CFO's en CHRO's identificeren de voornaamste factoren voor duurzame groei

Uit een nieuwe enquête van AchieveNEXT blijkt dat finance- en HR-leaders in middelgrote ondernemingen het werven van toptalent en het verbeteren van de operationele efficiëntie van cruciaal belang achten voor succes.

Uit een internationale enquête van AchieveNEXT onder CFO's en CHRO's blijkt dat een meerderheid van de middelgrote bedrijven in 2021 een opleving kende ondanks de aanhoudende pandemie, tekorten op de arbeidsmarkt en supplychainvertragingen.

In de door Workday gesponsorde enquête 'Building the Road to Sustainable Growth', zei 74% van de respondenten dat hun algemene bedrijfsresultaten in 2021 waren verbeterd en 48% van de CFO's noemde een omzetstijging met dubbele cijfers. En de vooruitzichten blijven optimistisch voor 2022: 80% voorspelt dat dit jaar nog beter zal worden en 42% van de CFO's voorspelt een groei van minstens 10% ten opzichte van 2021. 

Uit de studie, die van november 2021 tot begin januari 2022 werd uitgevoerd onder meer dan 500 finance- en HR-leaders uit opkomende en middelgrote ondernemingen, blijkt dat executives de winst van het afgelopen jaar graag willen verbeteren om stabiele, duurzame groei te realiseren. Terwijl 2020 en een deel van 2021 in het teken stonden van snel schakelen en improviseren om het hoofd boven water te houden, wordt 2022 een jaar waarin de strategieën en processen voor de toekomst worden geformaliseerd.

40% van de CHRO's heeft al enkele HR-activiteiten uitbesteed of geautomatiseerd, en 30% verwacht dat in 2022 nog vaker te doen.

Dit is alleen haalbaar als bedrijven hun personeelsbestand kunnen uitbreiden, opleiden en vasthouden. Iets wat tijdens de 'Great Resignation' problematisch bleek toen talent massaal vertrok en er een groter vraag was naar flexibelere werkregelingen

In de enquête wordt 'talent' door 32% van de CFO's en CHRO's zelfs genoemd als een van hun grootste zorgen voor 2022.

Andere zaken waar deze executives zich zorgen over maken:

  • Omzet (14,3%).
  • Efficiëntie van activiteiten (13,4%).
  • Expenses (9,2%).
  • Veranderde of verstoorde dynamiek van de sector (8,9%).
  • Ontoereikende en gedateerde systemen (7,3%).
  • Cyberbedreigingen (5,6%).

Om duurzame groei te garanderen in 2022 en daarna, moeten finance- en HR-professionals investeren in mensen, plannen en processen.

Personeel om strategieën te ondersteunen

Voor CFO's en CHRO's in het middensegment vormt het vinden van de juiste strategie het belangrijkste obstakel bij het uitvoeren van groeiplannen voor 2022. De enquête liet zelfs een verschil van 13 punten zien tussen het vertrouwen van executives in hun strategische planningsproces (79%) en het vertrouwen dat die strategie ook echt zal werken (66%).

Om die vertrouwenskloof te dichten, moeten CFO's hun forecasting verbeteren. Het gebruik van de allernieuwste analytics om data en inzichten te verzamelen levert de meest betrouwbare cijfers op. Het kan nodig zijn om financeteams extra te trainen in deze aanpak van financiële planning en analyse (FP&A) die voor het tweede opeenvolgende jaar bovenaan de lijst van 'hard skills' staat (net boven 'critical thinking').

Een andere, nog belangrijkere oorzaak voor het gebrek aan strategisch vertrouwen is de onzekerheid over personeelsmanagement. Organisaties die impactvolle initiatieven willen plannen en uitvoeren, moeten niet alleen weten of ze voldoende talent in huis hebben maar ook of dat talent over de juiste skills beschikt.

Planning op zowel korte als lange termijn is lastig als de headcount gaten bevat en daarom moeten CFO- en CHRO-kantoren op één lijn zitten wat betreft het cultiveren van talent. Zeker als in aanmerking wordt genomen dat bijna 4 op de 10 middelgrote bedrijven verwacht dat ze hun headcount dit jaar met ten minste 10% uit kunnen breiden.

Volgens de enquête wordt 'talent' door 32% van de CFO's en CHRO's zelfs gezien als een van hun grootste zorgen voor 2022.

Uit de enquête blijkt ook dat middelgrote bedrijven het personeelsbestand gedifferentieerd benaderen: ze treffen enerzijds maatregelen om te voldoen aan urgente wervingsbehoeften en stimuleren anderzijds een toekomstgerichte talentagenda om een duurzamer en meer betrokken personeelsbestand te creëren. Uit de enquête bleek verder dat de langetermijndoelstellingen het volgende omvatten:

  • Implementeren van trainings- en ontwikkelingsprogramma's zodat werknemers persoonlijk kunnen groeien en inzicht krijgen in het verloop van hun loopbaan bij de organisatie.

