologieën uitgerold heeft die nodig zijn om de verschillende databronnen efficiënt te analyseren. Zo stelt slechts 37% van de ondervraagde executives dat hun teams 'een hoge of zeer hoge prioriteit geven' aan het gebruik van een flexibele datahub waarin meerdere soorten data kunnen worden verwerkt, zoals data van verschillende afdelingen. 49% van de respondenten noemt investeringen in technologie en tools ter ondersteuning van analyse en datamanagement als 'een hoge of zeer hoge prioriteit voor hun teams'. 

Legacytechnologie en handmatige processen verhinderen vooruitgang

Gezien de huidige technologische mogelijkheden lijkt het ondenkbaar dat het merendeel van de financeteams hun data nog analyseren met behulp van handmatige processen in plaats van met slimme tools voor data-analytics. Toch zegt meer dan driekwart (77%) van de respondenten nog regelmatig te vertrouwen op arbeidsintensieve handmatige processen om data te verzamelen en te gebruiken in plaats van tools of platforms voor data-analytics.

De meeste financeteams delen de uit hun data verkregen inzichten met teams en executives elders in de organisatie met technologieën uit vorige eeuw. De overgrote meerderheid (84%) zegt dat het financeteam informatie en inzichten deelt door het e-mailen van spreadsheets of slides naar andere teams. Regelmatige vergaderingen zijn het op één na meest gebruikte medium (65%). Eenenvijftig procent deelt gegevens via dashboards en ongeveer een kwart (28%) gebruikt andere samenwerkingsoplossingen dan dashboards.

Financeleaders: het vertrouwen in data schiert tekort

In eerdere artikelen hebben we gekeken naar de kenmerken van een besluitvormende organisatie. Een van deze kenmerken is het hebben van vertrouwen in de data. Een meerderheid van de respondenten heeft 'redelijk vertrouwen' in de tijdigheid en accuratesse van de data die hun financeteam vandaag gebruikt om zakelijke beslissingen te ondersteunen, maar veel minder respondenten zijn 'zeer overtuigd'. Negenenvijftig procent geeft hun vertrouwen in hun data een 4 of 5 op een schaal van vijf punten, waarbij 14% hun vertrouwen een 5 geeft en 45% een 4. Eenenveertig procent heeft er geen vertrouwen in en geeft zichzelf een 3 of lager.  

Deze uitdagingen zijn niet verwonderlijk, aangezien het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning/predictive analytics voor de meeste financeteams nog in de onderzoeksfase verkeert. Minder dan een derde (29%) van de respondenten waardeert het gebruik van AI, machine learning en/of predictive analytics door hun financeteams met een 3, 4 of 5 op een schaal van 5 punten, waarbij 5 betekent dat deze technologieën uitgebreid worden gebruikt. Drieëndertig procent zegt dat hun teams die technologieën helemaal niet gebruiken. 

88% van de respondenten zegt dat het bevorderen van een datagedreven cultuur in de financefunctie belangrijk is voor de toekomstige prestaties van het financeteam.

De weg voorwaarts: een scherpe focus op data 

Het ontwikkelen van datagedreven cultuur binnen finance is een belangrijke prioriteit voor senior executives. Bijna 9 van de 10 (88%) van de respondenten stelt dat het bevorderen van een datagedreven cultuur cruciaal is voor de toekomstige prestaties van het financeteam. Een vergelijkbaar percentage (89%) zegt dat het gebruik van de juiste tools voor analytics hierbij een belangrijke rol speelt.

Financeleaders weten dat ze hun strategische investeringen moeten prioriteren om dit te realiseren. Een meerderheid is van plan om significant te investeren in hun capaciteiten op het gebied van analytics. Meer dan de helft (58%) van de financeteams is van plan om geïntegreerde planning-, analytics- en forecastingsystemen in te voeren of vaker te gaan gebruiken. Daarnaast is 53% van plan om een hub voor data-analytics, die de financiële en operationele data consolideert, te introduceren of vaker te gaan gebruiken. Vier op de tien respondenten geven aan gebruik te gaan maken van API's om automatische dataverzameling en datacleansing tussen verschillende tools mogelijk te maken en/of om de data-integratie te verbeteren. En 36% is van plan om een centrale accountingengine te implementeren of om het gebruik hiervan uit te breiden. Een klein aantal respondenten (slechts 5%) stelde 'niet van plan te zijn om in de komende twee jaar digitale tools te implementeren of het gebruik ervan uit te breiden'.

Aangezien innovatie nieuwe kansen blijft bieden voor de financefunctie, is het misschien niet verwonderlijk dat executives voorspellen dat de vaardigheden van hun teams op het gebied van AI en machine learning/predictive analytics versneld moeten worden ontwikkeld. Tweeënzeventig procent van de respondenten zegt dat hun financeteams in de komende drie jaar AI, machine learning en/of predictive analytics in meer of mindere mate (3, 4 of 5 op een schaal van 5 punten) zullen toepassen in hun dagelijkse activiteiten. Wat betreft de hoeveelheid werk die er nog te doen is, is dat percentage 43 procentpunten hoger dan nu.

Financeleaders erkennen dat ze hun prioriteiten moeten verleggen en nieuwe technologieën moeten omarmen om met succes de datagedreven cultuur te creëren die ze nodig hebben. De hoeveelheid data zal blijven toenemen en de C-suite zal zich richten op het financeteam om deze datapunten effectief te verbinden en te analyseren. De tijd zal leren of de ambities daadwerkelijk verwezenlijkt worden, maar de CFO heeft een enorme kans om de strategische impact van finance op de organisatie te vergroten.

Lees het volledige rapport om meer te weten te komen over wat financeleaders vandaag de dag doen om hun organisatie datagedreven te maken.

Meer om te lezen