Workday benoemd tot Leader in 2022 Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Service-Centric Enterprises

We mogen met trots vertellen dat Workday is benoemd tot Leader in de nieuwe categorie 2022 Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Service-Centric Enterprises. Workday Enterprise Management Cloud voldoet aan de behoefte van onze klanten en transformeert de manier waarop organisaties werken door de grenzen van traditionele enterprise resource planning (ERP)-systemen te overstijgen.

Met trots mogen we vertellen dat Workday is benoemd tot 'leader' in het allereerste 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Service-Centric Enterprises1 op basis van onze 'completeness of vision' en 'ability to execute'.

Deze waardering in deze nieuwe categorie bouwt verder op onze vijf opeenvolgende jaren als 'leader' in het Gartner Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large, and Global Enterprises.2 Ook bouwt het voort op onze zes opeenvolgende jaren als 'leader' in het Gartner Magic Quadrant for Cloud HCM Suites for 1,000+ Employee Enterprises.3 We zijn ervan overtuigd dat onze toonaangevende positie onze rol als vertrouwde internationale partner voor het team van de CFO en de bredere C-suite weerspiegelt.

We hebben een duidelijke visie op de toekomst van bedrijfssoftware die in Workday Enterprise Management Cloud tot uiting komt. Onze unieke aanpak combineert best-in-class applicaties, een uitbreidbaar platform en een ongeëvenaarde customer experience.  

Workday is een toonaangevende cloudoplossing voor dienstverlenende sectoren, waaronder onderwijs, overheid, gezondheidszorg, banken en kapitaalmarkten, verzekeringen, zakelijke en professionele dienstverlening, retail, horeca, technologie, media, engineering, architectuur en constructie, en transport en energie. Met onze oplossingen voor financieel management, human capital management, planning en procurement kunnen businessleaders significanter bijdragen aan het oplossen van de grootste uitdagingen, zoals optimalisering van de inkomsten, margeverbetering, talentacquisitie en -behoud, supplychainmanagement, en kosten- en risicobeheersing.

Door de grenzen van traditionele enterprise resource planning (ERP) te overstijgen, kunnen meer dan 9500 klanten in meer dan 175 landen dankzij Workday de werkwijze van hun organisaties transformeren. Volgens Gartner had Workday in 2021 met 19,1% het grootste marktaandeel voor ERP-inkomsten uit SaaS wereldwijd en de grootste inkomstengroei tussen 2020 en 2021 met $ 738 miljoen, een toename van 19,8%.4

Het totale marktaandeel van ERP-inkomsten uit SaaS wereldwijd, 2020-2021 (in miljoenen Amerikaanse dollars).

Inzichten voor de gehele C-suite

Financeleaders zien zich in 2022 wereldwijd nog steeds geconfronteerd met uitdagingen als de stijgende rente en inflatie, de aanslepende gevolgen van de COVID-19 pandemie en geopolitieke instabiliteit. Zij die echt werk hebben gemaakt van digitale transformatie en hun aanpassingsvermogen in deze periode van onzekerheid hebben verbeterd, bevinden zich in een goede positie om de komende jaren een voorsprong te nemen.

Workday Enterprise Management Cloud gaat verder dan traditionele, rigide en geïsoleerde ERP-systemen. Met onze toekomstbestendige oplossingen kunnen klanten effectieve, servicegerichte bedrijven runnen door financiële, operationele en HR-data uit de gehele onderneming samen te voegen tot een intelligente datakern. Hiermee kunnen organisaties betere en meer holistische datagedreven beslissingen nemen waarin winstgevendheid, personeel en doelstellingen meewegen.

Door de grenzen van traditionele enterprise resource planning (ERP) te overstijgen, kunnen meer dan 9500 klanten in meer dan 175 landen dankzij Workday de werkwijze van hun organisaties transformeren.

