Plannen voor een duurzame toekomst: hoe organisaties datagedreven ESG-resultaten kunnen leveren

Het voeren van verantwoord beleid op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG) is essentieel geworden. Rikki Stancich en Andrew Wood van Deloitte laten zien hoe Workday Adaptive Planning gebruikt kan worden om ESG-metrics te beoordelen, verbeterdoelen te bepalen en voortgang te rapporteren.

Corporate accountability wordt belangrijker dan ooit. Zowel beleggers als consumenten houden bedrijven verantwoordelijk voor de effecten die hun activiteiten hebben op onze planeet en op het welzijn van werknemers. Er komt steeds meer nadruk te liggen op hoe bedrijven omgaan met milieu, maatschappij en bestuur (ESG). 

ESG is misschien nog geen ingeburgerd begrip, maar het toenemende belang ervan wordt steeds zichtbaarder. Zo kunnen bedrijven die niet goed omgaan met werknemers het onderwerp van gesprek worden op sociale media. Daarnaast komt er steeds meer wet- en regelgeving op het gebied van diversiteit.

Het is daarom niet alleen vanuit het oogpunt van public relations belangrijk om ESG-kwesties serieus nemen. Het wordt ook een financieel imperatief om actie te ondernemen en verslag uit te brengen over de resultaten. Dit wordt van verschillende kanten bevestigd. Zo hield volgens Gartner in 2009 slechts 16% van de beleggers bij hun beleggingsbeslissingen rekening met ESG-factoren. In 2020 was dat meer dan 85%. En bedrijven met een hoge rating op factoren gerelateerd aan ESG en maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben lagere kapitaalkosten in termen van zowel vreemd als eigen vermogen, aldus Stefan Ball, als Senior Marketing Manager verantwoordelijk voor de oplossingen van Workday voor the office of the CFO.

In een webinar met Rikki Stancich, verantwoordelijk voor klimaat en duurzaamheid bij Deloitte in Nieuw-Zeeland, en Andrew Wood, Associate Director Consulting bij Deloitte, liet Ball zien hoe Workday bedrijven kan helpen met het vastleggen en meten van hun ESG-metrics, met het stellen van verbeterdoelen en met het rapporteren over de voortgang van hun initiatieven.

Workday centraliseert belangrijke ESG-data

In de cloudgebaseerde suite voor financieel management en human resources van Workday wordt alle data die nodig is voor het analyseren van ESG-data gecentraliseerd. Zo kan de voortgang van initiatieven eenvoudig worden gevolgd en wordt duurzaamheid geoperationaliseerd in de kernprocessen voor finance en HR.

"Traditioneel wordt emissiereductie gezien als een kostenpost voor het bedrijfsleven. In werkelijkheid — en dit is ook wat de economische modellen ons vertellen — zijn de kosten van niets doen veel hoger."

Rikki Stancich Director, Climate & Sustainability Deloitte New Zealand

"Door het centraliseren van Workday-data ontstaat er een robuuste, centrale plaats voor het analyseren van en rapporteren over ESG-prestaties," aldus Stefan Ball. Met toegang tot een en dezelfde rijke databron kunnen HR-, duurzaamheids- en operationele teams gezamenlijk aan deze doelstellingen werken.

Neem bijvoorbeeld de uitstoot van CO2. Het gaat hierbij niet alleen om wat er uit de schoorsteen van een fabriek komt, maar ook om de emissies die het gevolg zijn van het woon-werkverkeer van werknemers. Met de functionaliteit voor het uitvoeren van surveys binnen Workday is het eenvoudig om data over het woon-werkverkeer van werknemers te verzamelen, zoals hoe vaak ze naar kantoor reizen en op welke wijze. Van daaruit kunnen duurzaamheidsmanagers de uitstoot als gevolg van het woon-werkverkeer berekenen en manieren zoeken om deze te minimaliseren, bijvoorbeeld met ride-sharing-opties.

Daarnaast kan data uit Workday Spend Management worden gebruikt voor het schatten van indirecte emissies en van emissies die verband houden met de toeleveringsketen. Met rechtstreekse toegang tot deze data (zonder dit aan het financeteam te hoeven vragen) kunnen duurzaamheidsteams veel sneller en gemakkelijker hun berekeningen uitvoeren.

Maar het kunnen beschikken over de data is nog maar het begin. 

Met de datavisualisatietools van Workday kan een schat aan data over alle drie de ESG-categorieën worden bekeken en geanalyseerd. Met behulp van third-party ratings, duurzaamheidsinspanningen en inkoopdata kunnen besluitvormers hun leveranciers rangschikken op allerlei factoren, van duurzaamheidsinspanningen tot diversiteit. Op het gebied van governance kunnen HR-teams privacy- en anticorruptietraining geven, of visualiseren waar in het wervingsproces ze wel (of geen) succes boeken bij het aantrekken van divers talent.

