De rol van FP&A bij ESG-planning en - rapportage

De vraag naar informatieverschaffing neemt toeen CFO's hebben de hulp nodig van hun FP&A-teams (financiële planning en analyse) om doelstellingen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) te bereiken en vast te leggen.

Praktijken op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) maken meer dan ooit essentieel deel uit van de identiteit van een organisatie. Bedrijven kunnen zich hierdoor publiekelijk verbinden met bepaalde waarden die de merkbeleving beïnvloeden. Zoals Forbes stelt: "ESG-rapportage is hard op weg om het nieuwe jaarverslag te worden; het is een essentieel managementinstrument dat bedrijven helpt risico's te identificeren en beperken, operationele inefficiënties aan te pakken, talent te werven en behouden, en merken te versterken."

Tegelijkertijd is het in steeds meer delen van de wereld tegenwoordig verplicht dat bedrijven zich inzetten voor duurzaamheid en klimaatverandering. Door de Europese verplichting inzake duurzaamheidsrapportage (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) moeten bepaalde grote ondernemingen nu bijvoorbeeld openbaar maken hoe zij omgaan met maatschappelijke uitdagingen en milieuproblemen. De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) werkt ondertussen aan het opstellen van duidelijke openbaarmakingsrichtlijnen voor overheidsbedrijven. 

CFO's zien zich dan ook genoodzaakt om robuuste ESG- en duurzaamheidsstrategieën te ontwikkelen en transparante rapportage te bieden aan stakeholders. Dit is voor veel financeleaders geen gemakkelijke taak. Ze hebben de steun van financiële planning- en analyseteams (FP&A) niet alleen nodig om ESG-doelstellingen te halen, maar ook om erover te rapporteren. En om hun collega's van accounting te helpen bij het indienen van betrouwbare en accurate SEC-dossiers. 

De toegevoegde waarde van FP&A voor de CFO

FP&A is bij uitstek geschikt voor ESG-rapportage. Financeprofessionals bezitten diepgaande kennis over winst, verlies en operationele prestaties. Ze kunnen de CFO daardoor deskundig advies geven over het afstemmen van ESG-planningen en -doelstellingen op bedrijfsprestaties. 

FP&A is bovendien ideaal gepositioneerd om de benodigde informatie voor ESG-rapportage bij te houden. Data over verkoop, supplychains en klanten zijn binnen handbereik, en dat is essentiële informatie om ESG-prestaties te beoordelen. Finance is ook bedrijfsbreed actief en daardoor is het eenvoudiger om over de voortgang te rapporteren. 

De eisen voor duurzaamheid en transparantie nemen echter toe en dit geldt ook voor de behoefte aan robuuste, geautomatiseerde mogelijkheden om data vast te leggen en nauwkeurige rapportages te bieden. Foutgevoelige spreadsheets en onsamenhangende systemen volstaan simpelweg niet in de wereld van ESG. FP&A-teams die consistente ESG-rapporten willen ontwikkelen die zijn afgestemd op de merkstrategieën van hun bedrijf, hebben een moderne planningsoplossing nodig.

FP&A is bij uitstek geschikt voor ESG-rapportage.

Finance moet bijvoorbeeld grote hoeveelheden data kunnen integreren (vaak uit meerdere systemen). Dit kan data betreffen over CO2-uitstoot, milieueffecten van bedrijfsactiviteiten, belastingbepalingen en strategische personeelsplanning. Dit kan een behoorlijke uitdaging zijn als er geen geavanceerde processen zijn om data te verzamelen. 

Workday Adaptive Planning maakt dit eenvoudiger. Organisaties kunnen ons planningsplatform in de cloud gebruiken om via een ingebouwd integratieframework automatisch verbinding te maken met data uit transactiesystemen. Van enterprise resource planning, human capital management tot customer relationship management en andere systemen. Tools van derden zijn overbodig en dat geldt ook voor arbeidsintensieve handmatige processen.

Bedrijfsbrede samenwerking

Een ander gebied waarop legacyplanningsprocessen tekortschieten, is de samenwerking met gebruikers buiten finance. FP&A moet stakeholders in de hele onderneming voorzien van ESG-metrics (de CO2-voetafdruk van een bedrijf, het risico van klimaatverandering voor de supplychain enz.). Tegelijkertijd moeten deze bedrijfsonderdelen hun eigen ESG-doelstellingen kunnen invoeren. Het e-mailen van spreadsheets voor één gebruiker is geen oplossing.

Workday Adaptive Planning helpt ook door ESG en financiële metrics onder te brengen in één enkel platform. Als een bedrijf bijvoorbeeld schaalt, kunnen executives aan de hand van realtime prestatie-inzichten de ESG-voortgang bekijken. Met geïntegreerde data van finance, operations, en andere bedrijfsonderdelen. Allemaal in één gemeenschappelijke datapool. Organisaties kunnen de impact van veranderingen in de business onmiddellijk visualiseren en aanpassingen doorvoeren als zich obstakels voordoen.

In steeds meer delen van de wereld is het tegenwoordig verplicht dat bedrijven zich inzetten voor duurzaamheid en klimaatverandering.

Gebruiksgemak is een andere belangrijke overweging. Robuuste financiële analytics en dashboards maken het voor gebruikers gemakkelijk om hun ESG-data te analyseren en prestaties te tracken, en ook te voldoen aan diverse regelgevende ESG-vereisten. Daarom heeft Workday Adaptive Planning ESG-oplossingen vooraf geconfigureerd. Zo kunnen organisaties: 

  • Het basisniveau voor emissies bepalen en een auditklare broeikasgasinventaris ('greenhouse gas' of GHG) vaststellen. 
  • Wetenschappelijk gefundeerde emissiedoelen stellen.
  • De marginale reductiekosten van uitstootverminderingsopties identificeren en vaststellen.
  • Een strategie voor uitstootvermindering invoeren, met daarin de meest kosten- en emissie-efficiënte combinatie van reductieopties. 
  • Strategieën implementeren en emissiebudgetten actief beheren in de loop van het doeljaar.

Uiteindelijk speelt iedereen in het managementteam en de raad van bestuur een rol bij het bepalen van het bedrijfsdoel en vervolgens het concretiseren van dat doel. Met de steeds strenger wordende eisen en verwachtingen van stakeholders moet FP&A aantonen dat het bedrijfsdoel niet alleen woorden zijn, maar daden die het hele bedrijf ten goede komen.

Meer om te lezen