Internationaal Workday-onderzoek: leiders in de financiële sector delen hun drie grootste digitale kansen

Uit onze survey blijkt dat slechts 38% van de toonaangevende financiële dienstverleners vertrouwen heeft in hun vermogen om in realtime datagedreven beslissingen te nemen. Pete Rutman van Workday legt uit wat dit betekent voor de branche en voor digitale groei.

Digitale portemonnees, mobiele betalingen en cryptovaluta zijn slechts enkele innovaties die recent door de financiële sector zijn getransformeerd. Financiële bedrijven kunnen er niet langer omheen en moeten hun product- en dienstenportfolio herzien in reactie op de razendsnelle veranderingen in het digitale gedrag en de bankiergewoonten van klanten. 

Een stap die op den duur omzetgroei stimuleert: 60% van de marktleiders verwacht dat ten minste de helft van hun omzet binnen drie jaar digitaal zal zijn. Deze informatie komt uit 'Closing the Acceleration Gap: Toward Sustainable Digital Transformation', het internationale onderzoek van Workday onder 1150 senior businessexecutives, waaronder 129 uit de financiële dienstverlening. Dit was in 2020 slechts 51%.

Ondanks de positieve omzetverwachting blijkt uit ons onderzoek dat digitale acceleratie vertraging oploopt. 62% van de executives in de financiële dienstverlening zegt dat het tempo van digitale transformatie al is afgenomen ten opzichte van een jaar geleden of dat ze verwachten dat dit zal gaan gebeuren. En 44% zegt dat hun digitale strategie vaak of altijd wordt ingehaald door zakelijke behoeften.

Financiële dienstverleners bekijken elke investering met een kritisch oog vanwege de dreigende recessie. Er worden geen overhaaste beslissingen genomen en niets wordt goedgekeurd tenzij het echt bijdraagt aan kostenvermindering, omzetgroei of risicobeperking.

Bijna de helft (47%) van de executives in de financiële dienstverlening ziet een steeds grotere kloof tussen hun huidige bedrijfsprestaties en de benodigde ontwikkelingen om concurrerend te blijven.

Wat levert volgens leiders in deze sector het meeste waar voor hun geld op? Kijkend naar de komende twaalf tot achttien maanden zijn er drie grote kansen voor digitale groei:

  1. Planning, uitvoering en analyse versnellen. 
  2. Sneller het juiste talent inzetten. 
  3. Investeren in cloudtechnologieën om legacysystemen te vervangen.

Kans 1: planning, uitvoering en analyse versnellen 

Wendbaarheid is cruciaal in tijden van volatiliteit en disruptie, maar leiders hebben realtime, betrouwbare data nodig om strategische beslissingen te nemen. 

Dit betekent dat de verkoopcijfers en winstgevendheid op financieel en operationeel gebied moeten worden geanalyseerd. Investeren we in de juiste businessaspecten en kunnen we daar geld aan verdienen? 

Helaas ziet bijna de helft (47%) van de executives in de financiële dienstverlening een steeds grotere kloof tussen hun huidige bedrijfsprestaties en de ontwikkelingen die ze moeten doorvoeren om concurrerend te blijven. Dat komt deels door het gebrek aan data om snel in te spelen op verandering. 

Volgens vier van de tien executives in de financiële dienstverlening zitten data gedeeltelijk of volledig opgesloten in silo's en slechts 14% zegt dat data volledig toegankelijk zijn voor teamleden. En bijna twee derde (65%) zegt technologie nodig te hebben om data uit afzonderlijke systemen beter te integreren. 

Met verbonden data kunnen bedrijven sneller en flexibeler reageren en het gebrek aan die data werkt belemmerend: bijna de helft (49%) van de executives in de financiële dienstverlening zegt dat de organisatie niet wendbaar kan optreden omdat er geen koppeling is tussen operationele, financiële en HR-data. En uit de survey blijkt dat slechts 38% van de CFO's in de financiële dienstverlening vertrouwen heeft in hun vermogen om in realtime datagedreven beslissingen te nemen.

Flexibiliteit wordt van doorslaggevend belang nu digitale technologie de financiële dienstverlening blijft beïnvloeden.

Verbonden data zijn daarnaast cruciaal om toekomstige bedrijfsbehoeften te voorspellen en inzicht te bieden in hoe het bedrijf baat heeft bij aangepaste productportfolio's. Dit wordt gebaseerd op huidige bedrijfsactiviteiten en andere, niet-productgebonden gebieden.

Slechts 30% van de executives in de financiële dienstverlening heeft er echter vertrouwen in meerdere scenario's te kunnen modelleren. Door data in één systeem te verenigen, kunnen executives één bron van waarheid creëren om zakelijke beslissingen te onderbouwen. Dit bevordert de samenwerking en verbetert ook de kwaliteit van data: twee essentiële voorwaarden voor betere bedrijfsresultaten.

Kans 2: Sneller het juiste talent inzetten

Financiële dienstverleners hebben verbonden data nodig om een succesvolle groeistrategie te definiëren en uitvoerende teams van de juiste mensen te voorzien.  

Bedrijven moeten zich afvragen: hebben we de juiste mensen op de juiste plek? Hebben we de juiste skillsets om onze omzetdoelen daadwerkelijk te bereiken?

