Bij Workday geven onze waarden richting aan alles wat we doen en dus ook aan hoe we een duurzame toekomst bouwen. We geloven in het stimuleren van urgente en zinvolle actie om klimaatverandering aan te pakken en stappen over van traditionele hoogwaardige CO2-compensatieprojecten naar het ondersteunen van CO2-verwijdering. En we kondigen vandaag verheugd aan dat we ons bij Frontier hebben aangesloten. Frontier is een vroegtijdige marktverbintenis van 1 miljard dollar om permanente CO2-verwijdering te kopen. Frontier werd opgericht door Stripe, Alphabet, Shopify, Meta en McKinsey Sustainability.

Als onderdeel van onze klimaatstrategie gebruiken we voor 100% van de elektriciteit in onze internationale kantoren en datacenters schone, hernieuwbare bronnen. Ook bieden we onze gehele customer community een CO2-neutrale cloud. Daarnaast hebben we klimaatneutraliteit bereikt voor al onze kantoren, datacenters en zakenreizen. En we blijven we ons inzetten voor een klimaatneutrale toekomst tegen 2050 door de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C boven het pre-industriële niveau. Dit doen we via onze wetenschappelijk gefundeerde emissiereductiedoelstellingen en door wetenschappelijk onderbouwd klimaatbeleid te ondersteunen. We zijn trots op de stappen die we al hebben gezet om onze ecologische voetafdruk te verkleinen, maar we weten we dat er nog een hele weg te gaan is. 

Workday en Frontier

Om de ergste gevolgen van klimaatverandering op te vangen, moeten we niet alleen CO2-reductie maar ook CO2-verwijdering ondersteunen als essentiële oplossing. We zijn trots op onze samenwerking met Frontier en de andere Frontier-leden en voegen ons graag bij andere innovators op het gebied van duurzaamheid. 

CO2-verwijdering is cruciaal om klimaatverandering tegen te gaan. Uit de meeste klimaatmodellen blijkt dat we voor 2050 jaarlijks 5-10 gigatonCO2 uit de atmosfeer moeten verwijderen. Tot nu toe is er nog geen 10.000 ton CO2 permanent verwijderd. Om echt een verschil te maken moeten we dus vaart zetten achter krachtige, veelbelovende oplossingen voor CO2-verwijdering. Bestaande oplossingen met een focus op de natuur, zoals (her)bebossing en koolstofopslag in de bodem, zijn waardevol maar niet schaalbaar gezien de omvang van het probleem. Nieuwe technologieën zijn in opkomst, maar niet snel genoeg. Deze innovaties zijn alleen haalbaar met voldoende financiering om sneller op te schalen en de klimaatcrisis effectief aan te pakken.

Vroegtijdige marktverbintenis (Advance Market Commitment of AMC) versnelt de ontwikkeling van duurzame CO2-verwijdering. Workday voegt zich samen met Autodesk, H&M Group en JPMorgan Chase bij Frontier, met een gezamenlijke financiële bijdrage van $ 100 miljoen aan de vroegtijdige marktverbintenis van Frontier. Frontier werft nieuwe leden, waaronder Workday, om de vraag te vergroten en het aanbod te stimuleren. De benodigde technologische ontwikkelingen worden dankzij een vroegtijdige marktverbintenis minder risicovol, zodat meer bedrijven duurzame CO2-verwijdering kunnen ondersteunen.

Vandaag investeren in CO2-verwijdering heeft de grootste impact. Veel organisaties zien door de hoge kosten, beperkte capaciteit en het gebrek aan vastgelegde normen echter af van deelname. Nieuwe technologieën voor CO2-verwijdering zijn wat betreft groei dan ook afhankelijk van vooruitstrevende groepen als Frontier. Leden geven aan hoeveel ze aan CO2-verwijdering willen besteden en het Frontier-team doet de rest door het geld te investeren in de meest veelbelovende technologieën. 

Deelname aan deze klimaatinnovaties is essentieel om een blijvende impact te maken en onze milieubelofte na te komen.

