Global CHRO AI Indicator-rapport: hoe HR-leaders AI-strategie mogelijk maken

HR-leaders zijn zich bewust van de strategische waarde van AI, maar ook van de risico's ervan. Een rapport van Workday en FT Longitude belicht hoe HR-leaders over AI denken en hoe ze de technologie effectief kunnen inzetten.

Twee vrouwen die door een kantoor lopen en praten

De tijd dat AI optioneel was, is voorbij. Vanaf nu zal AI essentieel zijn voor de digitale transformatie van een organisatie en voor de cruciale rol van HR in het mogelijk maken van transformatie. Van CHRO's wordt nu verwacht dat ze helpen de AI-strategie van hun organisatie aan te sturen. Maar hoe denken zij over deze technologieën? En is HR er klaar voor ze te gebruiken?

Voor het Global CHRO AI Indicator-rapport: een visie op strategische waarde heeft Workday samen met FT Longitude een enquête gehouden onder 2355 senior business executives uit verschillende functies. Door vervolgens de HR-respondenten te analyseren, ontdekten we hoe HR-professionals denken over AI en waar ze verwachten dat AI de meeste bedrijfswaarde en impact voor HR zal hebben. 

In het rapport komt een interessante maar wellicht verrassende bevinding naar boven: HR staat in vergelijking met IT en finance terughoudender tegenover AI-adoptie en is bedachtzamer over de waarde die AI kan leveren. In het rapport worden ook drie manieren gedeeld waarop AI op een doordachte manier kan worden ingezet in HR.

In het rapport wordt verder stilgestaan bij respondenten die een stapje verder gaan met AI, de zogenaamde 'AI-pioniers'. Deze organisaties scoren het hoogst op adoptie van AI en machine learning (ML) en digitale transformatie. Zij zijn degenen bij wie de AI-adoptie twee keer sneller verloopt in vergelijking met anderen in HR.

Het leveren van strategische waarde staat centraal bij HR

HR heeft zich ontwikkeld van ondersteunend naar strategisch. Maar de functie gaat gebukt onder administratieve overbelasting. Sterker nog, in vergelijking met IT en finance is HR het minst tevreden over het enorme aantal functiespecifieke administratieve taken dat alle werknemers moeten uitvoeren.

HR ziet AI als een strategisch hulpmiddel: twee vijfde zegt dat AI hun teams in staat zal stellen meer strategische waarde te leveren, terwijl dit bij de AI-pioniers meer dan de helft is. Zowel HR-respondenten als AI-pioniers verwachten dat de integratie van AI in HR dezelfde voordelen oplevert: meer productiviteit, betere samenwerking en hogere omzet en winst. HR-leaders geven aan dat de meest directe voordelen van AI te behalen zijn op drie gebieden: performance management, skillsmanagement, en recruitment en onboarding.

Verder denken HR-leaders wel dat AI de algehele werkomgeving kan verbeteren, maar ze zijn daar niet zo optimistisch over ingesteld als de AI-pioniers. Meer dan een derde van de HR-leaders is van mening dat AI een eerlijkere en diverse werkomgeving mogelijk maakt en hun organisatie meritocratischer maakt. Ongeveer de helft van de AI-pioniers is het daarmee eens.

De toekomst laat niet op zich wachten. De adoptie van AI is een trend die doorzet.

AI-voorstander of AI-scepticus? HR is het allebei

Staat HR positief of sceptisch tegenover AI? Het antwoord is 'ja'. 39% van de HR-leaders is enthousiast over het gebruik van AI, maar 33% is dat niet.

Van alle functies in de enquête maakt HR zich het meest zorgen over de betrouwbaarheid van AI: bijna de helft van de HR-respondenten uit hier zorgen over. En hoewel 1 op de 3 het ermee eens is dat AI hun rol aanzienlijk verandert, is dat lager dan bij alle andere functies in de enquête.

Een grote zorg: HR-medewerkers beschikken niet over de technische skills om effectief met AI te werken. Meer dan 2 op de 5 HR-leaders geeft aan dat hun team niet volledig is voorbereid op AI. Ze scoren op dit punt het hoogst van alle functies in de enquête.

AI-pioniers hebben daarentegen veel meer vertrouwen in AI-adoptie. Dit heeft er deels mee te maken dat ze al hebben gezien wat AI kan doen. AI-pioniers zijn ook tevredener over HR-prestaties.

Staat HR positief of sceptisch tegenover AI? Het antwoord is 'ja'. Terwijl bijna twee vijfde van de HR-respondenten enthousiast is over het gebruik van AI, is een derde dat niet.

Drie manieren voor HR-leaders om het potentieel van AI te benutten

Wat kunnen HR-leaders doen in het licht van de kansen en risico's van AI? In het rapport worden drie stappen gedeeld:

  • Werk samen met je IT-collega's. Succesvolle bedrijfstransformaties ontstaan nooit binnen één functie. HR moet strategische samenwerkingsverbanden aangaan met IT. Deze samenwerkingsverbanden zijn cruciaal voor het realiseren van AI-oplossingen die HR transformeren en voor het bevorderen van een AI-gerichte cultuur in de hele organisatie. 

  • Bied HR-teams bijscholing op het gebied van AI en datageletterdheid. Ongeveer een derde van de HR-respondenten denkt dat hun teams niet over de vaardigheden beschikken om goed met AI te werken. Toch zal HR steeds meer behoefte krijgen aan teams die goed om kunnen gaan met innovatieve technologieën en datageletterder zijn. AI-gerichte training en leermiddelen beschikbaar maken voor HR-teams draagt dus bij aan succes in AI.

  • Kies voor een terughoudende én versnelde aanpak. Terughoudendheid of enthousiasme? Voor verantwoorde AI-integratie zijn ze allebei nodig. Loop bij de implementatie niet te hard van stapel. Bied training en bijscholing. Begin met één praktische toepassing. Experimenteer, herhaal, pas aan en bouw daarop voort.

De toekomst laat niet op zich wachten. De adoptie van AI is een trend die doorzet. HR moet de adoptie in de hele organisatie vormgeven door middel van training, testen, het faciliteren van buy-in en door samenwerkingen met betrouwbare leveranciers aan te gaan. In het rapport wordt mooi samengevat wat er op het spel staat: "Als HR de tools benut voor alledaagse taken en het prioriteren van exclusief op werknemers gerichte strategische waarde, dan profiteert het hele bedrijf daarvan."

Je driepuntenplan voor de toekomst vind je hier: Global CHRO AI Indicator-rapport: een visie op strategische waarde. Download het C-Suite Global AI Indicator-rapport: AI is de ultieme level-up voor meer inzichten over de andere delen van de C-suite en voordelen voor pioniers.

Meer om te lezen