Als onderdeel van onze geïntegreerde bedrijfsoplossing biedt Workday Financial Management een tool om data te verzamelen en te analyseren. Workday Prism Analytics versnelt het beheer en de transformatie van data voor rapportage-, analyse- of planningsdoeleinden, terwijl Workday Adaptive Planning klanten in staat stelt de bedrijfsbrede planning, uitvoering en analyse te verbeteren voor een beter geïnformeerd FP&A-proces. En Workday Human Capital Management (HCM) helpt organisaties hun meest waardevolle asset strategisch te managen, het werknemerssentiment te peilen en in te spelen op de veranderende wereld van werk. 

Als digitale ruggengraat voor dienstverlenende sectoren levert Workday robuuste, internationale oplossingen voor het team van de CFO en de CHRO, waaronder: 

  • Het leveren van branchespecifieke functionaliteiten, zoals prijsbepaling van overboekingen voor banken, inzichten in kosten en winstgevendheid voor de gezondheidszorg, en metrics voor projectmanagement voor professionele en zakelijke dienstverleners.
  • Het koppelen van best-of-breed branchespecifieke systemen, zoals patiëntsystemen voor de gezondheidszorg of polis- en claimsystemen voor verzekeraars.

Onze geïntegreerde oplossingen leveren finance-, HR- en operationele leaders belangrijke inzichten door automatisch data uit branchespecifieke operationele systemen en systemen voor HCM en financieel management te combineren. Ook informatie uit andere externe bronnen wordt meegenomen, zoals data over het weer, ratings en overheidsdata, om zo een volledig beeld van de bedrijfsprestaties te krijgen.

Voor internationaal design-, engineering- en adviesbedrijf Aurecon gaf de mogelijkheid om inzichten uit een datarijke omgeving te halen toegevoegde waarde aan het besluitvormingsproces op managementniveau. "Met Workday krijgt de klant of het project een centrale rol in onze business en worden alle data vastgelegd die we nodig hebben om betere resultaten voor onze klanten te bereiken", aldus Andrew Muller, CFO bij Aurecon. "We hebben altijd veel data gehad, vooral nu we ons meer gaan bezighouden met digitale techniek. Nu kunnen we die data gebruiken om goede, op feiten gebaseerde beslissingen te nemen."

Bedrijfsstrategieën afstemmen op het tempo van verandering 

Workday is ontwikkeld in de cloud en dus buitengewoon flexibel. Ons cloudplatform is open, uitbreidbaar en toch veilig, waardoor het kan samenwerken met andere systemen, de juiste mix van oplossingen kan samenstellen en de ontwikkeling van nieuwe functionaliteit mogelijk kan maken, of die nu door Workday, partners of klanten is ontwikkeld. 

Anna Tian, Financial Systems Manager bij ChenMed, beschrijft de voordelen die de gezondheidszorgorganisatie met Workday Enterprise Management Cloud heeft ervaren. De automatiseringsfuncties binnen Workday Financial Management hebben de operationele efficiëntie verbeterd en ChenMed op weg geholpen naar de mooiere toekomst die het bedrijf voor ogen had. "Dankzij de automatische dataverzameling en transparantie van Workday hebben we een volwaardig team voor supplychainmanagement. Afstemming van facturen, betalingen en andere stappen gebeuren bijna geheel zonder handmatige tussenkomst", zegt Tian. "Dit soort efficiëntie is cruciaal voor de groeidoelstellingen die we voor de komende vier tot vijf jaar hebben gesteld, en met Workday kunnen we blijven schalen en die versnelde groei ondersteunen."

Met Workday Adaptive Planning, onze flexibele en gebruiksvriendelijke oplossing voor bedrijfsplanning, hebben leaders altijd actuele data ter beschikking voor scenarioplanning en het informeren van budget-, personeels-, verkoopstrategieën en operationele strategieën.

Jennifer Mitchell, Vice President of Finance bij ABC Fitness, ziet Workday als de sleutel tot accounting- en FP&A-functionaliteiten van het bedrijf. "Hiermee kunnen we onszelf op proactieve wijze positioneren voor efficiënte, schaalbare en winstgevende groei op de lange termijn", zegt ze. "Met alleen vorig jaar al drie overnamen hadden we efficiënte integraties nodig, en dat is precies wat Workday ons bood."

