Een blik op de toekomst: 8 trends voor het team van de CFO

Rakesh Duggal, Senior Manager bij Deloitte, sprak met Annette Melatti, Senior Director Solution Marketing voor het team van de CFO bij Workday, over de trends die de toekomst van finance vormgeven en wat deze trends betekenen voor het dagelijks werk van het financeteam.

De afgelopen 18 maanden heeft de financefunctie een periode van snelle transformatie doorgemaakt. In een recente webinar sprak Rakesh Duggal, Senior Manager bij Deloitte, met Annette Melatti, Senior Director Solution Marketing voor het team van de CFO bij Workday, over de trends die de toekomst van finance de komende vijf jaar vormgeven.

In dit artikel bespreken we deze belangrijke trends en wat deze betekenen voor het dagelijks werk van het financeteam.

Tijdens de webinar had u het over vraagstukken waar CFO's wakker van liggen. Hoe lastig zijn deze uitdagingen?

Ons rapport 'Finance 2025: Digital Transformation in Finance' toonde aan hoe de pandemie de ontwikkelingen op acht gebieden die finance transformeren heeft versneld. CFO's willen een betere partner worden voor de business en op nieuwe manieren samenwerken om meer waarde toe te voegen. Om dit te realiseren kijkt de financeafdeling naar het moderniseren van hun technologie om toekomstbestendige processen te ontwikkelen die schaalbaar en flexibel zijn.

Wat zijn de trends die Deloitte in het onderzoek 'Finance 2025' aan het licht bracht en hoe gaan CFO's hiermee om?

Ik denk dat het belangrijk is om ze een voor een te bekijken. We moeten beginnen met de evolutie van wat wij de 'financefabriek' noemen. Automatisering wordt een groter onderdeel van de financeactiviteiten en transactieverwerking wordt 'touchless'. Dit betekent onder meer dat technologie een einde maakt aan overdrachten in transactieprocessen. Technologie zal de handmatige inspanningen, die vaak gepaard gaan met het verplaatsen van transacties tussen geïsoleerde financiële eenheden, vervangen. Dit is als het ware de weg naar 'frictionless finance'.

Ook moeten we kijken naar de rol van finance. Als de operatie grotendeels geautomatiseerd is kan finance focussen op bedrijfsinzichten en services. Dit vraagt om nieuwe vaardigheden. Dankzij nieuwe combinaties van technologie en menskracht kunnen er meer analytische en datagedreven inzichten worden verkregen.

Het derde gebied is de financecyclus. Financeprocessen zullen in realtime worden uitgevoerd en periodieke rapportages en KPI's zoals omzet, kosten, cashflow en voorraad kunnen continue worden geanalyseerd en aangepast. Activiteiten en beslissingen worden dan niet langer gebaseerd op periodieke rapportages maar op realtime analytics. Dit ondanks het feit dat veel financeprofessionals vandaag de dag stellen dat ze hun beslissingen niet baseren op verouderde data, maar op offline updates die het financeteam tussen de cycli uitvoert.

Klopt het dat selfservice ook op die lijst met acht trends in het Deloitte-rapport 'Finance 2025' staat? Wat betekent dit voor finance?

Dat klopt. Het vierde gebied is selfservice. Dit wordt echt de norm, zeker als we kijken naar hoe digitale tools zich vandaag de dag ontwikkelen. Voor bepaalde financefuncties was dit aanvankelijk erg ongemakkelijk, vooral vanwege de beveiligingsmodellen die bij dergelijke platforms horen, maar uiteindelijk zullen financegebruikers steeds meer zelf willen doen.

Het vijfde gebied draait om de operationele modellen van finance. Naarmate automatisering financeteams steeds diverser maakt zullen er leveringsmodellen verschijnen. Denk hierbij ook aan freelancers, mensen die per project worden betaald en crowdsourcing. Bedrijven zullen de voordelen van automatisering ook afwegen tegen onshore en offshore activiteiten. Over het algemeen zal finance in de toekomst meer samenwerkingsgerichte operationele modellen nodig hebben.

"Finance moet wendbaarder worden en data als valuta gebruiken voor het leveren van waardevolle inzichten."

Rakesh Duggal Senior Manager Deloitte

De laatste drie trends zijn vooral belangrijk voor de evolutie van finance, klopt dat?

Je zou kunnen zeggen dat deze trends al langer bestaan, maar ik denk dat ze in de afgelopen jaren een nieuwe betekenis hebben gekregen en zich in de toekomst zullen blijven ontwikkelen. 

Op nummer zes in de lijst met trends staat Enterprise Resource Planning (ERP). Financiële applicaties en microservices zullen het opnemen tegen grote monolithische ERP-systemen. ERP-systemen zullen zich gaan richten op analytics en inzichten naast traditionele transactieverwerking. New-age applicaties zullen finance in staat stellen om sneller beslissingen te nemen, op basis van echte analytics.

