Hoe collega's Internationale Vrouwendag vieren: 24 uur vol perspectief en reflectie

Collega's in onze wereldwijde kantoren vieren Internationale Vrouwendag door 24 uur lang elk uur een evenement te organiseren en te reflecteren op het multidimensionale aspect van deze jaarlijkse viering.

Ondanks de naam draait het bij Internationale Vrouwendag niet alleen om vrouwen.

Het gaat ook om het ontwikkelen van een divers personeelsbestand.

En om het doorbreken van mythes rond hardnekkige misvattingen.

En om nog veel meer.

Het is een kans om belangrijke gesprekken over gender, gelijkheid en diversiteit onder de aandacht te brengen. Zaken die de basis vormen voor een personeelsbestand en een samenleving die rijker en meer divers zijn. Het lijkt een hele opgave om dit allemaal aan te kaarten op Internationale Vrouwendag, maar collega's in onze wereldwijde kantoren zetten zich massaal in om 24 uur lang elk uur een evenement te organiseren bij een van onze vele kantoren.

"De dag wordt zo een stuk veelzijdiger en diepgaander dan als het 'alleen' om vrouwen zou gaan, want dat is niet zo", zegt Esther van Kirk, Senior Functional Consultant en internationaal medecontactpersoon voor Women @ Workday Employee Belonging Council (EBC). "Gelijkheid geldt voor iedereen."

'Omarm gelijkheid' is in 2023 zelfs het thema voor Internationale Vrouwendag.

Tijdens het 24-uursevenement organiseren Women @ Workday EBC, de diverse chapters, andere EBC's (Workday noemt dit onze resourcegroepen) en andere georganiseerde werknemersgroepen bij Workday elk uur een programma. Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn vrouwen in technische leiderschapsfuncties, gendergelijkheid en gezinsplanning, diversiteit op de LGBTQ+-werkplek, en bondgenootschap.

"Er bestaat volgens mij geen enkel algemeen probleem waar elke vrouw zich mee identificeert", zegt Richard Campitelli, Senior Vice President en executive sponsor voor Women @ Workday EBC. "En er zijn denk ik talloze kwesties die een ander effect hebben op vrouwen afhankelijk van hun woonplek, ervaringen en situaties. De gedachte dat we verschillende regio's met uiteenlopende perspectieven en diverse focusgebieden bereiken, is heel belangrijk voor mij."

Het kan zijn dat het format, 24 uur lang elk uur een evenement, bekend klinkt en dat is ook de bedoeling. Het is gedeeltelijk geïnspireerd door de dagenlange telethons of liefdadigheidsuitzendingen op tv die jarenlang een terugkerend fenomeen waren.

"Het nostalgische verhaal achter deze telethons is dat ze je het gevoel gaven dat je kon helpen zonder dat dit heel veel moeite kostte, want je kon op elk moment van de dag je steentje bijdragen", zegt Kim Donohoe, Principal Program Manager en internationaal medecontactpersoon voor Women @ Workday EBC.

Van Kirk voegt daaraan toe: "Het is een gezamenlijk doel en iedereen zet zich in om te zorgen dat elk uur wordt ingevuld. Het gaat over nostalgie, maar ook over het bundelen van krachten om dit te bereiken."

Het draait om die solidariteit, die al meer dan 100 jaar wordt gevierd op Internationale Vrouwendag: samen de prestaties en bijdragen van vrouwen onder de aandacht brengen en tegelijkertijd blijven strijden voor gendergelijkheid.

"Er zijn denk ik talloze kwesties die een verschillend effect hebben op vrouwen afhankelijk van hun woonplek, ervaringen en situaties."

Richard Campitelli Senior Vice President Women @ Workday EBC Executive Sponsor, Workday

"Het is jammer dat er een dag is waarop we de situatie van vrouwen wereldwijd moeten overdenken, maar ik vind ook dat het een kans is die we ten volle moeten benutten", zegt Campitelli. "Er is in onze samenleving veel werk te verzetten met betrekking tot arbeidsparticipatie van vrouwen, gelijke rechten en gelijke kansen. Internationale Vrouwendag draait om meer dan slechts de viering van het bestaan van vrouwen. We moeten niet alleen als bedrijf, maar ook als internationale community erkennen en inventariseren wat we moeten doen om ons streefbeeld te bereiken."

De discussies tijdens Internationale Vrouwendag bij Workday moeten het hele jaar door betrokkenheid en actie stimuleren.

"De hoop is dat mensen door dit evenement zien dat anderen zich inzetten, uitdagingen aangaan en in actie komen. Dit moet hen inspireren om hetzelfde te doen", zegt Van Kirk.