In de survey identificeerden executives in de financiële sector drie belangrijke vaardigheden die hun teams helpen aan de behoeften van de business te voldoen:

  • Geavanceerde analytics en datavisualisatie.
  • Ontwikkeling en integratie van nieuwe omzetstromen.
  • Diepgaand inzicht in regelgeving en compliance.

De toegenomen vraag naar vaardigheden op het gebied van data en analytics is niet verrassend, gezien de focus van executives op toegang tot betrouwbare en inzichtelijke data. Executives zoeken mensen die afzonderlijke data kritisch kunnen beoordelen, van productwinstgevendheid en regionale trends tot macro-economische factoren. 

De branche zorgt onvermijdelijk voor complexiteit. Er moet enorm veel data worden geconsolideerd om de richting van de financiële dienstverlener te bepalen.

Financiële dienstverleners moeten daarna mensen zoeken die nieuwe omzetstromen kunnen ontwikkelen en integreren. Dat begint bij het verkrijgen van data uit front-officesystemen en inzicht in de winstgevendheid van bepaalde producten. En executives zoeken mensen die deze informatie kunnen vertalen naar commerciële oplossingen. Teams moeten realtime inzichten afleiden uit marktverschuivingen en met behulp van voorspellende analytics bepalen hoe implementatieplannen aangepast moeten worden.

Executives in de financiële dienstverlening hebben ook mensen nodig met diepgaande kennis van regelgeving en compliance – zoals IFRS 17 (internationale norm voor financiële rapportage), LTDI (doelgerichte verbeteringen op de lange termijn) of ESG (milieu, maatschappij en bestuur) – die hen kunnen helpen anticiperen en reageren op veranderde rapportagevereisten.

En 44% van de executives zegt dat hun digitale strategie vaak of altijd wordt ingehaald door zakelijke behoeften.

Het is steeds belangrijker dat organisaties zich snel aanpassen aan regelgevende vereisten. Ze moeten snel toegang hebben tot data en kunnen reageren zonder dat dit miljoenen kost.

Skillsets die cruciaal zijn voor het concurrentievermogen van financiële dienstverleners. Volgens 39% van de executives beschikt hun team echter niet over de benodigde vaardigheden om aan de behoeften van de business te voldoen. Om mensen met de juiste vaardigheden sneller en doeltreffender aan de juiste functies te koppelen, moeten organisaties anders te werk gaan. 

Bedrijven moeten uitzoeken welke medewerkers over relevante skills beschikken, en dat is een doorlopend proces. Het systeem moet ten eerste in staat zijn om het personeelsbestand te analyseren en actiegerichte, strategische inzichten te leveren. Daarna moet u het systeem implementeren en inzetten. En tot slot moet heel de organisatie een competentiegerichte aanpak gaan hanteren.

Kans 3: investeren in cloudtechnologieën

Flexibiliteit wordt van doorslaggevend belang nu digitale technologie de financiële dienstverlening blijft beïnvloeden. Toch zitten veel banken en verzekeraars opgescheept met meerdere operationele systemen met verschillende dataformaten en -structuren. Deze afzonderlijke systemen versturen data naar het grootboek via verschillende databestanden, financiële dimensies en detailniveaus. Een onnodig complex proces dat haaks staat op de snelheid en flexibiliteit die bedrijven zoeken.

Leiders kunnen dankzij verbonden data sneller anticiperen op veranderingen en beslissingen beter onderbouwen. Helaas wordt er nog onvoldoende geïnvesteerd in de kansen die leiders zien. Nog geen derde (32%) van de CFO's in de financiële dienstverlening zegt technologie te prioriteren om datasilo's af te breken en data uit afzonderlijke systemen te integreren. En slechts 14% geeft prioriteit aan technologie om financiële, operationele en HR-data te koppelen. 

Bedrijven die hun IT-infrastructuur niet updaten en geen cloudtechnologieën adopteren, worstelen om het tempo van de digitale markt bij te benen. Maar bedrijven die wel cloudtechnologieën implementeren en een uniforme bron van realtime data creëren, krijgen de kans om hun bedrijfsvoering te transformeren. Bijvoorbeeld met geautomatiseerde finance- en boekhoudprocessen, realtime consolidatie voor versnelde afsluiting, en het vermogen (en de tijd) om geavanceerde analytics uit te voeren en te profiteren van rijke inzichten uit subgrootboeken.

Simpelweg 'overstappen naar de cloud' volstaat niet. Data moeten probleemloos blijven stromen als systemen worden gemoderniseerd en uitgebreid naar andere cloudapplicaties.

Het koppelen van bedrijfsdata kost uiteraard tijd. Leiders kunnen beginnen met data die snel bijdragen aan efficiëntie en kostenbesparing en daarna onderzoeken hoe proces- en productinnovaties profiteren van gekoppelde data. 

Veel bedrijven zijn al begonnen aan de cloudmigratie van personeelsdata en payroll. En er zijn zelfs al leiders die dit succes willen herhalen bij finance en operations. Bedrijven willen dezelfde logica en voordelen toepassen die ze hebben ervaren bij het moderniseren van andere bedrijfsaspecten. 

Meer om te lezen