Workday Innovation Outlook: Aneel Bhusri over hoe we onze klanten sterker maken

Aneel Bhusri, mede-oprichter en co-CEO van Workday, vertelde tijdens ons digitale evenement 'Conversations for a Changing World' over de productinnovaties van Workday en hoe we klanten sterker maken en helpen groeien.

Tijdens Conversations for a Changing World kon onze community luisteren naar echte changemakers, waaronder veel Workday-klanten en partners. Ze vertelden wat voor hen op moment belangrijk is. Er is één thema dat helder en duidelijk naar voren komt: er is optimisme voor de toekomst.

De afgelopen jaren hebben bevestigd dat 'business as usual' niet bestaat. Verandering is onze enige zekerheid. Deze verandering omarmen en binnen de gegeven omstandigheden vooruitkomen is belangrijk. Het erkennen van onzekerheid en het vinden van oplossingen in onverwachte omstandigheden is daarom essentieel voor zakelijk succes. 

Om te laten zien hoe Workday leiding geeft in een veranderende wereld, ging Aneel Bhusri, onze mede-oprichter, co-CEO en voorzitter, het gesprek aan met journaliste Soledad O'Brien tijdens onze Workday Innovation Outlook-sessie. Bhusri vertelde over de nieuwste productinnovaties van Workday, hoe we klanten in staat stellen om nieuwe kansen te grijpen en hoe we ze helpen navigeren naar groei. Hieronder bespreken we een aantal hoogtepunten van deze discussie.

Hoe word je een groeigerichte onderneming?

Om tijdens de pandemie te overleven hebben business leaders hun creativiteitsspieren moeten aanspreken. Juist het aangaan van deze uitdagingen effent een pad voor groei.

"We beginnen tekenen van herstel te zien," zegt Bhusri, wijzend op de groeiende vraag van consumenten en de toename van de werkgelegenheid en investeringsbereidheid.

Maar, een op groei gericht bedrijf ziet er in 2021 heel anders uit dan in 2019. Het grote verschil? Data. Bhusri stelt dat bedrijven die data gebruiken om via machine learning toegang te krijgen tot intelligente inzichten aan het langste eind zullen trekken. Hij ziet ook dat veel toonaangevende organisaties hun manier van werken ter discussie, stellen, evenals de systemen waarop ze vertrouwen. 

Intentie, of purpose, speelt ook een cruciale rol in de groei van ondernemingen, aldus Bhusri. Steeds meer inzichten wijzen erop dat het hebben van een missie die gericht is op maatschappelijk verantwoord ondernemen toptalent helpt aan te trekken en te behouden. Bovendien stimuleert dit het employee engagement, wat nauw verband houdt met bedrijfsprestaties.

Digitalisering versnellen

Er is een nieuw tijdperk aangebroken waarin inspanningen voor digitale transformatie prioriteit moeten krijgen en moeten worden beschouwd als een integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie. 

Omdat de omstandigheden voortdurend veranderen moeten bedrijven continu plannen, uitvoeren en analyseren om vooruit te komen, aldus Bhusri. Het vermogen van onze klanten om de silo's tussen HR, financiën en IT af te breken, is essentieel om effectief van koers te kunnen veranderen. 

"De pandemie heeft ons in een toestand van 'continuous recalibration' gebracht," zegt Bhusri. "Er was een tijd dat bedrijven een jaarplan konden opstellen, uitvoeren en dan aan het eind van het jaar konden kijken hoe ze het hadden gedaan. Dat is al lang niet meer zo."

"We hebben een van de meest onzekere tijden in het bedrijfsleven achter de rug en vinden nu nieuwe, creatieve wegen naar groei."

Aneel Bhusri Co-Founder, Co-CEO & Chairman Workday

Zo stelt hij dat de pandemie bedrijven heeft geleerd dat het belangrijk is om snel nieuwe functionaliteiten, zoals regelingen voor speciaal verlof, ziekteverlof en belastingaangifte, in hun systemen te kunnen opnemen.

Bij bedrijven die de digitale acceleratie nog niet hebben omarmd is de data vaak verouderd en opgesloten in silo's. De processen om de data te gebruiken zijn vaak traag, waardoor externe resources nodig zijn voor forecasting en het updaten van systemen. 

"We gaan van een wereld waarin je werkt voor data naar een wereld waarin data voor jou werkt," zegt Bhusri.