Dit zijn enkele van de evenementen die collega's organiseren voor Internationale Vrouwendag:

Van overleven naar succes op de werkplek

Loopbaanontwikkeling wordt doorgaans uitgelegd als het beklimmen van de carrièreladder, maar voor vrouwen begint de eerste stap vaak met een 'kapotte trede'. Dit betekent dat vrouwen minder snel dan mannen de noodzakelijke carrièrestap naar managementposities kunnen maken.

Die kapotte trede blijft een belemmering vormen voor de loopbaan van vrouwen, vooral voor vrouwen van kleur. Dit is een citaat uit het onderzoek 2022 Women in the Workplace van LeanIn.org en McKinsey: "Tegenover elke 100 mannen die promoveren van instapniveau naar manager, staan slechts 87 vrouwen die promoveren, en slechts 82 vrouwen van kleur die promoveren." Andere onderzoeken bevestigen bovendien dat vrouwen naarmate ze ouder worden meer belemmeringen tegenkomen en bijvoorbeeld als 'minder sympathiek' worden gezien.

Het loopbaantraject voor vrouwen van kleur is doorgaans een stuk langer. De cijfers zijn misschien niet heel bemoedigend, maar tijdens het door de Women @ Workday EBC-werkgroep Women of Color georganiseerde evenement draait het juist om loopbaansuccessen.

"We wilden in gesprek gaan met enkele vrouwen die volgens ons goed presteren in hun huidige loopbaan en die absoluut succesvol zijn", zegt Liz Valadez, Chief of Staff voor Product Development en Quality Assurance bij Workday en co-lead voor Women of Color. "Ik denk dat we ons vaak richten op de loopbaanbelemmeringen en -uitdagingen waarmee vrouwen van kleur te maken hebben. Maar er zijn vrouwen van kleur die meer doen dan alleen overleven in hun huidige of eerdere functies. Wat kunnen we opsteken van wat deze vrouwen hebben gedaan als we kijken naar onze eigen loopbaan? We wilden de nadruk leggen op succes en niet alleen op overleven."

"We willen praten over hoe professionalisme eruitziet, wat het betekent en wie het bepaalt."

Tina Bartlett-Game Senior Manager, Functional Consulting voor Workday Success Plans Communications Lead, Black @ Workday, EMEA Chapter, Workday

Het belang van een internationale visie en een vrouwelijk perspectief

Aandacht voor Internationale Vrouwendag is belangrijk voor Alicia Taylor, werkplekspecialist en Women @ Workday-lead voor Australië, omdat zij ziet wat vrouwen wereldwijd nog steeds ervaren. "Het is daarom des te belangrijker om deze dag te vieren en te erkennen en daadwerkelijk verandering teweeg te brengen. Ik kijk bijvoorbeeld naar gebeurtenissen zoals de aanhoudende protesten in Iran, waar vrouwen gearresteerd worden omdat ze in vrijheid willen leven. Het is belangrijk dat we over dergelijke zaken kunnen praten."

Ze leeft ook mee met gevechten die dichter bij huis worden gevoerd, bijvoorbeeld door organisaties zoals Share the Dignity, die mensen helpt die zich geen menstruatieproducten kunnen veroorloven. De groep heeft bijgedragen aan het afschaffen van de Australische belasting op tampons en sanitaire producten, waaraan officieel een einde kwam in januari 2019.

Taylor richt zich voor de Australische Women @ Workday-evenementen bij de Workday-kantoren in Brisbane, Melbourne en Sydney op onderwerpen en thema's die de vrouwen in haar land aanspreken. Ze faciliteert op Internationale Vrouwendag een gesprek met collega Jo-Anne Ruhl, saleslead voor Australië en Nieuw-Zeeland.

"Ze wil dat gesprekken worden gevoerd en dat vrouwen worden gehoord. Vrouwen die hogerop de ladder klimmen, lijken soms in een ivoren toren te zitten en minder benaderbaar te zijn. Sales is een echte mannenwereld, dus dit is een goede kans voor vrouwen bij Workday en in het algemeen om een leader zoals Jo te vragen naar haar traject en haar positie. Dit gesprek kan vrouwen stimuleren om over hun eigen loopbaan en interne mobiliteit na te denken. Ze is ook een moeder, dus ik wil haar vragen hoe ze haar ambities en haar streven naar succes combineert met het moederschap. Wat is haar visie op succes in haar functie en haar leven?"

Taylor wil dat de bredere Workday-community weet dat het bedrijf vrouwen wil ondersteunen en aanmoedigen met deze groep. "Women @ Workday komt niet alleen op voor vrouwen, maar ook voor andere groepen, zoals Black @ Workday. Ik wil dat vrouwen na afloop bovendien weten dat ze niets hoeven op te offeren om iets te bereiken. Wees wie je wilt zijn en realiseer je doel. Richt je op de functie die je wilt vervullen! Vrouwen kunnen alles."

"Er zijn vrouwen van kleur die meer doen dan alleen overleven in hun huidige of eerdere functies. Wat kunnen we opsteken van wat deze vrouwen hebben gedaan als we kijken naar onze eigen loopbaan?"

