Hoe CFO's in de financiële dienstverlening beter inspelen op verandering

Verandering is een constante. Maar om te slagen in een veranderend bedrijfsklimaat moeten CFO's in de financiële dienstverlening de besluitvorming verbeteren en de flexibiliteit verhogen door het samenbrengen van operationele en financiële data in een cloudoplossing voor enterprisemanagement.

Onvoorziene uitdagingen zijn voor CFO's niets nieuws.

Lang voordat COVID-19 de wereld in zijn greep hield hadden financeleaders al te maken met toenemende complexiteit en volatiliteit - en werd er steeds meer van hen verwacht. CFO's worden gezien als de drijvende kracht achter succes en er wordt van ze verwacht dat ze nauw samenwerken met CEO's om in een veranderlijk bedrijfsklimaat de juiste koers te bepalen.

Toch heeft het uitbreken van de pandemie ook financeleaders laten inzien hoe snel de wereld kan veranderen - en met welke kwetsbaarheden hun organisatie te maken heeft.

In dit artikel kijken we naar de verschuivingen die COVID-19 in de financiële sector teweeg heeft gebracht, de nadelen van het gebruik van legacysystemen en hoe CFO's met behulp van moderne technologieën wendbaarder worden om te navigeren door veranderingen.

Verschuiving 1: de overstap naar thuiswerken

Plotselinge lockdowns hebben laten zien dat de backoffice-functies van veel financiële dienstverleners en verzekeraars nog gebukt gaan onder verouderde technologie. Of dat nu komt door een langdurige focus op klantgerichte technologie, het willen vermijden van risico of een lakse houding van het bedrijf, veel financiële instellingen vertrouwen nog steeds op verouderde on-premise financiële systemen. Erger nog, deze mainframesystemen lijken ook veel fusies en overnames te overleven. Dit heeft weer als gevolg dat veel banken en verzekeraars onpraktische integratietechnologie moeten toepassen om data uit legacysystemen te halen en in een grootboek te verzamelen.

Het uitbreken van de pandemie heeft veel financeleaders laten inzien hoe snel de wereld kan veranderen - en met welke kwetsbaarheden hun organisatie te maken heeft

Zo maakte deze lappendeken van gefragmenteerde systemen het moeilijk om de boeken op afstand af te sluiten. Het samenvoegen van data uit uiteenlopende bronnen via integraties, IT-serviceverzoeken en spreadsheets is in normale omstandigheden al lastig - en bijna onmogelijk als de hele financeafdeling plotseling vanuit huis werkt. Dit maakte dat financeleaders hun medewerkers moesten vragen om naar het kantoor te komen om de boeken te sluiten, wat natuurlijk een risico vormde.

Voor bedrijven was dit een wake-upcall: ze waren te afhankelijk van mensen voor routineprocessen en moesten deze processen automatiseren om werk op afstand te ondersteunen. In een recente KPMG-survey, die in de Workday-webinar 'How Financial Services Firms Meet Demand With Digital Acceleration' werd aangehaald, stelde meer dan de helft van de respondenten van plan zijn te investeren in automatisering als gevolg van de pandemie.

Verschuiving 2: het duizelingwekkende tempo van verandering. 

Al voor de pandemie zagen leaders in de financiële dienstverlening het belang van scenarioplanning en 'what-if'-analyses om datagedreven beslissingen te nemen in een snel veranderend bedrijfsklimaat. COVID-19 heeft het tempo waarop organisaties moeten kunnen veranderen versneld, meer dan we ons ooit konden voorstellen. Toen financiële dienstverleners zo snel mogelijk inzicht wilden krijgen in de mogelijke impact van COVID-19 kwamen velen voor een probleem te staan: on-premise legacysystemen maakten het onmogelijk om de geavanceerde scenarioplanning uit te voeren die nodig is voor snelle en nauwkeurige reforecasting. Bij scenarioplanning op basis van spreadsheets gaat het tenslotte meer om versiebeheer en het oplossen van handmatige fouten dan om echte analyse en strategische planning.

Naast het feit dat COVID-19 de vermogenspositie van financiële instellingen onder druk zette werden bedrijven ook geconfronteerd met veranderende risicoprofielen en nieuwe uitdagingen op het gebied van compliance. Verouderde systemen bieden financiële instellingen niet veel houvast bij het naleven van wet- en regelgeving, die sinds de wereldwijde financiële crisis van 2008 steeds complexer is geworden. 

Laten we kijken naar een voorbeeld: FR 2052a, een verordening van de Amerikaanse Federal Reserve uit 2014, vereist van grote banken dat ze hun statische liquiditeitsrapporten vervangen door dynamische evaluaties van cashflows, liquiditeitsrisico's en potentiële oorzaken van financieringsproblemen. Bij instellingen die niet over geconsolideerde historische data beschikken wegen deze compliancevereisten zwaar op de schouders van leaders.

Dit duidt op een fundamenteel probleem: legacysystemen zijn niet in staat om snel inzichten te halen uit grote hoeveelheden data. Deze tekortkoming is funest voor de wendbaarheid van een organisatie: de hoeveelheid data en de informatiehonger nemen alleen maar toe.

