Drie trends die accounting en finance in 2023 zullen hervormen

Technologie, zoals artificial intelligence (AI) en machine learning (ML), zal een belangrijke rol spelen bij het helpen van financeleaders om talent te behouden, accounting te automatiseren en waarde te creëren voor de onderneming. Philippa Lawrence, chief accounting officer en vice president bij Workday, legt uit wat er in het verschiet ligt.

We zijn de afgelopen jaren echt gaan inzien hoe snel onze aannames door het onvoorziene kunnen veranderen. En het lijdt geen twijfel dat onzekerheid – over alles van inflatie en macro-economische volatiliteit tot geopolitieke spanningen en veranderende regelgeving – de boventoon voerde bij organisaties in alle sectoren en regio's.

Toch hebben sommige opkomende accountingtrends de afgelopen jaren een dusdanige impuls gekregen dat verdere acceleratie in 2023 onvermijdelijk lijkt. Accountingleaders kijken vooruit naar een nieuw jaar en daarom volgen hier drie voorspellingen over de enorme verschuivingen die de financefunctie hervormen – en waarom leaders er goed aan doen zo snel mogelijk op die trends in te spelen. 

1. Uw technologiestrategie wordt uw talentstrategie

Talent aannemen en behouden is een van de grootste uitdagingen waarmee CFO's te maken krijgen en inzicht in wat werknemers willen, kan daarbij helpen. Zingevend werk staat vaak op één en CFO's weten dat technologie hierbij van belang is. Uit een wereldwijde enquête onder 260 CFO's bleek dat bijna de helft (48%) wil investeren in technologie om financetaken te stroomlijnen. Nog opvallender is dat vrijwel iedereen (99%) voor wie technologie prioriteit heeft, vindt dat technologische updates zelfs nog belangrijker zullen worden bij het aantrekken en het behouden van werknemers.

Zingevend werk betekent voor finance- en accountingteams meer dan het handmatig verzamelen van data of het dagelijks managen van onhandige spreadsheets. Handmatige processen die dankzij technologie kunnen worden geautomatiseerd, zodat personeel zich kan richten op werk met meer toegevoegde waarde. Zoals het identificeren van trends op basis van data om de business inzicht te bieden in het 'waarom' achter cijfers. En dit zal steeds belangrijker worden in een talentenmarkt waar vaardige financewerknemers waardevoller zijn dan ooit. Volgens Deloitte geeft 82,4% van de publieke hiringmanagers voor finance en accounting aan dat talentbehoud een grote uitdaging vormt. Investeren in technologieën die kernprocessen automatiseren en de gebruikerservaring stroomlijnen, is essentieel voor het opbouwen (en behouden) van een vaardig en wendbaar financeteam. 

2. Artificial intelligence en machine learning stimuleren verdere adoptie van geautomatiseerde accounting op weg naar een Zero-Day Close.

Het afstemmen van financiële overzichten aan het einde van een rapportageperiode (maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks) is van oudsher een arbeidsintensief proces dat weken kan duren. Een moeizame, tijdrovende afsluiting vormt niet alleen een aanslag op resources; het vertraagt ook het data-analyseproces en de snelheid waarmee besluitvormers over informatie beschikken. Dit is een belangrijk nadeel in een zakelijke omgeving met veel onzekerheid, snelle veranderingen en beperkt bruikbare informatie.

Onze waarde als accountants blijkt steeds meer uit ons vermogen om inzichten te delen en samen te werken met andere zakelijke functies om strategische planning en besluitvorming te ondersteunen.

Maar accounting wil dat met een ambitieus plan veranderen: bij een zero-day close worden intelligente automatisering en continu beschikbare, actuele informatie benut om boeken op elk moment af te sluiten, zodat interne rapportages en data-analyses aanzienlijk sneller verlopen. Geen wonder dat volgens Gartner 86% van de financemanagers zegt hun pijlen te richten op een snellere, realtime afsluiting voor 2025. Meer dan de helft van de respondenten investeert al in zaken zoals grootboektechnologie en workflowautomatisering.

Een zero-day close is het uiteindelijke doel, maar elke stap in de juiste richting (zoals het automatiseren van handmatige data-invoer voor facturen of het handmatig aanmaken van journaals) levert dagelijkse procesverbeteringen op die de financefunctie echt verbeteren. Mijn team is hard op weg naar een zero-day close. We hebben dankzij artificial intelligence (AI) en machine learning (ML) in ons systeem bijna 100% factureringsnauwkeurigheid en 100% automatisering van onze cashflow gerealiseerd. Ons percentage handmatig uitgevoerde journaalposten is bovendien ongelooflijk laag. Eventuele afwijkingen komen snel aan het licht en worden aangepakt voordat ze de sluiting beïnvloeden. 

3. Accounting creëert steeds meer waarde voor de business

De C-suite erkent het toenemende belang van realtime, datagestuurde besluitvorming in een steeds complexere en onderling verbonden bedrijfsomgeving. En hoewel accounting van oudsher wordt beschouwd als een beroep dat alleen op cijfers is gebaseerd en gericht op historische data, staat accounting dankzij technologie en transformatie nu weer centraal bij strategische besluitvorming en waardecreatie. Zo spelen accountingleaders een cruciale rol bij het aansturen van ESG-strategieën op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur door met behulp van technologie data te analyseren, inzichten te ontwikkelen en ESG-investeringsbeslissingen te beïnvloeden.

Handmatige processen die dankzij technologie kunnen worden geautomatiseerd, zodat personeel zich kan richten op werk met meer toegevoegde waarde. Zoals het identificeren van trends op basis van data om de business inzicht te bieden in het 'waarom' achter cijfers.

Of het nu gaat om het benadrukken van de financiële gevolgen van operationele en strategische beslissingen, het identificeren van pijnpunten en inefficiënties, of het evalueren van kansen om investeringen te herpositioneren of prestaties te verbeteren, dankzij technologie kunnen accountingteams snel realtime inzichten ontwikkelen en drijfveren achter data analyseren. Onze waarde als accountants blijkt steeds meer uit ons vermogen om inzichten te delen en samen te werken met andere zakelijke functies om strategische planning en besluitvorming te ondersteunen.

De trends die accounting- en financeberoepen transformeren, worden gedeeltelijk beïnvloed door de toenemende economische onzekerheid en zakelijke volatiliteit waarin organisaties tegenwoordig opereren. De manier waarop accounting werkt, bijdraagt en samenwerkt in het bedrijf verandert ongelooflijk snel en dat is in veel opzichten het gevolg van een toenemende behoefte aan aanpassingsvermogen en veerkracht. Het lijkt een opwindend en indrukwekkend jaar te gaan worden voor accounting en finance. En dat is nog maar het begin.

Dit artikel is oorspronkelijk verschenen in The Journal of Accountancy. ©2023 Association of International Certified Professional Accountants. Alle rechten voorbehouden. Gebruikt met toestemming.

Meer om te lezen