Liz Valadez Chief of Staff voor Product Development en Quality Assurance Co-Lead voor Women of Color, Workday

Is dit kapsel wel professioneel genoeg?

Voormalig first lady Michelle Obama vertelde tijdens een evenement afgelopen herfst dat ze tijdens haar periode in het Witte Huis had overwogen om te kiezen voor ingevlochten haar. Ze dacht na over de Amerikaanse bevolking en besloot toen dat die daar nog niet aan toe was. Jonathan Edwards, journalist bij de Washington Post, zei: "Obama zei dat haar dilemma een extreem voorbeeld was van de beslissingen die zwarte vrouwen dagelijks nemen bij de omgang met politiek en gevoeligheden op de werkplek. Vaak vinden ze vlechtjes, dreadlocks of afrokapsels gemakkelijker, natuurlijker en veiliger, maar ze voelen de druk om te voldoen aan witte schoonheidsidealen en werkpleknormen door hun haar chemisch steil te maken voor een professionelere, 'frisse' verschijning."

Onze Black @ Workday EBC stelt een panel samen dat zich gaat verdiepen in de kwestie rondom het haar en de kapsels van vrouwen en wat op de werkplek wordt gezien als professioneel, zegt Tina Bartlett-Game, Senior Manager Functional Consulting voor Workday Success Plans en communicatielead voor het EMEA Chapter van Black @ Workday. "Recent zijn over dit onderwerp enkele artikelen verschenen waarin wordt onderzocht wat als professioneel wordt gezien. We begeven ons langzaam weer van onze thuiswerkplek naar de werkvloer en het kan zijn dat sommige mensen hun natuurlijke haarstijl thuis hebben omarmd en dit ook op kantoor willen uitdragen. "We willen praten over hoe professionalisme eruitziet, wat het betekent en wie het bepaalt."

Het panel zal daarnaast andere (soms zelfgekozen) haarstijlen en de gevolgen daarvan bespreken. "Ook Esther (onze Women @ Workday-lead) praat mee en kaart het hebben van een andere haarkleur aan. Waarom wordt roze haar niet gezien als professioneel?"

Het bredere thema dit jaar is gelijkheid en het panel onderzoekt dit aan de hand van haar. Bartlett-Game hoopt dat mensen zich door dit evenement gestimuleerd en gesteund voelen om voor hun natuurlijke haarstijl te kiezen of voor een kleur die iets minder gangbaar is. "Workday stelt ons in staat om onszelf te zijn. Als dat betekent dat je haar is ingevlochten, dan is dat geweldig. En het is ook prima als je de week daarna op het werk verschijnt met krullen. Je persoonlijkheid en wie je bent, dat is het belangrijkst."

When Women Are People . . . and Corporations Are Not

De progressieve Amerikaanse journaliste, activiste, denker, en feministe Gloria Steinem zegt dat de gelijkheidsstrijd voor vrouwen nauw verwant is aan de strijd voor veel andere doelen en vrijheden. Er zijn volgens haar historische, politieke en praktische redenen waarom sociale bewegingen met elkaar zijn verbonden en waarom ons succes afhankelijk is van inzicht in die gemeenschappelijke basis en doelen.

Het Bay Area Women @ Workday Chapter zal ter ere van Internationale Vrouwendag Steinems speech "When Women Are People . . . and Corporations Are Not" bekijken, die is gericht op valse verdeeldheid, opkomen voor jezelf en belangenbehartiging. Sherry Bourzac, Manager Customer Advocacy en co-lead voor Women @ Workday Bay Area, zal de discussie vervolgens op gang helpen.

"Je baan is niet je familie", zegt Bourzac. "Maar het is wel een belangrijk deel van je leven en dat geldt ook voor het ontwikkelen van je talenten. We kunnen elkaar helpen bij het realiseren van onze individuele doelen. We kunnen elkaar helpen vertrouwen op te bouwen, anderen te empoweren en te beseffen dat er een enorm netwerk is van mensen die je steunen. Maak daar gebruik van, vraag om hulp en benut die adviezen. Het is goed om aan te geven wat je wilt, trots te zijn op je prestaties en te delen wat je hebt geleerd."

"Er is niemand die in zijn eentje een doel bereikt. Daar is met kinderen bijvoorbeeld een heel dorp voor nodig. En dat geldt ook voor je loopbaan", zegt Bourzac.

Door de speech van Steinem samen te bekijken en bespreken, ontstaat er ruimte voor waardevolle gesprekken. "Ik wil dat mensen zich na afloop gemotiveerd voelen, nieuwe contacten leggen, open gesprekken voeren, en die gesprekken en ideeën ook voortzetten en uitdragen. Ik wil dat mensen vertrekken met een voldaan gevoel."

Meer om te lezen