Het versnellen van de energietransitie

Om te laten zien hoe data kan worden gebruikt voor inzicht en verbetering lieten Stancich en Wood zien hoe Deloitte Workday Adaptive Planning gebruikt om emissiereductie-modellen uit te voeren. De inspanningen van Deloitte weerspiegelen het inzicht dat ESG een bottom line kwestie is.

Zo werkt Deloitte momenteel aan een reeks internationale economische analyserapporten die enerzijds de zakelijke kosten van 'niets doen aan klimaatverandering' analyseren en anderzijds de potentiële economische voordelen in kaart brengen die worden behaald met een beleid gericht op een uitstoot van netto-nul. 

"De rapporten gaan allemaal uit van de veronderstelling dat emissiereductie een kostenpost is voor het bedrijfsleven. In werkelijkheid — en dat is ook wat de economische modellen ons vertellen — zijn de kosten van niets doen veel hoger," aldus Stancich.

Extreem weer, overstromingen, droogtes, mislukte oogsten en andere gevolgen van de klimaatcrisis leiden allemaal tot economische verliezen. "Drastische emissiereductie behoedt ons niet alleen voor toenemende economische verliezen, maar biedt in feite buitengewone kansen voor economische groei", zei Stanchich.

Stancich citeerde een aantal veel voorkomende vragen die bedrijven misschien hebben, zoals:

  • Hoe kunnen we efficiënt overstappen op een CO2-neutraal bedrijfsmodel? 
  • Hoe voldoen we aan de steeds strengere wettelijke eisen?
  • Hoe kunnen we de nieuwe kansen in een groene economie ten volle benutten? 

Om deze vragen te beantwoorden heeft Deloitte een geïntegreerd CO2-emissieplanningsmodel ontwikkeld, waarmee bedrijven een reeks tijdgebonden doelstellingen voor CO2-neutraliteit kunnen vaststellen en trajecten kunnen uitstippelen om daar te komen.

Workday Adaptive Planning biedt dashboards die de emissie-effecten van alle beslissingen en investeringen kwantificeren en laten zien hoe deze op de balans inwerken.

Een belangrijke reden voor Deloitte om Workday in te bouwen was de samenwerkingsfunctionaliteit, aldus Wood. Met Workday Adaptive Planning kunnen we duurzaamheid integreren in al onze bedrijfsprocessen. Dit is belangrijk, omdat er veel financiële implicaties zijn van de verschillende klimaatreductiestrategieën die we gaan volgen", voegt hij toe. "Het vermogen om duurzaamheid direct te koppelen aan de financiën is echt krachtig."

Wood liet tijdens de webinar zien hoe de tool gebruikt kan worden om de emissie-effecten aan te tonen van het overschakelen naar een bedrijfswagenpark op elektrische voertuigen naarmate de leasecontracten aflopen. Hij haalde er een standaard lease-exploitatieschema bij dat gebruikt wordt in de financiële planning en keek vervolgens naar het gebruik van voertuigen op basis van het type voertuig (verbrandingsmotor, hybride of elektrisch), het brandstoftype (gas versus diesel) en het jaarlijkse aantal kilometers om de scope 1 emissies voor brandstof te bepalen. Naarmate meer verouderde auto's worden vervangen door elektrische auto's worden de metrics in het managementdashboard langzamerhand groen.

Het is niet alleen vanuit het oogpunt van public relations belangrijk dat bestuurders ESG-kwesties serieus nemen, het is ook financieel noodzakelijk om aantoonbare actie te ondernemen en verslag uit te brengen over de resultaten.

De emissietotalen schommelden op en neer toen hij andere plannen in verband met duurzaamheid uitwerkte, waaronder het inkrimpen van het hoofdkantoor, het verminderen van kantoorafval, de vermindering van het woon-werkverkeer en de toename van het huishoudelijk elektriciteitsverbruik als gevolg van werknemers die op afstand werken. 

Omdat Workday Adaptive Planning met behulp van OfficeConnect probleemloos kan worden gekoppeld aan Microsoft Excel, Word en PowerPoint, kan Wood de maandelijkse winst- en verliesrekeningen direct bijwerken met de nieuwe modellen. "Het is allemaal geïntegreerd," zei hij. "Klik op refresh en het analyseren kan beginnen."

In deze video ziet u meer over hoe Workday organisaties helpt met het meten, rapporteren en analyseren van ESG-inspanningen.

Meer om te lezen