De kracht van community: samenwerken aan een beter klimaat

Met trots kondigt Workday de deelname aan als stichtend lid van Business Alliance to Scale Climate Solutions (BASCS). In deze nieuwe alliantie zullen we samenwerken aan het opschalen van de investeringen in het klimaat van bedrijven om de doelstellingen van het Parijs-akkoord te halen.

Community is cruciaal. Een ding wat we hebben geleerd van de COVID-19-pandemie is dat we allemaal verbonden zijn. Onze handelingen hebben gevolgen voor anderen. Het is onze collectieve verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de planeet die we allemaal ons thuis noemen en om samen te werken aan positieve verandering.

Onze kernwaarden staan bij Workday centraal bij alles wat we doen. Een van die kernwaarden is integriteit, wat ook betekent dat we integer omgaan met het milieu. Naar aanleiding van World Environment Day op 5 juni kondigen we met trots onze betrokkenheid aan als stichtend lid van een nieuwe alliantie, de Business Alliance to Scale Climate Solutions (BASCS). Deze alliantie is opgericht om de schaal en impact van bedrijfsinvesteringen in klimaatoplossingen te vergroten om de ambities van het akkoord van Parijs waar te maken.

Een verschil maken

Van alle risico's die het rapport van World Economic Forum over 2021 noemt staat het falen van de klimaatmaatregelen op de tweede plaats qua waarschijnlijkheid en impact. Zo zijn de wereldwijde emissietrends volgens een UNEP-rapport uit 2019 de afgelopen tien jaar vrijwel niet veranderd.

BASCS erkent dit en wil bedrijven bewuster maken van financieringsmogelijkheden voor klimaatoplossingen, hiaten in de kennis en infrastructuur blootleggen, de schaal en impact van investeringen in CO2-reductie door bedrijven vergroten en de particuliere sector sneller van klimaatambitie naar klimaatactie brengen.

BASCS heeft voor 2021 vier doelstellingen vastgesteld:

 • Een alliantie oprichten die een wereldwijde community verbindt en faciliteert en die acteert als kenniscentrum voor de financiering van klimaatoplossingen.

 • Samen leren en ondernemen door informatie en kansen tussen community's te delen om sneller actie te ondernemen en de impact te vergroten.

 • De beweging opschalen door bedrijven te ondersteunen met begeleiding, resources en learning opportunities.

 • Financierende partijen een grotere stem geven.

Samen sterker

Ook andere bedrijven en organisaties die zich inzetten voor milieuduurzaamheid sluiten zich aan bij de BASCS. Zo zijn veel bedrijven uit de customer community van Workday, waaronder Netflix, Salesforce en Unilever, BASCS-leden. De alliantie omvat ook een aantal non-profitorganisaties op het gebied van milieu, waaronder Environmental Defense Fund, United Nations Environment Programme en World Wildlife Fund, met BSR als secretaris.

Als wereldwijde gemeenschap schieten we tekort om de noodzakelijke klimaatdoelstellingen te halen. Er is dringend meer investering nodig, dus het is essentieel om organisaties die betrokken zijn bij de financiering van klimaatoplossingen te engageren. Het werk van de BASCS-leden zal op de volgende beginselen steunen:

 • Uitstootvermindering: de uitstoot in hun eigen organisaties verminderen in lijn met een wetenschappelijk onderbouwde doelstelling en het investeren in initatieven die de klimaatverandering nog verder afremmen.

 • Ambitie omzetten in actie: invloed gebruiken om investeringen in wereldwijde uitstootvermindering te bevorderen door het aansporen van leveranciers en klanten.

 • Meetbare resultaten: degelijke en geverifieerde methodologieën toepassen om de sociale en ecologische integriteit van de investeringen te garanderen – emissiereducties moeten reëel, kwantificeerbaar, verifieerbaar en traceerbaar zijn.

 • Bijkomend: het ondersteunen van investeringen in ecologische en sociale integriteit die kwantificeerbare bijkomende voordelen opleveren, indien mogelijk.

Op weg naar een toekomst van 1,5 °C

Eerder dit jaar kondigden we bij Workday een investering van 1 miljoen dollar aan in twee herstelprojecten van mangrovebossen.

Door ons aan te sluiten bij BASCS zullen we onze investeringen in het klimaat opschalen en meer projecten zoals dit herstelproject ondersteunen. Dit zal nodig zijn om ons doel van een toekomst van 1,5 °C te bereiken.

Waarom 1,5 °C? We stevenen af op een onomkeerbare klimaatverandering die gevolgen heeft voor onze natuur, economie en samenleving. Daarom verbinden we ons tot wetenschappelijk gefundeerde emissiereductiedoelstellingen in de hele waardeketen die de klimaatopwarming beperken tot 1,5 ℃.

Workday is een van de eerste grote, internationale bedrijven die een levenslange netto CO2-voetafdruk van nul heeft bereikt. Maar omdat het verminderen van onze CO2-uitstoot alleen niet genoeg is, hebben we geïnvesteerd in CO2-verwijdering. Voor het verwijderen van CO2 investeren we in twee projecten voor natuurlijke klimaatoplossing, gericht op het herbebossen van mangroves in Mexico en Kenia.

Waarom mangrovebossen? Mangrovebossen kunnen tot vier keer meer CO2 opnemen dan gemiddelde bossen op basis van biomassa. Deze projecten zullen worden geregistreerd met nieuwe methodologieën, zoals de Blue Carbon-methodologie in het kader van Verra's Verified Carbon Standard (VCS).

Deze Blue Carbon-methodologie is veelbelovend, maar ondergefinancierd. Natuurlijke klimaatoplossingen ontvangen momenteel bijvoorbeeld slechts 3% van de totale klimaatinvesteringen wereldwijd. Toch hebben zij het potentieel om tegen 2030 een derde van de totale uitstootvermindering te realiseren die nodig is om de opwarming van de aarde onder 2 ℃ te houden.

Stilstaan bij hoe ver we zijn gekomen

Vijf jaar geleden stelden we bij Workday de ambitieuze doelstelling om tegen 2021 een netto CO2-uitstoot van nul te bereiken en te kiezen voor 100 procent hernieuwbare energie. In 2020 behaalden we dit doel, één jaar voor de beoogde datum. Wat we hebben geleerd:

 • Het ontwijken van activiteiten die CO2 uitstoten vraagt om de steun en buy-in van werknemers.

 • Het verminderen van de CO2-uitstoot door middel van efficiëntie vraagt om samenwerking tussen teams.

 • Bij het selecteren van duurzame opties is creativiteit essentieel.

 • Investeren in hoogwaardige CO2-compensatieprojecten maximaliseert de positieve ecologische en sociale impact.

Workday blijft zich inzetten voor een meer rechtvaardige en eerlijke wereld. We erkennen dat financiering door bedrijven een katalysator kan zijn bij het realiseren van de klimaatoplossingen die nodig zijn om een duurzame toekomst van 1,5 °C te bereiken. We kijken uit naar onze samenwerking met andere organisaties in de BASCS om de toekomst van onze planeet verder te verbeteren.

Wilt u meer informatie of wilt u meedoen met de Business Alliance to Scale Climate Solutions? Ga dan naar scalingclimatesolutions.org.

Meer om te lezen