Workday-rapport over het D&I-landschap: businessleaders blijven zich inzetten in 2024

Uit onze internationale survey onder 2600 executives blijkt dat inspanningen op het gebied van diversiteit en inclusie nog steeds een prioriteit zijn. Veel organisaties verhogen hun budgetten zelfs en zetten AI en andere technologieën gerichter in om D&I-doelstellingen te bereiken.

jonge, diverse groep zakenmensen aan het werk in een modern kantoor

Diversiteit en inclusie (D&I) staan sinds 2020 in de schijnwerpers als bedrijfsprioriteit, maar recente krantenkoppen wekken de indruk dat D&I op zijn retour is, met berichten over budget- en personeelsbezuinigingen bij een aantal bekende organisaties.

Hoewel D&I in 2023 voor uitdagingen stond, blijkt uit een recente survey van Workday onder 2600 internationale businessleaders (waaronder CEO's en executives op het gebied van HR, finance, IT en sales) dat 78% van mening is dat D&I in de afgelopen 12 maanden juist belangrijker is geworden. 85% geeft aan budget te hebben voor D&I-initiatieven: een stijging van 11% ten opzichte van de survey van vorig jaar.

Voor de meeste organisaties is deze inzet voor D&I intrinsiek gemotiveerd. Volgens 66% van de respondenten komt de grootste druk om D&I-initiatieven te implementeren van binnenuit, waarbij 42% aangeeft dat businessleaders en werknemers evenveel bijdragen aan het stimuleren van deze initiatieven.

Enkele van de belangrijkste redenen voor het ondersteunen van D&I in de survey van dit jaar zijn:

  • Positieve impact op zakelijk succes en resultaten (39%)
  • Verbeterde employee engagement (40%) en verbeterd welzijn van personeel (41%)
  • Het aantrekken en werven van een divers personeelsbestand (43%)

Dit levert goede vooruitzichten op voor D&I-inspanningen in 2024. Om echter een meer volwassen aanpak te ontwikkelen, moeten organisaties zich richten op een aantal belangrijke gebieden, zoals het verzamelen van genuanceerdere D&I-data, de impact van AI en machine learning (ML) en de overstap naar een strategischere aanpak.

Gedeeld ownership en commitment van het leadership vormen de drijfveren achter D&I

In de survey van dit jaar zegt de helft van de HR-leaders en businessleaders dat D&I de verantwoordelijkheid van de hele organisatie is, en 42% zegt dat het de verantwoordelijkheid van één specifieke groep of functie is. Slechts 8% van de respondenten meldt dat niemand de verantwoordelijkheid heeft voor D&I.

Gedeeld ownership lijkt een sterke correlatie te hebben met een strategischere aanpak van D&I. Van degenen die aangeven dat een strategische aanpak prioriteit heeft, zegt 70% dat D&I de verantwoordelijkheid van de hele organisatie is, vergeleken met 54% van degenen die geen strategische aanpak hebben.

De meeste AI- en ML-investeringen worden gedaan in D&I-applicaties zoals prestatieontwikkeling, werving en sentimentsurveys.

Hoewel gedeeld ownership een strategischere aanpak mogelijk maakt, noemen respondenten ook leadership en commitment van de top als belangrijkste vereiste om D&I-inspanningen verder te ontwikkelen. Divers leadership wordt met name als essentieel beschouwd voor de succesvolle implementatie van D&I-initiatieven in de toekomst; 83% van de respondenten is het hiermee eens. Dit is een gebied waar nog werk aan de winkel is, vooral omdat 52% gelooft dat de huidige samenstelling van hun leadership een negatieve invloed heeft op D&I.

De toewijding aan D&I wordt versterkt door leaders die de daad bij het woord voegen en van inzicht naar actie overgaan, die inclusief gedrag modelleren en zowel zichzelf als anderen aanspreken op het consistent handhaven van deze normen.

AI- en ML-technologieën hebben impact

Technologie speelt een cruciale rol bij het faciliteren van D&I. Zo stelt het organisaties in staat om demografische data te meten, de ontwikkeling en vaardigheden van werknemers te bevorderen, en communicatie en samenwerking te verbeteren. Een strategischere aanpak van D&I is in sterke mate afhankelijk van het vermogen van een organisatie om de juiste technologiestack in te zetten en te ondersteunen.

