De 3 bepalende factoren voor de toekomst van accounting

Financeprofessionals van de nieuwe generatie staan voor steeds complexere verwachtingen. Philippa Lawrence, Vice President en Chief Accounting Officer bij Workday, legt uit hoe succesvolle accountingteams er in de toekomst uit zullen zien.

Het accountingteam van de toekomst heeft drie dingen nodig: een op groei gerichte mentaliteit, analytische vaardigheden en de juiste technologie. Dat denkt Philippa Lawrence, Chief Accounting Officer bij Workday, die haar visie ten aanzien van effectieve financeteams van de toekomst deelde.

Lawrence, die streeft naar een zero-day-afsluiting bij Workday, vindt dat automatisering financeprofessionals dwingt zich verder te ontwikkelen.

"Verwerken is niet langer onze taak. Zelfs dingen met elkaar in overeenstemming brengen is niet meer onze taak", zei ze in een aflevering van de videopodcast CXO Spice Talk eerder dit jaar. "Onze taak is om de cijfers te begrijpen, met het management samen te werken, waarde toe te voegen en problemen te identificeren."

Als de volgende generatie accountants die doelen wil bereiken, zal zij meer nodig hebben dan conventionele financeskills, voegde Lawrence eraan toe.  

"IT-kennis is nu een basisvaardigheid geworden voor CAO's en dat is in feite niet anders voor alle andere senior executives in finance", zei ze.

Een groeiende behoefte aan toekomstgerichte financiële vaardigheden

Terwijl ervaring met Microsoft Excel lange tijd een voorwaarde was op CV's voor financefuncties, is dat nu niet meer genoeg, zei Lawrence. "Weten hoe je transacties moet verwerken en Excel-vaardigheden zijn tegenwoordig secundair."

Door de toenemende automatisering van routinetaken hebben accountingteams tegenwoordig naast cijfermatige kennis vooral softskills nodig. Lawrence gaf aan dat het ook belangrijk is om effectief te kunnen communiceren en samenwerken met hun collega's in andere sectoren van het bedrijf. Het komt er eigenlijk op neer dat financeprofessionals de skills nodig hebben die gewoonlijk worden geassocieerd met frontofficefuncties.

"IT-kennis is nu een basisvaardigheid geworden voor CAO's en dat is in feite niet anders voor alle andere senior executives in finance."

Philippa Lawrence Vice President en Chief Accounting Officer Workday

"Ik overleg met mijn partners in het bedrijf en krijg een overzicht van het bedrijf. Daarbij probeer ik zinvolle inzichten te verwerven met behulp van mijn analytische vaardigheden, die van cruciaal belang zijn voor boekhoudkundige professionals," legde ze uit. "We zijn nu praktisch een front office functie en dat vereist een mentaliteitsverandering. We moeten nieuwe wegen inslaan en zoeken naar de best mogelijke manieren om processen te automatiseren, het bedrijf te ondersteunen en te anticiperen op de behoeften."

Lawrence gaf aan dat haar vermogen om tijdig nauwkeurige en relevante informatie te leveren aan het bedrijf en de CFO nog steeds cruciaal is. "Wat veranderd is, zijn onze verwachtingen" voegde ze toe. "Wat is tijdig bij een digitale acceleratie? De verwachting – of eerder nog, de eis – is dat we sneller over gegevens beschikken."

De CAO moet de CFO ondersteunen door ervoor te zorgen dat hij of zij actuele cijfers heeft om zijn of haar werk zo effectief mogelijk te doen, zei Lawrence en voegde toe: "Als CAO ga ik niet alleen over de cijfers, maar moet ik ook het waarom erachter begrijpen. Dan wordt het pas echt interessant."

Dat perspectief berust op de sterke partnerschappen binnen de business, de kennis van databronnen en de ontwikkeling van manieren om met behulp van flexibele datamodellen belangrijke informatie te onttrekken aan die data.

Financetransformatie schept nieuwe verwachtingen

Lawrence legde uit dat ze zowel de financiële als de operationele cijfers in de gaten hield, vooral aan het begin van de pandemie toen sommige klanten wat meer speelruimte nodig hadden. 

Ze paste ook een dynamisch risicobeoordelingsmodel toe op basis van een systematische weging van kredietrisico en incassodata. Dankzij deze combinatie kon haar team vaststellen welke klanten moeilijkheden ondervonden. Deze konden dan worden benaderd door het serviceteam, dat hen hulp aanbood. 

"Het is onze taak om de cijfers te begrijpen, met het management samen te werken, waarde toe te voegen en problemen te identificeren."

Inmiddels zijn verschillende processen, waaronder crediteuren, debiteuren, aantal dagen uitstaande betalingen en aantal dagen uitstaande verkopen bijna volledig geautomatiseerd. 

"Ik kan met trots stellen dat 98% van onze journaalposten automatisch wordt aangemaakt", zei Lawrence. "Ik richt me nu volledig op die 2% om ervoor te zorgen dat we zo dicht mogelijk bij de 100% komen."

Kijk de hele aflevering "CXO Spice Talk: Accountants van de volgende generatie."

Kom naar Workday Rising van 12 t/m 15 september voor nog meer inzichten van Philippa Lawrence en andere executives van Workday. Meld u aan om sessies virtueel bij te wonen en met anderen te netwerken door een van onze digitale trajecten te kiezen voor de conferentie.

Meer om te lezen