  • Versterken van het topteam, zodat managers en personeel over betere executives beschikken. Uit onderzoek blijkt dat inefficiënte leidinggevenden een van de belangrijkste redenen zijn waarom werknemers vertrekken.

  • Verbeteren van de bedrijfscultuur en het creëren van betrokkenheid om teamwork te bevorderen en het vertrekrisico te verkleinen.

  • Stimuleren van diversiteit, gelijkheid en inclusie, niet alleen bij werving maar gedurende de gehele 'levenscyclus van de werknemer'. Talentenpools kunnen zodoende worden uitgebreid en alle werknemers krijgen een kans op succes. Het is vooral voor jongere werknemers van cruciaal belang dat zij zich op het werk gewaardeerd en nuttig voelen.

Vaststellen en stroomlijnen van processen

Door de pandemie zijn veel middelgrote ondernemingen zich wendbaarder en flexibeler gaan opstellen en dat heeft vaak positief uitgepakt. Onconventionele en nieuwe benaderingen stelden bedrijven in staat om diverse strategieën en oplossingen uit te proberen. Ze kunnen op basis van de enorme hoeveelheid data nu bepalen wat wel en wat niet heeft gewerkt.

Doordat de kosten stijgen en de bezorgdheid over de supplychain blijft aanhouden, prioriteren CFO's processen die de efficiëntie verhogen en risico's verlagen. Zo wordt voorkomen dat de winst van het afgelopen jaar wordt verspild. Technologie is van groot belang bij deze efficiëntieverbeteringen. 40% van de CHRO's heeft zelfs al enkele HR-activiteiten uitbesteed of geautomatiseerd, en 30% verwacht dat in 2022 nog vaker te doen.

Er zal ook vaker in menselijke processen worden geïnvesteerd zodat teams op afstand beter samenwerken en eenvoudiger zijn te managen. Finance moet dit jaar nieuwe programma's en platforms aanschaffen (en niet zoals in 2021 investeren in bestaande technologie) zodat FP&A beter en vaker kan worden uitgevoerd en er gefundeerde beslissingen worden genomen. (Momenteel gebruikt 32% van de ondernemingen in het middensegment geavanceerde FP&A-tools, terwijl 45% zegt deze dit jaar te gaan implementeren).

Investeringen in technologie blijven niet beperkt tot back-officeactiviteiten: het gedrag van klanten is tijdens de pandemie snel veranderd en veel consumenten verwachten tegenwoordig verbeterde digitale integratie en 'touchless service'. B2C-bedrijven zijn eerder geneigd om in klantervaring te investeren dan B2B-bedrijven.

Groei prioriteren

Hoewel middelgrote bedrijven in 2021 doorgaans goed presteerden, bracht de enquête van AchieveNEXT een kleinere subgroep aan het licht van bedrijven die een omzetgroei van meer dan 10% realiseerden. Deze zogenaamde 'snelle groeiers' gedroegen zich anders dan hun branchegenoten die een groei boekten van nul of een paar procent.

Groei staat voorop bij deze bedrijven: de kans is 16% groter dan bij concurrenten dat organische groei hun topprioriteit is en de kans is 11% kleiner dat efficiëntie en productiviteitswinst centraal staan. De kans is ook 28% groter dan bij de rest van het middensegment dat groei met eigen vermogen wordt gefinancierd. Ze willen liever geen vreemd vermogen toevoegen aan hun balansen.

Om duurzame groei te garanderen in 2022 en daarna, moeten finance- en HR-professionals investeren in mensen, plannen en processen.

Deze groep hecht ook meer belang aan klantervaring dan andere groepen in het onderzoek: één op de vier werkt volgens een formeel en consistent klantrelatie- of klantervaringsproces. Dat is iets minder dan één op vijf voor het middensegment als geheel. En voor wat betreft de ondersteuning van het verkoopteam: het vergroten van het verkoopteam is een topprioriteit bij 50% van de snelle groeiers. Dit is 41% voor de totale groep.

Natuurlijk is deze groep niet immuun voor uitdagingen: snelle groeiers scoren 12 punten meer dan ondernemingen die minder dan 10% groeien als het gaat om het vinden van de juiste mensen. Dit cijfer onderstreept eens te meer hoe belangrijk personeel is bij het ondersteunen van strategieën voor onmiddellijke en duurzame groei.

Lees het volledige AchieveNEXT-verslag: 'Building the Road to Sustainable Growth.'

Luister voor meer informatie naar de AchieveNEXT-webcast.

Meer om te lezen