De gebieden die CFO's prioriteren voor een frictieloze toekomst van finance

Een internationaal onderzoek van Workday laat zien in welke gebieden financeleaders gaan investeren als we kijken naar digitale transformatie en uitdagingen op het gebied van data.

Er hangt verandering in de lucht. 

Na een jaar waarin de bedrijfsvoering in het teken stond van de wereldwijde pandemie richten veel financeleaders nu hun blik op de toekomst. Ze focussen met name op het implementeren van slimme digitale technologieën om wendbaarder te worden, betere beslissingen te nemen en een personeelsbestand op te bouwen dat is voorbereid op toekomstige uitdagingen.

Deze transformatie is bij veel bedrijven al begonnen. Organisaties willen hun processen na de pandemie (zoals het verzamelen, toegankelijk maken en analyseren van data) versnellen om hun activiteiten toekomstbestendig te maken en de groeiende uitdagingen op het gebied van milieu, maatschappij, diversiteit en inclusie het hoofd te bieden.  

'Frictionless finance' is een belangrijk doel

Dit blijkt uit een recent internationaal onderzoek van Workday onder 267 CFO's bij middelgrote en grote ondernemingen in diverse branches, waaronder financiële dienstverlening, productie, retail, technologie, media en transport.

Het concept van 'frictionless finance' (het met behulp van automation en machine learning stroomlijnen van de dagelijkse processen stroomlijnen en datagedreven strategieën implementeren) was voor veel respondenten een topprioriteit. Hiermee willen ze de financefunctie transformeren om toekomstige uitdagingen doeltreffender, efficiënter en slimmer aan te pakken. 

Maar ondanks dat veel financeleaders al een koers hebben uitgezet, zegt bijna een vijfde van de respondenten (19%) dat ze pas net begonnen zijn met hun digitalisering, terwijl de meerderheid aangeeft zich nog middenin dit proces te bevinden.

Dit zijn enkele belangrijke bevindingen uit het onderzoek:

  • De grootste uitdaging (genoemd door 49% van de CFO's) was de mogelijkheid om te werken met nauwkeurige, tijdige data voor het nemen van snelle, geïnformeerde beslissingen. 

  • Het niet kunnen beschikken over de noodzakelijke data om cruciale beslissingen te nemen heeft volgens 52% van de CFO's geresulteerd in vertraagde productlanceringen en gemiste deadlines voor financiële forecasts.

  • 49% noemde datamanagement en analytics een topprioriteit voor de komende drie jaar. Van deze groep stelt 60% te gaan investeren in een financeoperatie in de cloud en in de implementatie van AI-/ML-oplossingenen en predictive analytics.

In welke gebieden gaan CFO's investeren?

Uit het onderzoek blijkt ook dat veel CFO's de vaardigheden van hun teams - en de tools waarmee ze werken - verder willen ontwikkelen. 

De helft van de respondenten (50%) gaf aan dat ze in het afgelopen jaar zwaar hebben geïnvesteerd in een intelligente datafundering en geavanceerde analytics om de bedrijfsbrede besluitvorming te verbeteren. Daarnaast heeft bijna een derde (32%) van de CFO's geïnvesteerd in vaardigheidstrainingen voor financeteams en het verbeteren van de bestaande infrastructuur. De overige 18% heeft geïnvesteerd in cloudoplossingen voor enterprisemanagement om transacties van begin tot einde te automatiseren en het ontwikkelen van digitale oplossingen voor klanten.

50% van de CFO's zegt dat ze enorme vooruitgang hebben geboekt door te investeren in een intelligente datafundering en geavanceerde analytics om de bedrijfsbrede besluitvorming te verbeteren.

Om op een slimmere manier met data om te gaan moet volgens CFO's vooral worden geïnvesteerd in analytics en rapportages (28%). Daarnaast moet de kwaliteit van hun inputs worden verbeterd door data op te schonen en te sourcen en door data in silo's te reconciliëren. 

Predictive analytics (50%), ML (45%) en AI (43%) zijn de drie belangrijkste gebieden waarin CFO's willen investeren. Hieruit blijkt dat de digitalisering van finance niet alleen gericht is op een effectievere verwerking van grotere datasets, maar ook op het verkrijgen van inzichten uit die informatie om zakelijke beslissingen te ondersteunen. Andere belangrijke prioriteiten zijn Robotic Process Automation (RPA) met 39% en procesmining met 34%.

Focussen op opkomende thema's

Nu overheid, beleggers en het publiek zich meer bewust worden van de manier waarop organisaties zich gedragen bemoeien CFO's zich steeds vaker met opkomende thema's. ESG (milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur) was hierbij voor 29% de hoogste prioriteit, en diversiteit en inclusie kwam met 26% op de tweede plaats. De overige gebieden waaraan CFO's prioriteit willen geven zijn onder andere het beleid inzake belastingen (25%), cyberbeveiliging (11%) en cryptovaluta's (9%).

Hoewel een potentiële 'corporate tax code' voor financeleaders een prioriteit is, heeft een grote meerderheid er vertrouwen in dat hun organisaties deze uitdagingen aankunnen: 31% van de CFO's stelde dat dit 'heel gemakkelijk' zou gaan en 43% noemde dit 'gemakkelijk'. Toch stelt 26% deze fiscale onzekerheid 'moeilijk' of 'zeer moeilijk' aan te kunnen. Dit suggereert dat een groot deel van de ondernemingen echt behoefte zal hebben aan slimmere technologie.

Zoals is gebleken tijdens de instabiele periode die achter ons ligt zijn legacysystemen en -processen minder doeltreffend in een economie die zich steeds meer door data laat leiden. Hoewel enkele uitdagingen die in het onderzoek naar voren kwamen niet nieuw zijn, heeft de wereldwijde COVID-19-crisis deze uitdagingen opnieuw onder de aandacht gebracht (en soms zelfs verergerd). 

CFO's zien dat bedrijfsbrede digitale innovatie in het nieuwe normaal centraal staat en dat ze moeten investeren in slimme technologieën, managementtools en continue opleidingsprogramma's. Robuuste dataverwerkingscapaciteiten vormen de basis om concurrerend te blijven en langdurig financieel succes te boeken.

Meer om te lezen