Workday Podcast: Enterprise Agility in the Age of Urgency

Tom Bogan was CEO bij Adaptive Insights tot aan de acquisitie door Workday. In deze podcast bespreekt hij waarom agility juist vandaag zo belangrijk is.

De huidige economische achtbaan waar we ons in bevinden, onder meer veroorzaakt door COVID-19, is in geen enkele forecast ingebouwd. Niemand kon de enorme impact van dit virus op ons land en de wereld voorspellen. Aan de andere kant: verandering, of dit nu komt door technologische innovatie, klimaatverandering of iets anders, is er altijd. Verandering is zowel onvermijdelijk als onvoorspelbaar, waardoor organisaties altijd in staat moeten zijn om zich passen. Doen ze dit niet, dan zal dit negatieve effecten hebben. 

Verandering is een constante. En succes in tijden van verandering vraagt om agility. 

Niet voor niets zijn de meest succesvolle bedrijven vandaag de dag de bedrijven die het meest wendbaar zijn. Het zijn de disruptors die hun branches vormgeven, nieuwe strategieën creëren en in staat zijn om deze snel en gemakkelijk uit te voeren.

Agility: een tool en een mindset

In 2017 stelde Daniel Newman in Forbes dat het tempo van verandering versnelt, waardoor bedrijven gedwongen worden om net zo snel te reageren. Agility is niet alleen een mechanisme om beter om te gaan met bedreigingen, zoals de snelheid van innovatie, technologische disruptie, globalisering of concurrentiedynamiek. Het is een manier van denken en gedragen. Agility moet centraal komen te staan in de organisatie (en in de digitale transformatieagenda), opdat executives niet alleen tijdig kunnen reageren op verandering, maar ook potentiële groeimogelijkheden kunnen identificeren. 

Tom Bogan beaamt dit. Als voormalig financeleader was hij een van de eersten die een commerciële spreadsheetapplicatie implementeerde. Hij schrijft en spreekt al jaren over het belang van agility voor succes — en hoe moderne bedrijfsplanning helpt om deze wendbaarheid te verwerven. 

"Agilty is een tool en een mindset. Het moet ingebed worden in de cultuur van de organisatie", zegt Bogan. "De organisaties die het meest succesvol zijn, kunnen plannen voor verandering en hebben intern de agility ontwikkeld om te profiteren van de concurrentiedynamiek."

Bogan noemt Microsoft en Apple als voorbeelden: twee voortdurend innoverende zwaargewichten die erin geslaagd zijn om de kracht van agility te benutten en om te evolueren met verandering, zelfs als dit betekent dat ze zich moeten bewegen in nieuwe markten. Naarmate innovatie versnelt, hebben deze twee entiteiten generaties van technologische innovaties en economische verschuivingen zien komen en gaan in de relatief korte tijd dat ze bestaan. Maar, beide bedrijven bestaan nog steeds (en zijn succesvol), juist omdat ze anticiperen op verandering en dit in hun voordeel gebruiken. "In beide gevallen", zegt Bogan, "eist dit van de leidinggevenden in die bedrijven dat ze over een agile mindset beschikken en anticiperen op concurrentiedynamiek, innovatie en marktveranderingen."

"Agility is een tool en een mindset. Het moet worden ingebed in de cultuur van de organisatie."

 

Tom Bogan Vice Chairman Workday

De belangrijkste veranderaar? De CFO

Het transformeren naar een agile organisatie is niet eenvoudig, maar wel mogelijk. "Het is essentieel dat het door iedereen in de organisatie omarmd wordt, maar het begint bij de leiders", aldus Bogan. En de belangrijkste figuur die die verandering stimuleert? De CFO.

"Voor de meeste organisaties staan CFO's en financeteams in het middelpunt wat betreft het managen van veranderingen voor hun organisaties, omdat ze meestal verantwoordelijk zijn voor het planningsproces", zegt Bogan. "En ze moeten beschikken over de juiste tools om agility te ondersteunen." 

Een ander inzicht van Bogan: agility vraagt erom dat iedereen in de organisatie vanuit een bron van de waarheid kan werken: dezelfde data, dezelfde assumpties en dezelfde uitkomsten. Daarnaast moeten de operationele executives die verantwoordelijk zijn voor de data altijd en eenvoudig toegang hebben tot dit gedeelde datamodel. Om te garanderen dat uw organisatie daadwerkelijk kan plannen voor agility is het noodzakelijk om de benodigde controle- en feedbackmechanismen te implementeren, zodat u naadloos workflows, metrics en rapportages kunt uitrollen. Dit is volgens Bogan waar cloudgebaseerde planningsoplossingen in beeld komen om operationele executives een continue, allesomvattende en gezamenlijk bron van de waarheid te leveren.

Finance vormt het middelpunt van deze organisatorische verandering. En ook na de planningsfase moet het financeteam het voortouw nemen bij de uitvoering, met datagedreven aanbevelingen en strategische adviezen.

Omarm de toekomst

De introductie van spreadsheets 40 jaar geleden bleek een revolutie te zijn voor bedrijfsplanning, omdat teams hiermee meerdere scenario's konden uitvoeren. In het afgelopen decennium heeft de cloud dat proces versneld, waardoor teams over de hele wereld in realtime (en met realtime data) kunnen plannen en samenwerken. En stelt u zich eens voor hoe bedrijfsplanning er over vijf jaar uitziet, in de wetenschap dat innovatie alsmaar blijft versnellen.

Zoals Bogan aangeeft, zal machine learning en kunstmatige intelligentie onze planningsomgevingen nog volwassener maken, waardoor onze plannen nog rijker en beter worden. Dan kunnen we nog complexere scenario's draaien en deze informatie nog eenvoudiger delen en verspreiden, waardoor onze teams zich nog beter kunnen focussen op de strategische uitvoering. Wanneer CFO's plannen ter beoordeling delen voor review, hoeven ze geen plannen met '25% vertrouwen' of zelf '50% vertrouwen' meer in te dienen. Dankzij de mogelijkheden van cloudgebaseerde oplossingen zal het vertrouwen in plannen consistent en constant hoog zijn, aldus Bogan.

Het creëren van een 'cultuur van agility'

Ongeacht de gebruikte technologie zegt Bogan dat agility vooral neerkomt op bedrijfscultuur. De meest effectieve organisaties zijn degene die het dichtst bij de business staan. En in een alsmaar onvoorspelbaar wordende wereld, zullen de succesvolste teams degene zijn die een agile mindset kunnen adopteren, het onverwachte anticiperen en uiteindelijk de organisatie door veranderingen heen kan leiden. 

Wilt u meer weten? Luister naar de volledige podcast met Tom Bogan.

SoundCloud: Enterprise Agility in the Age of Urgency 

Apple Podcasts: Enterprise Agility in the Age of Urgency 

Meer om te lezen