Leaders weten dat ze de controle moeten nemen over hun data om de wendbaarheid verbeteren.

Verschuiving 3: de belangrijke rol van big data 

De hoeveelheid data in de wereld is nu al zo immens dat we het bijna niet kunnen bevatten. Het World Economic Forum schat dat er in 2020 44 zettabytes aan data bestond. Dat is 44 met 21 nullen. Als deze schatting klopt, hebben we nu meer bytes aan data dan sterren in het waarneembare heelal.

En toch proberen veel bedrijven hun data te nog te beheren via een breiwerk van systemen, tools en oplossingen. Met andere woorden: bedrijven beschikken over meer data dan ooit, maar velen tasten nog steeds in het duister. Hun data is ontoegankelijk, onnauwkeurig en geïsoleerd in hun legacysystemen.

Nu executives vooruitkijken naar de toekomst, weten ze dat 'status quo' niet langer volstaat. In een branche die steeds meer onder druk wordt gezet door wet- en regelgeving, om nog maar te zwijgen van nieuwe COVID-19-varianten, de klimaatcrisis, wankele supplychains en voortdurende politieke en sociale verdeeldheid, zal wendbaarheid de bepalende factor zijn die 'leaders' van 'laggards' onderscheidt.

Leaders weten dat ze de controle moeten nemen over hun data om de wendbaarheid verbeteren. 99% van de executives ziet het belang in van realtime data, zo blijkt uit een recente survey van Accenture onder 450 financeleaders bij bedrijven met een omzet van meer dan 1 miljard dollar. Meer nog: volgens een PwC-survey onder meer dan 1000 senior executives zien sterke datagedreven organisaties 3x vaker aanzienlijke verbeteringen in de besluitvorming ten opzichte van organisaties die minder op data vertrouwen.

Als financiële instellingen en verzekeraars wendbaarder willen worden door het efficiënter benutten van data, dan hebben ze een oplossing nodig die verder gaat dan traditionele ERP (enterprise resource planning). Financeleaders hebben een cloudoplossing voor enterprisemanagement nodig die inzichten biedt door het samenbrengen van operationele en financiële data in realtime rapportages met contextrijke details.

Actieve planning in één systeem

De traditionele methode van het extraheren van data uit legacysystemen voor het grootboek schiet tekort. Dit proces creëert namelijk een grootboek zonder brondata. Financeleaders kunnen dit niet gebruiken om varianties efficiënt op te lossen, risico's te bepalen, businessdrivers te onderzoeken of inzicht in prestatiemetrics te verschaffen.

Deze workarounds duren heel lang, waardoor veel bedrijven vast moeten blijven houden aan statische planningsmodellen. Financeleaders bij deze organisaties besteden dan zoveel tijd aan het ophalen, afstemmen en formatteren van data na de periodeafsluiting, dat de informatie alweer achterhaald en onbruikbaar is wanneer ze hun rapporten aan de businessunits leveren.

Als antwoord op dit probleem heeft Workday Workday Accounting Center ontwikkeld: één cloudsysteem dat alle data van financiële instellingen kan verzamelen, verrijken en transformeren in accounting. Het stroomlijnt accounting en vereenvoudigt de afstemming en consolidatie, zorgt voor snellere afsluitingen en rijkere analyses.

Verouderde systemen bieden niet veel houvast bij het naleven van de steeds complexer wordende wet- en regelgeving.

De oplossing ligt in het ontwikkelen van een toegankelijke, efficiënte en schaalbare datapijplijn. Met een end-to-end cloudoplossing voor enterprisemanagement kunnen financiële dienstverleners enorme hoeveelheden granulaire data verzamelen om te gebruiken voor diepere analyses, snellere planning en betere besluitvorming.

De architectuur van Workday verfijnt data zodanig dat executives eenvoudig details uit verschillende onderliggende grootboeken kunnen volgen. Via dit proces (wat met legacysystemen vrijwel onmogelijk is) kunnen leaders snel belangrijke metrics analyseren.

Daardoor kunnen banken bijvoorbeeld gebeurtenissen tijdens de levenscyclus van leningen volgen en vastleggen, zoals faillissementen en kredietscores - en genuanceerde risicoanalyses uitvoeren in economisch turbulente tijden. Verzekeraars kunnen intussen accountingtransacties van tussenpersonenen genereren voor een totaalbeeld van de inkomsten, winstgevendheid en risico's van hun producten. Deze geoptimaliseerde data kan ook bedrijfsbrede inzichten verschaffen, bijvoorbeeld over de productiviteit en prestaties op het niveau van een tussenpersoon.

Financiële dienstverleners weten dat ze het breder moeten aanpakken als ze willen weten hoe de toekomst van hun bedrijf eruit ziet. Met één dataplatform en één bron van de waarheid kan finance inzetten op voorspellende analyses, dynamische modellering en scenarioplanning om risico's om te zetten in kansen. Zo verbeteren financeleaders de wendbaarheid en kunnen ze hun bedrijven helpen met vertrouwen door een veranderende branche te navigeren.

Meer om te lezen