De commitments van Workday voor gelijkheid, op de werkplek en in onze gemeenschap

Onze Chief Diversity Officer, Carin Taylor, vertelt in deze blog over onze plannen om te zorgen voor diversiteit bij Workday, voor het creëren van een 'culture of belonging' en voor het bouwen van inclusieve producten en technologieën die de wereld om ons heen een stukje beter maken.

Onze werknemers staan al vanaf het begin op de eerste plaats bij Workday. Zij geven tenslotte vorm aan wie we als bedrijf zijn. Om die reden blijven we ons inzetten voor gelijkheid op de werkvloer en voor betrokkenheid en diversiteit (Belonging and Diversity, B&D). Dit doen we via 'Employee Belonging Councils' (EBC's), met een B&D-team dat zich volledig inzet voor deze doelstellingen en door het ontwikkelen van een nieuwe aanpak: Value Inclusion, Belonging en Equity ((VIBETM), waarbij draait om waardering en inclusiviteit. 

Hoewel we al veel vooruitgang hebben geboekt, weten we dat er nog veel moet gebeuren. #Blacklivesmatter heeft ons laten zien dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moeten nemen als het gaat om sociale en raciale rechtvaardigheid. Hoe moeilijk het de laatste tijd ook is geweest, voor mij persoonlijk en voor een wereld die worstelt met racisme, ik blijf met een gevoel van hoop en menselijkheid naar de toekomst kijken. We zijn wakkerder en bewuster dan we ooit zijn geweest. Daarom ben ik heel blij dat ik meer kan vertellen over de vier principes die ik in juli heb geschetst en over hoe wij als Workday willen bijdragen aan meer gelijkheid op de werkvloer en in onze gemeenschappen.

Luisteren en leren

Veel van mijn collega's hebben fantastische ideeën over gelijkheid en hoe dit bereikt kan worden. Daarom vonden we het belangrijk om eerst te luisteren en te leren. We deden dit door het verzamelen van input van collega's via surveys, 'town hall'-meetings en brainstormsessies. Het resultaat? We hebben meer dan 200 ideeën ontvangen over hoe we kunnen verbeteren. We hebben ook uitgebreid gesproken met onze Employee Belonging Councils (EBC).

Om onze commitments te ondersteunen investeren we de komende drie jaar meer dan 45 miljoen dollar extra.

Een belangrijk onderdeel van onze inspanningen is het VIBE Accelerator Team. Dit team bestaat uit 20 toegewijde collega's uit onze teams voor engineering, legal, people analytics, professionele services, recruiting en sales. Dit team zal zich het komende jaar fulltime richten op het realiseren van onze ambitieuze B&D-plannen.

Onze commitments

We weten dat er veel werk te doen is. We focussen op de gebieden waar we de meeste impact hebben en waar onmiddellijke verbetering noodzakelijk is. Onze commitments die specifiek zijn ontwikkeld naar aanleiding van de gebeurtenissen rondom #blacklivesmatter moeten leiden tot zinvolle actie. Om ze te ondersteunen investeren we de komende drie jaar meer dan 45 miljoen dollar extra. Tegelijkertijd werken we aan onze bredere B&D-doelen, onder leiding van ons B&D-team en met inzet van onze EBC's. Wel hebben we het bereik vergroot. Al onze collega's, over de hele wereld, worden betrokken bij VIBE.

Het aanstellen en ontwikkelen van divers talent. We weten dat divers talent één van de hoekstenen is van ons succes. Daarom zijn we gecommitteerd aan het recruiten en ontwikkelen van ondervertegenwoordigde groepen. Waar ons B&D-team al onze collega's wereldwijd vertegenwoordigd, richt ons VIBE Accelerator Team zich in eerste instantie op het vergroten van de Black- en Latinx-populaties van Workday - die momenteel het meest ondervertegenwoordigd zijn op onze werkvloer - en op het verbeteren van de employee experience voor deze groepen.