Het onderzoek toont ook een sterke correlatie aan tussen strategische maturiteit, de adoptie van technologie en een robuust D&I-programma. In de survey van dit jaar zegt bijna de helft (46%) van de respondenten die een strategische aanpak als prioriteit beschouwen, technologie te hebben ingezet voor negen verschillende D&I-usecases. Deze groep gebruikt ook vaker AI en andere vooroordeelbeperkende technologieën.

De meeste AI- en ML-investeringen worden gedaan in D&I-applicaties zoals prestatieontwikkeling, werving en sentimentsurveys. Gevraagd naar de impact van deze investeringen noemt de meerderheid van de businessleaders een 'positieve' of 'aanzienlijke positieve impact', waarbij meer dan 80% positieve resultaten ervaart.

De gebieden met de grootste positieve impact zijn prestatieontwikkeling en sentimentsurveys: respectievelijk 86% en 83% van de respondenten geven aan dat door AI en andere technologieën de resultaten over de gehele linie zijn verbeterd. Dit benadrukt de positieve rol die AI en ML kunnen spelen voor het succes van D&I.

Tegelijkertijd is het van cruciaal belang om AI op verantwoorde wijze te implementeren. Uit een recente survey van Workday over de rol van AI in de onderneming bleek dat 93% van de businessleaders vindt dat mensen betrokken moeten worden bij AI-besluitvorming. Naast het betrekken van mensen, moeten de data waarmee systemen worden getraind divers, representatief en onbevooroordeeld zijn. AI is slechts zo rechtvaardig als de data waarmee het is getraind. 

Meer organisaties meten bedrijfsresultaten

Tegen de achtergrond van negatieve percepties en vragen over effectiviteit en resultaten is meten van essentieel belang. Het hebben van duidelijke doelen en een manier om die te meten stelt je niet alleen in staat om successen aan te tonen, maar helpt leaders ook om hiaten en kansen in kaart te brengen, resources toe te wijzen, investeringsgebieden te bepalen en prioriteiten te stellen.

Een van de grootste uitdagingen voor D&I-inspanningen in de afgelopen jaren is de overtuiging dat ROI niet goed meetbaar is, zoals blijkt uit het feit dat slechts 20% van de respondenten in de survey van vorig jaar zegt dat hun organisatie de zakelijke impact van D&I meet.

Dit jaar zegt 67% van de respondenten dat hun organisatie de zakelijke effecten van D&I meet, waaronder employee engagement, diversiteit onder werknemers en prestaties.  

Interessant genoeg zegt bijna de helft (49%) van de respondenten diversiteitsmetrics bij te houden, maar slechts 39% zegt in staat te zijn de voortgang op het gebied van inclusie en betrokkenheid van werknemers te meten. Dit biedt een enorme kans voor organisaties om een genuanceerder begrip te ontwikkelen van hoe D&I verschillende aspecten van de employee experience (en uiteindelijk ook de bedrijfsresultaten) beïnvloedt. Sentimentanalyse kan bijvoorbeeld een indicatie geven van de verbondenheid onder werknemers, wat op zijn beurt invloed heeft op bedrijfsresultaten zoals employee engagement, verloop en retentie.

Om de kloof tussen representatie en verbondenheid te dichten, moeten veel organisaties de juiste technologie zien te vinden. 64% van de respondenten is het erover eens dat het vastleggen van D&I-data een uitdaging is en dat het beheer nieuwe systemen en software vereist.

Onze klanten evalueren de employee experience via ons intelligente luisterplatform Workday Peakon Employee Voice. Zo weten werknemers dat er naar hen wordt geluisterd en kunnen leaders de vinger aan de pols houden wat betreft werknemerssentiment, het signaleren van trends en het bepalen van passende acties.

D&I-succes verder versterken in 2024

Het erkennen en omarmen van diversiteit in al haar verschijningsvormen is een belangrijke factor voor een succesvolle business. Onze kracht ligt in het vieren en inzetten van onze diversiteit, van uiteenlopende perspectieven en levenservaringen tot creatief denken en ideeënontwikkeling.

Bij Workday richten we ons niet op wat ons verdeelt, maar op wat ons verbindt. Door werknemers aan te moedigen om verschillen te benaderen met een VIBE™-mindset van nieuwsgierigheid, medeleven en moed, kunnen organisaties een respectvolle, veilige werkomgeving creëren, zodat we allemaal optimaal kunnen presteren.

Download het volledige rapport voor de nieuwste inzichten over hoe organisaties D&I ondersteunen, de uitdagingen die daarmee gepaard gaan en wat ze doen om een strategischere aanpak te omarmen.

Meer om te lezen