Global CFO AI Indicator-rapport: kansen voor financeleaders om waarde te creëren

Hoewel de mogelijkheden van AI ​​in finance vrijwel onbeperkt zijn, kan dit ook overweldigend zijn. Om de weg vooruit in kaart te brengen, hebben we het Global CFO AI Indicator-rapport opgesteld in samenwerking met FT Longitude.

Twee mensen die lopen en praten.

De rol van de CFO werd altijd al gekenmerkt door hoge druk, maar moderne financeleaders hebben te maken met hogere verwachtingen dan ooit tevoren. Met het oog op het verhogen van efficiëntie, het beheren van kosten en het verkrijgen van meer inzichten, begrijpen CFO's dat het adopteren van AI noodzakelijk is.

De potentiële waarde is enorm: generatieve AI kan lange rapporten doorspitten en er relevante data uitlichten. De technologie kan repetitieve handmatige taken automatiseren, zoals het verzamelen en afstemmen van data bij de periodeafsluiting. De technologie kan razendsnel onregelmatigheden opsporen en uitzonderingen beheren. Dankzij de realtime aanbevelingen die daarop volgen, kunnen teams zich richten op waardevoller strategisch werk.

Hoewel de mogelijkheden van AI ​​in finance vrijwel onbeperkt zijn, kan dit ook overweldigend zijn. Om de weg vooruit in kaart te brengen, hebben we het Global CFO AI Indicator-rapport: vier stappen voor financeleaders om de time-to-value met AI te versnellen opgesteld in samenwerking met FT Longitude. In dit internationale rapport worden uitgebreide onderzoeksresultaten gebruikt om uit te leggen wat de AI-impact is op dagelijkse financetaken en om te benadrukken waarom het zo belangrijk is dat financeleaders AI gaan inzetten. Ook worden er praktijkvoorbeelden besproken.

Michael Schrage, Research Fellow bij MIT Sloan School of Management’s Initiative on the Digital Economy, zegt dat AI CFO's een "prachtige kans biedt om de grondbeginselen van waardecreatie, kapitaalallocatie, kapitaalmanagement en de naleving van regelgeving en organisatievereisten opnieuw te bekijken".

AI-pioniers: de weg vrijmaken

Om te fungeren als onze poolster hebben we het bovenste derde deel van alle respondenten gescheiden, waaronder CEO's en finance-, IT- en HR-leaders. Dit deden we op basis van hun mate van investering in AI en hoe ver de AI-adoptie is gevorderd. Deze groep, die we de 'AI-pioniers' noemen, zet AI al in om efficiënter te werken en aanzienlijke waarde te creëren.

195 van de AI-pioniers komen uit finance. Ze werken sneller en efficiënter, vinden meer mogelijkheden om risico's te beperken en leveren aanzienlijke strategische waarde aan het bedrijf.

Deze respondenten hebben ook meer vertrouwen in het vermogen van AI om belangrijke voordelen te realiseren. Meer dan de helft van de AI-pioniers in finance (52%) noemt de technologie een gamechanger voor de finance-branche. Bij de financerespondenten in het algemeen is dit 39%. Op vergelijkbare wijze geeft 43% van de AI-pioniers in finance aan dat AI zal leiden tot verhoogde omzet en winst. 39% gelooft dat AI datagedreven besluitvorming verbetert, terwijl dit respectievelijk maar 30% en 32% is bij finance-executives in het algemeen.

Op basis van ons onderzoek verwachten we dat de kloof tussen AI-pioniers en alle anderen alleen maar groter zal worden. Deze kloof zal met name in de financewereld voor problemen zorgen, waar de AI-adoptie en -implementatie toch al iets langzamer verloopt dan in andere afdelingen: slechts 31% van de financeteams heeft flinke vooruitgang geboekt bij het implementeren van AI om workflows te automatiseren, terwijl hetzelfde gezegd kan worden voor 32% van de HR-teams en voor 41% van de IT-teams.

Om AI-pioniers te volgen bij het ontwikkelen van een bruikbare AI-strategie, moet het financeteam zijn data op orde brengen en vervolgens klein beginnen met toepassingen die meteen resultaten opleveren. Dat zal bijdragen aan meer vertrouwen en investeringen in de technologie.

Hoewel de mogelijkheden van AI ​​in finance vrijwel onbeperkt zijn, kan dit ook overweldigend zijn.

