Internationaal onderzoek: de belangrijkste doelen en uitdagingen op het gebied van digitale financetransformatie

CFO's en andere financeleaders beseffen dat ze hun planning, rapportages en resourcemanagement wendbaarder moeten maken om te overleven. En hoewel elke organisatie dit op hun eigen manier aanpakt, toont een recent onderzoek aan dat de meeste leiders prioriteit geven aan slimme technologieën en 'cross-functional skills sharing' - het delen van vaardigheden over functies heen.

CFO's en andere financeleaders beseffen dat ze hun digitale transformatie moeten versnellen om te overleven. Digitale projecten die vóór de pandemie in de categorie 'dat doen we wel een keer' vielen, werden een kwestie van overleven toen COVID-19 de wereld op zijn kop zette. Het belangrijkste doel voor financeleaders, zo blijkt uit ons onderzoek, is het zorgen voor wendbaarheid op het gebied van planning, rapportages en resourcemanagement. Het onderzoek onthult ook dat, om deze wendbaarheid te realiseren, de meeste leiders prioriteit geven aan het adopteren van slimme technologieën en het effectiever inzetten van vaardigheden.

Ons rapport "Organisatorische agility: roadmap voor digitale acceleratie" bespreekt de resultaten van dit onderzoek onder 1024 C-suite-executives en hun direct ondergeschikten uit 14 landen en 12 branches. Uit het onderzoek kwamen vier belangrijke inzichten naar boven:

  • Digitale inkomsten domineren en nemen verder toe. Het aantal bedrijven dat in de komende drie jaar 75% of meer van hun inkomsten uit digitale bronnen verwacht is in de afgelopen 12 maanden verdrievoudigd: van 12% naar 36%.

  • Slimme technologie bevordert digitale groei. Bedrijven die artificial intelligence (AI), machine learning (ML) of robotic process automation (RPA) hebben geadopteerd rapporteren gemiddeld 2x zoveel digitale inkomsten dan organisaties die hier nog geen of weinig vooruitgang in hebben geboekt.

  • Het veranderen van tools is makkelijker dan het veranderen van mindsets. Hoewel meer dan de helft van de organisaties (56%) zegt dat hun technologie op één lijn ligt met hun doelen voor digitale transformatie, zegt slechts 16% hetzelfde over hun bedrijfscultuur. Een nieuwe technologie implementeren om workflows te stroomlijnen en werknemers te helpen met hun dagelijkse werkzaamheden is belangrijk voor het boosten van de ROI op technologie.

  • Agility zorgt voor veerkracht. Een derde van de leiders was het ermee eens dat digitale groei de veerkracht van de organisatie bevordert. Zo beschikken bedrijven die snel konden reageren op de pandemie over diverse agile mogelijkheden, zoals toegang tot data en tools voor functieoverschrijdende samenwerking.

Wat zijn de belangrijkste conclusies voor financeleaders?

Het 2020-onderzoek toonde aan dat een meerderheid van de financeleaders van plan is hun digitale acceleratie en organisatorische agility te verbeteren door te investeren in de volgende zaken:

  • Continue planning en rapportage

  • Capaciteitsmanagement, zoals het verbeteren van vaardigheden en het delen van skills over functies heen

  • Slimme technologieën

Slimme technologieën en meer samenwerking verbeteren de planning

Om hun continue planning te verbeteren geven financeleaders prioriteit aan het implementeren van slimme technologieën (40%) en beschouwt 32% vaardigheden op het gebied van slimme technologie als het belangrijkste vaardigheidstype in hun organisatie. Bovendien wil meer dan een derde de samenwerking tussen teams tijdens planningsactiviteiten (36%) en realtime toegang tot data (35%) verbeteren.

Moderne technologieën en minder silo's maken de weg vrij voor wendbare inzichten

Voor continue planning zijn niet alleen realtime inzichten nodig, maar ook anticipatie op risico's en risicomanagement: dit is de vaardigheid die financeleaders – na knowhow op het gebied van slimme technologie – het meest waarderen (29%). 

Meer dan de helft van de financeleaders stelt dat ze door te investeren in slimme technologieën (56%) en in sterk geïntegreerde systemen en/of software (64%) betere toegang hebben gekregen tot inzichten. Daarnaast profiteert 49% van de voordelen van cloudtechnologieën:

Aan de andere kant zien financeleaders een gebrek aan cloudtechnologieën of realtime analytics (32%) als de grootste barrières voor agile inzichten en rapportages. Volgens 31% zijn een gebrek aan analytische vaardigheden en onvoldoende afstemming tussen plannings-, metings- en evaluatiecycli ook behoorlijke struikelblokken.

Wendbaar resourcemanagement vraagt om gestroomlijnde recruitmentprocessen, een focus op vaardigheden en de mogelijkheid tot skills-sharing

Om vaart te zetten achter digitale acceleratie is flexibiliteit op het gebied van resourcemanagement een must. Alleen dan beschikken organisaties over mogelijkheden om altijd te beschikken over het juiste aantal mensen met de juiste vaardigheden. We vroegen leaders naar hun uitdagingen op het gebied van recruitment, het verbeteren van vaardigheden van werknemers en het kunnen delen van skills over functies heen. Aangezien het onderzoek tijdens de pandemie werd uitgevoerd, noemde 42% van de financeleaders de wereldwijde onzekerheid als een hindernis voor recruitment en het verbeteren van vaardigheden. Volgens meer dan een derde van de financeleaders staat het feit dat sommige teams niet in staat zijn om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen recruitment ook in de weg:

Om de capaciteit voor nieuwe vaardigheden en workloads te verhogen, geeft bijna de helft van de financeleaders prioriteit aan slimme technologieën (42%) en cross-functional skills sharing - het delen van vaardigheden over de functies heen (41%):

Het versnellen van cloudadoptie en digitale groei verhoogt de veerkracht 

Continue planning, flexibele capaciteit en veerkracht zijn nauw met elkaar verbonden. Na het analyseren van de ROI van verschillende strategieën zijn financeleaders van mening dat cloudtechnologieën (32%) en digitale oplossingen (31%) de beste bijdrage leveren aan de veerkracht van een organisatie. 

Financeleaders faciliteren agile planning, rapportages en capaciteitsmanagement

Hoewel CFO's en andere financeleaders technologie als cruciaal zien voor wendbaarheid op het gebied van planning, rapportages en resourcemanagement – allemaal essentiële drijfveren voor digitale acceleratie – adviseren experts nog steeds dat CFO's en CIO's nauwer met elkaar samenwerken als het gaat om strategische besluitvorming.     

John Lemmex, Regional CFO bij Covestro LLC, zegt: "In de eerste instantie moet je investeren in de technologie, maar uiteindelijk moet je kosten besparen. Je moet voorzichtig zijn met technologie-investeringen die niet zijn gebaseerd op een onderliggende businesscase. Je moet de investering ook naar andere gebieden kunnen uitbreiden: als je een proefproject uitvoert (bijvoorbeeld voor factuurverificatie), moet dit wereldwijd kunnen worden doorgetrokken."

Meer om te lezen