De resultaten van de Workday 2020 CFO Indicator Survey: Agility Is Everything

Tijdens de coronapandemie ontdekten veel financeleaders het belang van een wendbare, agile operatie om ervoor te zorgen dat de business niet omvalt tijdens het economische tumult.

Toen financeleaders werden geconfronteerd met de coronapandemie ontdekten velen wat sommige beter voorbereide collega's al wisten: in het licht van economische onzekerheid is het vermogen om flexibel te opereren, met vertrouwen te forecasten en financiële kerntaken efficiënt uit te voeren van cruciaal belang. 

Dit wordt bevestigd door onze 2020 CFO Indicator Survey. Dit onderzoek, dat sinds 2015 in opdracht van Workday wordt uitgevoerd, geeft inzicht in hoe 225 CFO's kijken naar digitale financetransformatie — het toepassen van de krachtige mogelijkheden van cloud computing, machine learning en augmented analytics op essentiële activiteiten, zoals planning, forecasting en budgettering. 

Wat interessant is aan de resultaten van dit onderzoek is dat er gevraagd wordt naar de waarde van digitale finance transformatie in een disruptieve tijd. Het CFO Indicator-team heeft van maart tot en met mei 2020 surveys uitgevoerd onder CFO's, net toen bedrijven de volledige omvang van de pandemie begonnen te voelen. En hieruit bleek dat digitale financetransformatie bedrijven niet alleen helpt om te overleven, maar dat het ze in staat stelt om te floreren.

"Het CFO Indicator-team heeft van maart tot en met mei 2020 surveys uitgevoerd onder CFO's, net toen bedrijven de volledige omvang van de pandemie begonnen te voelen."

Michael Magaro Vice President, Business Finance and Investor Relations Workday

'Digital accelerators' presteren beter dan 'novices'

Vierenvijftig procent van de ondervraagde CFO's zegt dat ze een bepaalde vorm van digitale transformatie hebben doorgevoerd. Het rapport noemt deze organisaties 'digital accelerators' en onderscheidt ze van 'digital novices', oftewel de 46% die nog moeten beginnen met hun transformatie.

Maar dit gaat over meer dan alleen categorieën. De resultaten laten zien dat het verschil tussen accelerators en novices zich uit in bedrijfsprestaties. En we zien dat er een direct verband is tussen digitale financetransformatie en de wendbare businesspraktijken die nodig zijn om te floreren in het nieuwe normaal.

Van de digital accelerators zegt 79% dat hun teams 'goed bedreven' zijn in efficiënte rapportage-, plannings- en financiële afsluitingsprocessen. Minder dan de helft (38%) van de novices in digitale transformatie kon hetzelfde zeggen.

De digitale transformatie heeft er ook toe bijgedragen dat de accelerators meer vertrouwen hebben gekregen in hun tweejaarlijkse P&L-forecasts in vergelijking met novices (73% ten opzichte van 43%). En in een tijd waarin agility enorm belangrijk is zegt 70% van de digital accelerators dat ze 'goed bedreven' zijn in het snel reageren op veranderingen. Slechts 43% van de novices gaf blijk van hetzelfde niveau van bekwaamheid.

De prijs van wachten

Nu twee keer zoveel 'digital accelerators' als 'digital novices' deskundigheid op belangrijke gebieden rapporteren, is het duidelijk dat het uitstellen van digitale transformatie-initiatieven op het gebied van finance ten koste gaat van de business. Zo zullen de novices waarschijnlijk merken dat ze onvoldoende zijn uitgerust om bepaalde zakelijke prioriteiten aan te pakken, waaronder kostenbeheersing (59%), revenue forecasting (53%), management van liquide middelen (54%) en personeelsplanning en -optimalisatie (61%).

Het kunnen werken aan die prioriteiten vraagt om efficiëntie, zelfvertrouwen en agility. Dit zijn verwarrende tijden met een enorme focus op activiteiten zoals kostenbeheersing, revenue (re)forecasting en personeelsplanning.

Maar het wachten met digitale transformatie totdat de crisis voorbij is, wanneer dat ook mag zijn, kan een kostbare fout zijn. Op dit gebied geeft het CFO Indicator-rapport inzicht in de stappen die finance leaders nu kunnen zetten.

Wat CFO's nu kunnen doen

Eén kwestie die heeft bijgedragen aan het feit dat bijna de helft van de respondenten een digital novice is, is simpelweg dat de organisatie niet is ingericht voor transformatie. Zo gaf bijna een derde van de financeleaders aan dat hun initiatieven op het gebied van digitale transformatie waren vastgelopen omdat hun organisatie niet over de vaardigheden en de flexibele cultuur beschikte om te veranderen.

Maar onderzoeksdata suggereert dat CFO's hier wel wat aan kunnen doen. Zo kunnen ze gaan samenwerken met HR om ervoor te zorgen dat er, door middel van recruitment en omscholing, een workforce ontstaat die met opkomende technologieën kan omgaan. Dat laatste is iets wat door 34% van de financeleaders als belangrijk wordt beschouwd. De vaardigheden waar het tekort het grootste is betreffen predictive modeling, scenarioplanning en risicomanagement. Spreadsheetcompetenties Het is duidelijk dat, met de overvloed aan cloudgebaseerde, AI-gedreven planningsoplossingen die vandaag de dag beschikbaar zijn, financeleaders spreadsheet-ninjas niet langer als cruciaal zien voor hun succes op de lange termijn.

Ook kunnen CFO's betere rentmeesters van financiële en operationele data worden. Bijna de helft zegt te geloven dat kritische zakelijke beslissingen worden uitgesteld omdat finance niet de juiste datagedreven inzichten kan leveren. Dit betekent dat belangrijke analytische vaardigheden ontbreken. In een tijd waarin data een steeds belangrijkere asset wordt, zegt slechts 27% van de CFO's betrokken te zijn bij de manier waarop data worden verzameld, opgeslagen en geanalyseerd.

Een praktische rol als datarentmeester kan ook helpen bij de inspanningen om werknemers veilig terug te laten keren naar de werkplek. Het combineren van personeelsdata met externe gezondheidsdata bijvoorbeeld kan helpen om te bepalen wie er weer veilig terug naar het werk kan komen.

Het is niet de tijd voor novices

Plannen voor een onzekere toekomst is altijd moeilijk. Maar de resultaten van deze laatste 'CFO Indicator' laten zien dat digitale financetransformatie niet alleen helpt met het managen van de huidige situatie, maar ook met wat er komen gaat.

CFO's lijken dit te onderkennen. De digitale transformatie in finance was voor slechts 5% van de ondervraagde CFO's een prioriteit toen de pandemie uitbrak, maar nu verwacht 34% dat dit binnenkort een prioriteit zal zijn.

Dat is een goed teken. Want als deze CFO-indicator ons iets verteld, dan is het dit: nu is het niet de tijd voor novices.

Meer om te lezen