De noodzaak van data: waarom krachtig datamanagement essentieel is

Het beheren van steeds groter wordende databronnen blijkt een flinke uitdaging te zijn voor finance. Sterker nog, 63% erkent dat de data in hun bedrijf deels of volledig geïsoleerd worden opgeslagen. Dit voorspelt niet veel goeds voor AI, die afhankelijk is van schone data om output van hoge kwaliteit te leveren. Om de kracht van AI echt te benutten, hebben financeteams eerst een solide databasis nodig die gescheiden databronnen samenbrengt en contextualiseert.

Op dit moment is er voor financeteams over de hele wereld nog ruimte voor verbetering op dit gebied. Slechts 7% van de AI-pioniers in finance vindt hun data volledig toegankelijk, terwijl maar liefst 41% aangeeft met data in geïsoleerde systemen te werken. Andere financeteams staan er met 47% nog slechter voor. Doordat ze van nature de leiding hebben bij AI-implementatie in datagerichte processen, moeten financeafdelingen meteen een solide datastrategie opstellen, zodat ze later profiteren van de voordelen van AI.

Waarde creëren: de financetransformatie versnellen

De traditionele taken van financeteams met betrekking tot het rapporteren van kasstromen, investeringen en winst- en verliesrekeningen worden in toenemende mate geautomatiseerd. Daarom wordt van CFO's steeds vaker gevraagd dat ze waardecreatie bevorderen door toegang tot data te verbeteren en diepere, beter geïnformeerde analyses te leveren. Nu AI wordt ingezet bij workflows, bevinden CFO's zich in een unieke positie waarin ze verbanden moeten leggen en een sleutelrol moeten vervullen binnen hun organisatie.

Het is dan ook logisch dat AI-pioniers nu al de voordelen van AI zien bij het leveren van meer waarde. Slechts 23% van deze groep gaf aan ontevreden te zijn over het aantal administratieve taken dat hun teams moeten voltooien. Bij financeteams in het algemeen was dit 34%.

Financeteams die AI adopteren, kunnen zich niet alleen sneller aan de technologie aanpassen dan de concurrentie, maar de AI zelf zal ook evolueren en beter worden naarmate deze meer data verwerkt.

Ervoor gaan: de beste manier om risico's te beperken

Gezien de repetitieve taken in de financefunctie is het duidelijk dat AI daar veel kan betekenen. Toch is het te begrijpen dat de financeafdeling aarzelt de technologie in te zetten, aangezien ze risicobeperking en voorspelbaarheid hoog in het vaandel heeft staan. 

Sterker nog, 35% van de financeleaders geeft aan dat finance en accounting het minst zijn voorbereid op AI- en ML-integratie, met cybersecurity, compliance en privacy op de tweede plaats met 30%. Toen we financeleaders vroegen in hoeverre ze zich zorgen maakten over specifieke problemen die zouden kunnen ontstaan als AI en ML meer worden geïntegreerd binnen hun functie, bleek bovendien dat 36% van mening was dat een gebrek aan transparantie op het gebied van AI en ML de beveiliging en compliance zou verzwakken. 

We hebben de respondenten ook gevraagd wat volgens hen de grootste risico's zijn voor de toepassing van AI en ML in finance en hierbij kwamen aanvullende zorgen over fouten, vooroordelen en beveiliging aan het licht (zie hieronder).

Hoewel het in eerste instantie tegenstrijdig lijkt, is de beste reactie op deze gegronde bedenkingen om je data op orde te brengen en het voortouw te nemen in adoptie. Financeteams die AI adopteren, kunnen zich niet alleen sneller aan de technologie aanpassen dan concurrenten, maar de AI zelf zal ook evolueren en beter worden naarmate deze meer data verwerkt. Ondanks scepsis is dit het moment om AI in te zetten.

Het CFO AI Indicator-rapport concludeert: "Finance mag dan van nature een risicomijdend, voorzichtig segment zijn, het is ook een van de meest veelbelovende gebieden waarin opmerkelijke innovatie en verandering mogelijk zijn." Door de kracht van AI te benutten en een solide datastrategie te ontwikkelen, positioneren financeteams zich als vernieuwers binnen hun organisatie en doorbreken ze onverschrokken de grenzen van traditionele rollen om nieuwe waarde te creëren.

Je vindt hier de roadmap voor waardecreatie: Global CFO AI Indicator-rapport: vier stappen voor financeleaders om de time-to-value met AI te versnellen.

Download het C-Suite Global AI Indicator-rapport: AI is de ultieme level-up voor inzichten in aanvullende aspecten uit de C-suite en de voordelen voor pioniers.

Meer om te lezen