Onze doelen:

 • Black- en Latinx-werknemers in de VS vertegenwoordigen 30% van het totaal in 2023.
 • Het aantal Black- en Latinx-leaders in de VS is verdubbeld in 2023.
 • Het investeren van 25.000 uur in training in 2021 om ervoor te zorgen dat onze leidinggevenden werknemers aantrekken, werven, aanstellen en vooruithelpen ongeacht hun achtergrond.

Het creëren van een 'culture of belonging' Hoewel het aantrekken van het beste diverse talent belangrijk is,  is het net zo belangrijk om een cultuur van betrokkenheid te creëren waarin elke collega het beste van zichzelf kan geven en waarin iedereen een gevoel heeft van vertrouwen, verbondenheid en groei.

Onze doelen:

 • Zorgen voor minder dan 3% verschil in gevoel van betrokkenheid voor al onze collega's. Dit wordt gemeten door de vragen van 'Great Place to Work', die de basis vormen voor het resultaat op het gebied van betrokkenheid gemeten door onze VIBE IndexTM). 
 • Zorgen dat iedereen begrijpt waarom VIBE een kernwaarde is van Workday.
 • Het investeren van 150.000 uur in loopbaanontwikkelingsprogramma's en opleidingen die de kansen voor Black- en Latinx-talent in het komende jaar vergroten.

Het bouwen van inclusieve producten en technologie. We nemen onze rol als leverancier van HR-software voor 's werelds grootste organisaties serieus. Om die reden blijven we producten ontwikkelen en leveren die Workday en onze klanten helpen om B&D in een stroomversnelling te brengen.

Onze doelen:

 • Onze klanten via innoverende producten en oplossingen in staat stellen om de diversiteit en het gevoel van betrokkenheid op de werkplek te meten en te vergelijken, inclusief:
  • VIBE CentralTM in 2020. VIBE Central brengt alle data over diversiteit- en inclusie samen in één geconsolideerd dashboard in Workday Human Capital Management.
  • VIBE IndexTM in 2021. De VIBE-index meet de relatieve prestaties en resultaten van de inspanningen van een organisatie in vijf categorieën om de grootste kans op positieve verandering te identificeren, en geeft ook een VIBE-index-score voor gelijkheid op de werkplek.
 • Gratis workshops aanbieden aan de eerste 300 klanten die VIBE Central uitrollen.
 • Tweemaal per jaar een B&D-productroadmap voor onze klanten publiceren om innovatieve oplossingen onder de aandacht te brengen.

We zullen producten blijven ontwikkelen en leveren die Workday en onze klanten helpen om B&D in een stroomversnelling te brengen.

Onze community's sterker maken. We weten dat we, om echt impact te hebben, onze inspanningen moeten uitbreiden tot buiten onze organisatie. We moeten beleid en organisaties ondersteunen die ondervertegenwoordigde minderheden kansen bieden.

Onze doelen:

 • In het komende jaar schenken we 10 miljoen dollar aan initiatieven op het gebied van sociale rechtvaardigheid.
 • Onze collega's krijgen de mogelijkheid om tot 2023 250.000 uur bij te dragen aan mentorschap en op vaardigheden gebaseerd vrijwilligerswerk in community's over de hele wereld.
 • Het aantal aanstellingen via Opportunity Onramps versnellen zodat tegen 2023 minimaal 20% van onze fulltime vacatures op lager en middelbaar niveau via deze weg ingevuld worden.

Hoop voor de toekomst

Deze acties kosten tijd, maar samen met iedereen bij Workday zet ik me in voor blijvende verandering. We zullen van elkaar leren, belangrijke mijlpalen bereiken en de tijd, resources en vaardigheden investeren die nodig zijn om de klus te klaren. Alleen samen kunnen we een positieve impact hebben en gelijkheid voor iedereen creëren.

Meer om te lezen