Onze commitment aan gelijkheid: hoe Workday vooruitgang boekt

Onze Chief Diversity Officer, Carin Taylor geeft een update over de inspanningen van Workday op het gebied van diversiteit, het creëren van een 'culture of belonging' en het bouwen van inclusieve producten en technologieën die de wereld om ons heen een stukje beter maken.

Het afgelopen jaar stonden onderwerpen op het gebied van gezondheid, sociale rechtvaardigheid, immigratie, een steeds verdeelder politiek klimaat, geweld en racisme sterk onder de aandacht. Dit heeft ons ertoe aangezet deze kwesties met respect en solidariteit aan te pakken.

Eind mei was het een jaar geleden sinds het overlijden van George Floyd – voor velen een jaar van bezinning. De strijd voor sociale rechtvaardigheid begon niet met de gebeurtenissen van die dag, maar het was wel een keerpunt waarop pijn en woede omsloegen in activisme in steden over de hele wereld. Het was ook de dag dat bedrijven wereldwijd sterker gingen focussen op diversiteit en inclusie.  

Bij Workday waren we hier al mee bezig, maar toch zette dit ons aan om onze inspanningen voor positieve verandering te heroverwegen en in sommige gevallen opnieuw op te bouwen. Om deze belangrijke taak aan te pakken hebben we een speciaal team samengesteld dat zich bezighoudt met vier kerngebieden: het aantrekken en ontwikkelen van een diverse talentpool, het creëren van een 'culture of belonging', het ontwikkelen van inclusieve producten en technologieën en het empoweren van onze community's - met concrete doelen voor elk gebied. Werkend aan deze doelen en aan het creëren van de juiste VIBE™ (Value Inclusion, Belonging, and Equity) hebben we gezien dat de weg naar verandering niet altijd rechtlijnig is. Toch ben ik optimistisch over onze vooruitgang. En hoewel de resultaten op sommige gebieden misschien langer op zich laten wachten, blijven we aan de basis werken, onze processen herzien, nieuwe programma's ontwikkelen en leren van onze ervaringen. 

Hier is een scorecard met recente informatie over onze vorderingen:

Het aanstellen en ontwikkelen van divers talent

Het vergroten van de vertegenwoordiging van Black- en Latinx-populaties in de VS is een van de speerpunten van ons werk. Hoewel verandering tijd kost beginnen we positieve resultaten te zien. Zo is de totale Black-populatie bij Workday is vanaf de aankondiging van onze commitments gestegen van 2,5% naar 3,1% aan het einde van april. De vertegenwoordiging van Latinx-leadership is in diezelfde periode van 3,5% naar 4,6% gestegen. Het aantal aanstellingen zal dit jaar toenemen waardoor we verwachten dit jaar meer te kunnen bijdragen aan onze driejarendoelstellingen.

In het kader van onze inspanningen om een diverse talentpool aan te trekken en te behouden, heroverwegen we onze strategie voor talentacquisitie en onze programma's en partnerships rondom diversiteit. Zo hebben we een verplichte training geïntroduceerd om ervoor te zorgen dat onze leidinggevenden werknemers aantrekken, werven, aanstellen en vooruithelpen ongeacht hun achtergrond.

Het creëren van een 'culture of belonging'

Ter ondersteuning van ons doel om te investeren in programma's en opleidingen die de kansen voor Black- en Latinx-talent vergroten hebben we onlangs het Workday-carrièretraject 'The Vibe Way' voor alle Workmates beschikbaar gesteld. In de eerste twee verplichte cursussen worden belangrijke lessen gedeeld over diversiteit op de werkplek. We hebben ook een nieuwe training over inclusiviteit tijdens het recruitmentproces.

Een van de bijkomende inspanningen is de recente lancering van twee programma's voor loopbaanontwikkeling om talent uit ondervertegenwoordigde minderheidsgroepen meer inzicht in hun kansen te geven.

Een cruciale voorwaarde voor verandering is dat we onze eigen houding ten opzichte van gelijkwaardigheid begrijpen en snappen of en hoe dit onze leefwereld beïnvloedt.

Het bouwen van inclusieve producten en technologie

Het doet ons plezier dat klanten onze VIBE-oplossingen adopteren: Vibe IndexTM en Vibe CentralTM. Deze oplossingen stellen onze klanten in staat om diversiteit en inclusie op de werkplek te meten en te vergelijken.

Sinds de introductie van deze oplossingen in september 2020:

  • Hebben meer dan 700 klanten deelgenomen aan gratis workshops van Workday en partners (waaronder Alight, Collaborative Solutions, Deloitte, Huron en Kainos) om de adoptie van VIBE-tools zoals VIBE Central te ondersteunen.

  • Zijn drie early adopters live met VIBE Index en twee nieuwe klanten hebben zich onlangs aangemeld.

  • Kreeg VIBE Index een eervolle vermelding in de Fast Company's World Changing Ideas Awards, waarin bedrijven en organisaties die de wereld veranderen, worden uitgelicht.

Het versterken van onze community's

We hebben meer dan $ 10 miljoen gedoneerd aan initiatieven op het gebied van sociale rechtvaardigheid. Ook hebben we $ 2 miljoen gedoneerd aan organisaties die de AAPI-community (Asian American Pacific Islander) bijstaan. Naast deze financiële investeringen werken we samen met meer dan 30 organisaties aan initiatieven om opleidingen, stages en kansen te bieden aan werkzoekenden met een niet-traditionele achtergrond en aan ons interne vrijwilligersinitiatief, Opportunity in Action.

Enkele hoogtepunten zijn:

  • De introductie van een nieuw programma voor verkooptraining in samenwerking met non-profitpartner Dream Corps. Bijna 90% van de deelnemers aan het opleidingsprogramma heeft aanbiedingen ontvangen om bij Workday Sales te gaan werken.

  • Onze eerste groep trainees in Dublin, Ierland, in samenwerking met Fasttrack into IT (FIT).

  • Een voorbereidend stageprogramma met CodePath met 25 universiteitsstagiairs die begin juni bij Workday beginnen. Studenten in het programma komen in aanmerking voor een traditionele stage in de zomer van 2022.

  • De Workday VIBE-studiebeurs, die tot $ 15.000 toekent aan studenten uit historisch kansarme achtergronden die een bachelordiploma willen halen.

Ik voel me gesterkt door deze beweging – in allerlei community's, generaties, rassen, etnische groepen, regio's en organisaties – maar het mag hier niet stoppen.

Zelfreflectie en solidariteit

Als ik stilsta bij de stappen die Workday het afgelopen jaar heeft gezet ben ik trots op de eerste resultaten, maar ik weet dat we in de toekomst zullen moeten samenwerken om op dit momentum voort te bouwen. Ik voel me gesterkt door deze beweging – in allerlei community's, generaties, rassen, etnische groepen, regio's en organisaties – maar het mag hier niet stoppen. We zijn samen sterker. 

Een cruciale voorwaarde voor verandering is dat we onze eigen houding ten opzichte van diversiteit begrijpen en snappen of en hoe dit onze leefwereld beïnvloedt. We moeten openstaan voor ongemakkelijke feedback die ons de ogen kan openen voor aangeleerd gedrag dat misschien moet veranderen. Een eerlijke evaluatie van onze eigen houding is essentieel voor een positieve toekomst.

Solidariteit, medeleven, empathie en steun voor elkaar zijn hierbij de sleutelingrediënten. Samen staan we stil bij de vooruitgang die we hebben geboekt, maar ook bij onze knelpunten, ons herstelproces en de lange weg die voor ons ligt. Bij Workday blijven we ons inzetten voor deze reis.

Meer om te lezen