Internationaal onderzoek: nauwe samenwerking tussen CIO en CFO voor zakelijk succes

Uit ons recente internationale onderzoek onder CFO's en CIO's bleek dat IT-executives vaker advies geven over opkomende technologieën en digitale financetransformatie realiseren als ze op één lijn zitten met hun collega's in finance.

In de huidige dynamische bedrijfswereld verwachten organisaties van hun CIO's dat ze de onderneming voorbereiden op een onzekere toekomst. CIO's moeten hun organisaties voorzien van de tools en vaardigheden om snel en nauwkeurig te handelen en in te spelen op verandering. Ook moeten ze data benutten en operationeel maken om nieuwe waarde te creëren.

Ons onderzoek onder senior finance- en IT-executives, 'The CFO-CIO Relationship: The Path to ERP-Enabled Finance Transformation', toonde aan dat naarmate IT van een kostenpost in een waardegenererende functie veranderde, de rol van CIO er ook anders is gaan uitzien.

"De afgelopen twee jaar hebben onze kijk op klanten, partners en werknemers veranderd", zegt Ernesto Boada, interim-CIO bij Workday. "IT-organisaties moeten anders gaan opereren. We moeten zowel een partner als een productorganisatie zijn. We leveren producten, mogelijkheden en functies die de business ondersteunen."

Maar volgens de meeste IT-executives zijn hun legacy-ERP-systemen hiervoor gewoon niet geschikt. Volgens het onderzoek is 65% van de CIO's zelfs van mening dat hun ERP-systemen niet flexibel genoeg zijn voor het ondernemingsklimaat van vandaag. 

Vooruitstrevende CIO's zien een uitdagend bedrijfsklimaat als een kans om hun traditionele ERP-omgevingen te herzien. Nieuwe, wendbare technologieën stroomlijnen IT-functies en geven CIO's meer inzicht. Dit zijn volgens IT-executives enkele voordelen van digitale financetransformatie:

  • Efficiëntere procurement en sourcing (43%).
  • Tools om financiële afsluiting, consolidatie en wettelijke rapportage te stroomlijnen (26%).
  • Automatisering van taken met weinig toegevoegde waarde, zodat financemedewerkers meer tijd overhouden (24%).

Maar CIO's beseffen dat samenwerking en afstemming met CFO's essentieel is om digitale financetransformatie te realiseren. Ze moeten een evenwicht zien te vinden tussen de eenvoud en agility waar IT naar streeft, en de steeds grotere schaal en complexiteit van finance. Deze afstemming is bepalend voor het toekomstige succes van de business.

Een gemeenschappelijke basis vinden

Organisaties met een goede afstemming tussen IT en finance plukken hier de vruchten van. Bij deze organisaties is de kans groter dat ze in de afgelopen twee jaar een digitale financestrategie hebben ontwikkeld en geïmplementeerd dan bij bedrijven met een lage afstemming tussen finance en IT (37% tegenover 31%). Bij 57% van de organisaties met een goede afstemming geeft IT regelmatig advies over opkomende technologie voor finance (tegenover 44% van de organisaties met een lage afstemming).

Bij bijna een derde (31%) van de organisaties is er echter zelden of nooit afstemming tussen IT en finance. Deze organisaties zeggen twee keer vaker dat ze nog geen strategie voor digitale financetransformatie hebben ontwikkeld (22% tegenover 11%).

Voordat CIO's en CFO's afstemming en digitale transformatie kunnen bereiken, moeten ze enkele grote hindernissen overwinnen. Twee van die hindernissen zijn tijd en geld. De meeste CIO's zeggen dan wel dat hun ERP-systemen niet voldoen aan de huidige zakelijke vereisten, maar toch zegt meer dan de helft (54%) geen tijd te hebben om hun ERP-systemen te moderniseren. En 41% zegt dat beperkingen op het gebied van tijd, budget en/of resources hun teams ervan weerhouden legacy-financesystemen te vereenvoudigen en technische achterstand weg te werken.

Een derde hindernis is talent, en dan met name de vraag of IT-teamleden over de benodigde financiële kennis beschikken. Om voor een digitale financetransformatie te zorgen, moeten IT-medewerkers aan hun financiële geletterdheid werken.

Volgens CIO's is financiële geletterdheid de op een na belangrijkste vaardigheid die IT-teams nodig hebben om digitale financetransformatie te ondersteunen. Terwijl 37% van de CIO's zegt dat de meest waardevolle vaardigheid voor zulke transformaties data en analytics is, is het volgens 26% financiële geletterdheid (in combinatie met regelgeving en compliance). Meer dan twee derde (69%) van de CIO's vindt dat hun team onder druk staat om financetechnologie te innoveren ondanks beperkte financiële kennis. En slechts 44% heeft er vertrouwen in dat hun teams de benodigde vaardigheden hebben om gelijke tred te houden met nieuwe en opkomende financetechnologie.

Om alle voordelen van digitale financetransformatie te realiseren, moeten CIO's:

  • Data benutten om meerwaarde te creëren voor financeteams. Slechts 46% van de IT- en finance-executives zegt over de vereiste systemen te beschikken waarmee financeteams snel nauwkeurige beslissingen kunnen nemen. Hier ligt een enorme kans voor IT.

  • Ervoor zorgen dat IT en finance op één lijn zitten wat betreft beslissingen over technologie. Bij bijna de helft (44%) van de organisaties zitten IT en finance zelden op één lijn wat betreft de value drivers voor nieuwe technologische investeringen. Om hier wat aan te doen, moeten CIO's een plaats aan tafel krijgen tijdens belangrijke vergaderingen met betrekking tot finance.

  • De samenwerking aangaan met finance. CIO's moeten ervoor zorgen dat hun teams over de juiste tools en vaardigheden beschikken, om zo financiële geletterdheid te ontwikkelen. Als finance en IT de handen ineenslaan, kunnen ze samen naar gedeelde zakelijke resultaten toewerken.

Download het rapport 'The CFO-CIO Relationship: The Path to ERP-Enabled Finance Transformation' voor meer informatie over de status van digitale financetransformatie en hoe deze de relatie tussen finance en IT beïnvloedt.

Meer om te lezen