Het volgende focusgebied is data. Finance zal nauwkeurigere data moeten leveren, sneller dan ooit tevoren. Datagovernance is hierbij van groot belang zijn, maar bijna niemand maakt hier op dit moment voldoende werk van. Organisaties moeten hun datawarehouses beter organiseren zodat data tussen teams kan worden gedeeld om waarde te creëren. Dit is belangrijk omdat de datasets exponentieel groeien.

De laatste trend is volgens mij de belangrijkste: de manier waarop bedrijven met hun personeel omgaan. Werknemers zullen op nieuwe manieren nieuwe dingen gaan doen en het is essentieel om werknemers te trainen met het oog op klantenservice. Er zal meer nadruk komen te liggen op het ontwikkelen van talent dat zich niet alleen met de cijfers bezighoudt, maar ook het verhaal achter de cijfers kan overbrengen. Om geen kansen mis te lopen moet finance zich aanpassen. Dit moet gebeuren in een model dat geografisch gezien zeer flexibel is om te kunnen voorzien in de behoeften van personeel dat op afstand werkt.

Digitalisering vormt de kern van deze veranderingen. Wat is de invloed van digitalisering op de traditionele probleemgebieden, zoals de finance-operatie, die altijd het merendeel van de resources in beslag nam?

Digitale ontwikkelingen liggen aan de basis van al deze trends. Bedrijfsprocessen worden georganiseerd als een combinatie van menselijke interactie met technologie. Daarnaast hebben teams steeds betere toegang tot een grote diversiteit aan vaardigheden en talent. Finance moet wendbaarder worden en data als valuta gebruiken voor het leveren van waardevolle inzichten. 

Dit wordt mogelijk gemaakt door transformatieve technologie die finance in staat stelt een aantal grote kansen te benutten. Voor de finance-operatie zien we drie belangrijke kansen. De eerste is 'touchless' transactieverwerking.

Naar schatting 90% van de transactieverwerking zal worden geautomatiseerd en routinetaken zoals het opzoeken en valideren van data zal worden uitgevoerd door financebots of digitale tools. 

Het tweede gebied is de beschikbaarheid van realtime data. De arbeidsintensieve en tijdrovende afsluiting zoals we die nu kennen zal verdwijnen en in plaats daarvan zullen managers 24/7 nauwkeurige financiële informatie ter beschikking hebben. 

Het derde gebied is de mogelijkheid voor centralisatie. Tijdens al deze ontwikkelingen zullen resources worden verplaatst naar fysieke en virtuele 'commandoposten' of 'financefabrieken', zoals we eerder hebben besproken. Daarnaast zal de behoefte aan operationele vaardigheden afnemen, terwijl de vraag naar strategische en technologische vaardigheden toeneemt.

Leidt die mate van automatisering en efficiëntie dan tot een strategischere financefunctie en een betere samenwerking met belangrijke stakeholders?

Ja, dat denk ik wel. Aan de businesskant van finance zijn er enorme kansen op het gebied van kwalitatieve analyses. De kernwoorden hier zijn voorspellend, inzichtvol en geïntegreerd. 

'Voorspellend' houdt in dat de focus zal verschuiven van historische rapportages naar toekomstgerichte forecasts. Finance zal proactief kansen identificeren om de prestaties te verbeteren en de business te betrekken. 

Met 'inzichtelijk' bedoelen we dat automatisering en selfservicerapportages meer ruimte zullen vrijmaken voor het genereren van inzichten. En finance zal meer gebruik gaan maken van visualisatie en storytelling om zakelijke gebruikers te helpen financiële data beter te interpreteren. 

De term 'geïntegreerd' verwijst naar een nauwere samenhang tussen finance en operationele planning en analyse. En dankzij selfservicefuncties zal ook de business betere toegang tot data hebben.

Tot slot zullen gespecialiseerde financeteams de kans krijgen om de efficiëntie te verhogen en nieuwe capaciteiten toe te voegen. De financefunctie wordt efficiënter dankzij automatisering, wat op zijn beurt de nauwkeurigheid en snelheid van repetitieve taken – zoals belastingrapportage – verbetert. Ook zullen, dankzij de adoptie van blockchain in het hele ecosysteem, de verwerkingstijd en de kosten een stuk lager worden en misschien zelfs hele processen elimineren. De rol van finance wordt strategischer, omdat de focus van transactietaken naar gebieden met meerwaarde wordt verlegd, zoals belastingstrategie, treasury, risicoscenarioplanning en voorspellende analyses. Nieuwe capaciteiten zullen dit verder versterken, zoals geautomatiseerde controles en voorspellende hedgingstrategieën voor een beter reactievermogen en een betere bescherming van de bedrijfsactiva.

Bekijk de volledige on-demand webinar voor meer informatie en praktijkvoorbeelden over digitale financetransformatie.

Meer om te lezen