De toekomst van cloudtechnologieën

Toen Workday in 2005 werd opgericht, was onze eerste generatie van HR-cloudtechnologie nieuw en baanbrekend. Maar dat is bijna 17 jaar geleden. Nu de cloud de geaccepteerde manier is geworden om technologie te leveren, bewegen bedrijven steeds sneller en worden hun verwachtingen voor deze cloudgebaseerde technologieën steeds hoger.

"Ik geloof dat we het concept van de cloud een stap verder gaan brengen en een nieuwe generatie inluiden," zegt Bhusri.

De volgende generatie van een Enterprise Management Cloud omvat data-infused applicaties die bedrijven in staat stellen om applicaties beter af te stemmen op finance, HR, workforceplanning en andere bedrijfsfuncties, aldus Bhusri. Met geoptimaliseerde gebruikerservaringen en klant- en partnerinnovaties draait deze next-generation-cloud op een platform dat voortdurend in ontwikkeling is en wordt de data van gebruikers samengebracht via machine learning. 

Weten wie uw werknemers zijn

Elk bedrijf moet zich richten op hun mensen en hun ervaringen, weten over welke vaardigheden zij beschikken en begrijpen wat de organisatie in de toekomst nodig heeft, vooral met het oog op 'post-pandemic attrition'

Volledig inzicht hebben in het sentiment van werknemers kan ingewikkeld zijn met een extern of hybride personeelsbestand, erkent Bhusri. "Bedrijven moeten realtime inzicht hebben in het sentiment van hun werknemers om actie te kunnen ondernemen op het niveau van de individuele werknemer en manager."

Workday richt zich op complexe surveys en vaardighedenevaluaties als de sleutels tot de toekomst van werk, zegt hij. Surveys op basis van een intelligent luisterplatform stellen de juiste vragen aan de juiste werknemers op het juiste moment. Dit betekent dat werknemers en managers zich kunnen bezighouden met de onderwerpen die op dat moment voor hen het belangrijkst zijn. 

Bovendien wordt het plannen voor en opleiden van werknemers beter ondersteund wanneer bekend is over welke vaardigheden de werknemers beschikken en waar de business moet groeien. Bij Workday hebben we massaal geïnvesteerd in wat we de 'reskilling movement' noemen," zegt Bhusri. "Zo hebben we bijvoorbeeld een gemeenschappelijke taal van vaardigheden gecreëerd via onze skills cloud. Zo beschikt onze skills cloud nu over 2,2 miljard skills, met meer dan duizend klanten." 

Door een gemeenschappelijke taal rond mensen en vaardigheden te creëren kan people analytics gebruikt worden om retentie en prestaties te meten en om de bedrijfsplanning te verbeteren, voegt hij eraan toe. 

De business koppelen aan verantwoordelijkheden op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur 

Steeds meer belanghebbenden willen dat bedrijven zich committeren aan Environmental, Social en Governance-programma's (ESG). En een bedrijf dat het waard is om zaken mee te doen, zal die focus hebben. "Ik geloof dat ESG staat voor de ziel van bedrijven," zegt Bhusri. 

We willen dat Workday een datahub wordt voor de ESG-programma's die bedrijven aan het opzetten zijn. "Een van de doelen van Workday is om klanten te helpen relevante data te verzamelen, strategische frameworks te bouwen, ervoor te zorgen dat ze auditklaar zijn en om met vertrouwen te rapporteren over hun ESG-doelstellingen," zegt hij. Enkele van de manieren waarop Workday kan helpen zijn bijvoorbeeld:

  • Environmental: rapportage over de uitstoot van broeikasgassen door het verbinden van data van leveranciers, expenses en reizen van werknemers. 

  • Social: bedrijven in staat stellen om hun resultaten op het gebied van diversiteit, inclusie en gelijkheid te meten. 

  • Governance: bedrijven helpen met vertrouwen te rapporteren over belastingen, diversiteit in de raad van bestuur, vergoedingen en compliancetraining.

"We hebben een van de meest onzekere tijden in ons leven achter de rug en vinden nu nieuwe, creatieve wegen naar groei,” zei Bushri. Bij Workday en in andere sectoren "komen we er sterker uit en zijn we klaar om de kansen te grijpen", voegt hij eraan toe. 

Hoewel de onzekerheid zal aanhouden, sloot Bhusri het gesprek af met deze boodschap voor onze klanten: "Wij zijn uw partner in groei - groei voor uw bedrijf, uw mensen en uw reputatie. Laten we dit jaar samen groeien."

Wilt u dit gesprek zien of meer horen van andere changemakers en leaders? Bekijk de sessies on-demand via Conversations for a Changing World.

Meer om te lezen