Internationaal onderzoek: professionele dienstverleners zijn zowel koploper als achterblijver op het gebied van organisatorische agility

Professionele dienstverleners hebben een flinke digitale voortgang geboekt, maar er is nog veel werk aan de winkel. Onze meest recente executive survey geeft inzicht in waar de branche goed presteert en waar nog aandacht aan besteed moet worden.

De bevindingen komen uit ons internationale onderzoek 'Organisatorische agility - stappenplan voor digitale acceleratie'. Dit onderzoek was een follow-up van ons oorspronkelijke onderzoek over organisatorische agility en werd in juli en augustus 2020 uitgevoerd, op het moment dat de meeste bedrijven helemaal niet bezig waren met 'business as usual'. We hebben daarom vooral onderzocht hoe bedrijven met de pandemie omgingen.

Professionele dienstverleners presteren beter dan veel andere branches als we kijken naar de belangrijkste indicatoren voor agility. Toch hebben bedrijven in deze branche op sommige gebieden nog werk te doen. Dit komt omdat de digitale transformatie wereldwijd is versneld door de pandemie. Transformatieprojecten die een paar jaar mochten duren, zijn nu gewoon te langzaam. Om te blijven voldoen aan de steeds veranderende behoeften van klanten moeten professionele dienstverleners hun digitale inspanningen versnellen.                  

Als we kijken naar agility-indicatoren als aanpassingsvermogen, skills, empowerment en het meten van prestaties zien we dat professionele dienstverleners beter presteren dan andere branches. De branche loopt echter achter op de indicator 'het afstemmen van technologie op de digitale transformatiedoelen', een belangrijke voorwaarde voor agility.

Over het onderzoek

Wij hebben van 1024 respondenten (leden van de C-suite en hun directe ondergeschikten) schriftelijke input verzameld en daarnaast interviews gehouden met 15 senior executives, C-suite leaders en transformatiedeskundigen. De deelnemers aan het onderzoek kwamen uit 14 landen en 12 branches. Opgesplitst in bedrijfstakken werkte 18% in de financiële dienstverlening, 15% in de professionele dienstverlening, 10% in de IT en 9% in de retailsector. In het onderzoek zijn de vijf belangrijkste eigenschappen van organisatorische agility gemeten:

 • Responsiviteit. Responsieve organisaties zijn beter in continue planning en het aansturen van verandering.

 • Aanpassingsvermogen. Vloeiende organisatiestructuren en processen bevorderen de agility, omdat organisaties bestaande middelen kunnen gebruiken om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden.

 • Skills. Agile leiders werken aan het bijscholen van het merendeel van hun personeel en stimuleren initiatieven om de betrokkenheid van werknemers te bevorderen en toptalent te werven.

 • Empowerment. Werknemers nemen betere beslissingen als ze toegang hebben tot tijdige en relevante data.

 • Meten van prestaties. Agile organisaties beschikken over de middelen en processen die nodig zijn om de prestaties van digitale initiatieven continu te meten.

Belangrijke trends op het gebied van agility en digitale acceleratie

Over alle branches heen zijn de volgende vier zaken consistent gebleven:

 • Digitale inkomsten domineren en nemen verder toe. Op de vraag of 75% of meer van hun inkomsten binnen de komende drie jaar voortvloeien uit digitale bronnen, antwoordde 36% met 'ja'. Afgelopen jaar was het de verwachting van slechts 12% van de bedrijven dat 75% of meer van hun inkomsten binnen drie jaar zouden voortvloeien uit digitale bronnen.

 • Slimme technologie bevordert digitale groei. Bedrijven die artificial intelligence (AI), machine learning (ML) of robotic process automation (RPA) hebben geadopteerd rapporteren gemiddeld 2x zoveel digitale inkomsten als organisaties die hier nog geen of weinig vooruitgang in hebben geboekt.

 • Het veranderen van tools is makkelijker dan het veranderen van mindsets. Hoewel meer dan de helft van de organisaties (56%) zegt dat hun technologie op één lijn ligt met hun doelen voor digitale transformatie, zegt slechts 16% hetzelfde over hun bedrijfscultuur. Een nieuwe technologie implementeren om workflows te stroomljinen en werknemers met hun dagelijkse werkzaamheden te helpen is belangrijk als organisaties hun ROI-doelstellingen voor technologie willen halen.

 • Agility zorgt voor veerkracht. Een derde van de leiders was het ermee eens dat digitale groei de veerkracht van de organisatie bevordert, vooral in tijden van crisis. Zo beschikken organisaties die snel konden reageren op de pandemie over diverse agile mogelijkheden, zoals toegang tot data en functieoverschrijdende samenwerking.

Professionele dienstverleners zetten mensen op de eerste plaats.

Op welke manier komen de onderzoeksresultaten van professionele dienstverleners overeen met deze bevindingen? Wat betreft de prognose over het percentage digitale inkomsten over 3 jaar bevindt de professionele dienstverlening zich in de middenmoot van de onderzochte branches. Professionele dienstverleners lopen achter op de branches retail en financiële dienstverlening.

Professionele dienstverleners zijn leaders op het gebied van aanpassingsvermogen, skills, empowerment en het meten van prestaties. Dit komt omdat ze zich focussen op digitale transformatie en agility via teamstructuren, vaardigheden van werknemers en overkoepelende samenwerking. Vergeleken met de andere branches zijn professionele dienstverleners goed in het:

 • Afstemmen van doelen op planningsmodellen, operationele analyses en teamstructuren.

 • Betrekken van werknemers bij zaken als workforcetransformatie en culturele verandering.

 • Continu verbeteringen van workflows en processen.

 • Snel en op schaal opleveren van projecten door functieoverschrijdende teams.

 • Optimaal gebruiken van bestaande hulpmiddelen en budgetten om werknemers te behouden en bij te scholen.

De hoge agilty van de branche op het gebied van aanpassingsvermogen, skills en empowerment is mogelijk de reden waarom professionele dienstverleners vaak een agile aanpak hanteren om resultaten te meten:

Kijken we verder, dan zien we dat om- en bijscholing en recruitment volgens professionele dienstverleners de belangrijkste enablers zijn voor continue planning. Executives uit andere branches noemen in dit kader vooral toegang tot data en het implementeren van slimme technologieën:

Het verbeteren van de agility vraagt om snellere digitale transformatie

Om te concurreren moeten professionele dienstverleners slimme technologieën zoals AI, ML en RPA sneller uitrollen. Ook is het belangrijk om de IT-structuur onder de loep te nemen om te onderzoeken of die structuur de strategische doelen - ook in de toekomst - kan faciliteren. Om technologische opties zoals AI te testen stelt Fin Goulding, expert in agility, business coach en auteur, voor om naar cloudgebaseerde, as-a-service modellen te kijken: "Een van de belangrijkste gebieden waar bedrijven zich misschien nog niet van bewust zijn, is AI-as-a-service. Veel organisaties hebben moeite om mensen met de juiste vaardigheden te vinden om de technologie te implementeren (en te gebruiken). Met AI-as-a-service kunnen organisaties gebruikmaken van bewezen platforms om bedrijfsproblemen op te lossen."

Voor meer onderzoeksresultaten en informatie over de prestaties van professionele dienstverleners leest u het rapport: Organisatorische agility: stappenplan voor digitale acceleratie.

Meer om te lezen