Frontier: klimaatinspanningen en CO2-verwijdering

Frontier is een vroegtijdige marktverbintenis met als doel de ontwikkeling van technologieën voor CO2-verwijdering te versnellen door de toekomstige vraag te garanderen. Ze wijzen onderzoekers, ondernemers en investeerders erop dat de markt voor dergelijke technologieën groeit. 

De technische en commerciële experts van Frontier faciliteren investeringen in CO2-verwijdering, Frontier wil liever een duurzame oplossing voor CO2-verwijdering ontwikkelen dan te concurreren met bestaande projecten. Er zijn tal van methoden voor koolstofverwijdering in opkomst, maar er is een grote behoefte aan ondersteuning. Dankzij de invloed en financiering van Frontier-leden kunnen deze inspanningen op grotere schaal worden uitgevoerd. Deze leden verbinden zich ertoe te investeren in nieuwe technologieën en ondersteunen de meest kansrijke initiatieven op de lange termijn. 

Onze duurzaamheidsstrategie en klimaatbeloften: een blik op de toekomst

Bij Workday zijn onze klimaatbeloften gericht op het creëren van een betere werkdag en toekomst voor iedereen. We hechten belang aan integriteit en halen alles uit de kast om voor onze planeet en haar mensen te zorgen en onze klanten te ondersteunen bij hun duurzaamheidsinspanningen. Wanneer zoiets belangrijks als de gezondheid van onze planeet op het spel staat, is het onze collectieve verantwoordelijkheid om onze ecologische voetafdruk te verkleinen. 

Onze klimaatstrategie:

  1. Focussen op emissiereductie. 
  2. Fossiele brandstoffen vervangen door hernieuwbare bronnen. 
  3. Restuitstoot beperken door te investeren in hoogwaardige CO2-compensatieprojecten. 

Net als onze innovatieve aanpak van emissiereductie en -compensatie, ondersteunen we nu initiatieven voor het opschalen van CO2-verwijdering. We hebben al eerder natuurlijke oplossingen voor CO2-verwijdering ondersteund, waaronder een investering van $ 1 miljoen in twee natuurlijke klimaatoplossingen voor het herbebossen van mangroves in Mexico en Kenia. Belangrijke projecten, maar de wetenschap is duidelijk: natuurlijke oplossingen voor CO2-verwijdering zijn niet schaalbaar genoeg om de klimaatcrisis te bestrijden en klimaatneutraliteit te bereiken. We willen onze impact vergroten en nemen de volgende stap door met ons Frontier-lidmaatschap technische oplossingen voor CO2-verwijdering te ondersteunen. 

Om de ergste gevolgen van klimaatverandering op te vangen, moeten we niet alleen CO2-reductie maar ook CO2-verwijdering ondersteunen als essentiële oplossing.

Het is van belang dat we klimaatverandering tegengaan door onze aandacht van traditionele compensatieprojecten te verleggen naar CO2-verwijdering. We weten dat we ons als bedrijf in een sterke positie bevinden om echt een verschil te maken in de klimaatcrisis. En zoals bij alle innovatie-inspanningen is financiering door andere bedrijven cruciaal om de ontwikkeling van innovatieve technologieën voor CO2-verwijdering te bevorderen. Innovatie is van groot belang voor Workday en deelname aan deze klimaatinnovaties is dan ook essentieel om een blijvende impact te maken. 

Workday gelooft in het vervullen van een actieve en collaboratieve rol om klimaatverandering aan te pakken, en we zullen ons onverminderd blijven inspannen. We blijven ons inzetten voor een rechtvaardigere en eerlijkere wereld en erkennen dat financiering door bedrijven een katalysator kan zijn voor het realiseren van de klimaatoplossingen die nodig zijn voor een duurzame toekomst van 1,5 °C. 

Ontdek meer over onze duurzaamheidsinspanningen en onze strijd tegen klimaatverandering. Wilt u weten hoe uw bedrijf helpt door lid van Frontier te worden, neem dan contact op met Frontier.

Meer om te lezen