Naast de uitgebreide functionaliteiten die standaard in Workday zitten, bieden we ook de mogelijkheid om snel en veilig branchespecifieke applicaties te ontwikkelen binnen het Workday-platform via onze flexibele en cloud-native architectuur. Van directe leverancierstoegang voor PO-aanvragen tot het implementeren van een programma voor vaccinatiebeheer, met Workday Extend kunnen klanten eenvoudig oplossingen ontwikkelen om aan hun unieke zakelijke eisen te voldoen.

Ons cloudplatform is open, uitbreidbaar en toch veilig, waardoor het kan samenwerken met andere systemen, de juiste mix van oplossingen kan samenstellen en de ontwikkeling van nieuwe functionaliteit mogelijk kan maken, of die nu door Workday, partners of klanten is ontwikkeld.

Het potentieel van werknemers benutten

Leidinggeven is een essentiële factor voor succes en het personeel vormt vaak de grootste kostenpost en de grootste bron van innovatie voor dienstgerichte organisaties. Workday HCM stelt HR-leaders in staat om doelmatig en uitvoerig om te gaan met uitdagingen die het gevolg zijn van de veranderde werkomstandigheden. In de afgelopen jaren is gebleken dat organisaties die waarde hechten aan hun personeel effectieve manieren nodig hebben om doelstellingen op het gebied van werven, vasthouden en optimaliseren van talent te realiseren. Nu én in de toekomst. 

Met Workday kunnen werknemers hun eigen ontwikkeling en loopbaan sturen. Dit leidt tot betere retentie en minder verloop. Onze internationale klanten profiteren van onze investeringen in 'skills'. Meer dan 1200 klanten gebruiken Workday Skills Cloud voor het aantrekken, managen en behouden van talent. Workday Peakon Employee Voice biedt bovendien inzicht in het sentiment onder werknemers, zodat zorgen kunnen worden aangepakt en opgelost voordat het echte problemen worden. 

En werknemers beschikken met Workday over innovatieve technologie, automatiseringstools, maar ook over continue toegang tot data om zich te richten op diepere, relevantere inzichten. De waarde van de shareholder is duidelijker in beeld bij financeleaders en draagt bij aan een positieve werknemerservaring. Dit komt hun loopbaan en hun organisaties ten goede.

Het in Londen gevestigde Alfa Financial weet hoe waardevol het is om datastromen te integreren en rekent op Workday Enterprise Management Cloud om toekomstige groei te stimuleren.

"Onze finance- en HR-teams hebben dankzij Workday processen gestroomlijnd die voorheen handmatig en tijdrovend verliepen. Dit heeft een realtime, holistisch beeld van ons bedrijf opgeleverd", aldus Alfa Financial. "Onze groei houdt gelijke tred met onze behoefte om talent te werven en te behouden in een competitieve markt. Een vlot verloop van het recruitment- en onboardingsproces en de langetermijnontwikkeling van talent zijn dan ook van cruciaal belang voor ons succes. Het is fantastisch dat Workday onze groeiambities ondersteunt."

De bruto retentiegraad in ons jaarlijkse klantentevredenheidsonderzoek was 98% in 2021 en dat komt gedeeltelijk door onze klanttevredenheid van 97%.

Internationale organisaties impuls geven

Meer dan de helft van de Fortune 500 heeft gekozen voor Workday om hun digitale acceleratie, groei en doelrealisatie te ondersteunen. We vergroten onze internationale focus op onze go-to-market in belangrijke geografische regio's, met name het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland en Australië. We hebben behoorlijk geïnvesteerd in internationale producten en hebben ons internationale partnernetwerk uitgebreid. 

Of onze klanten nu in financiële of professionele dienstverlening, technologie en media, retail, gezondheidszorg, hoger onderwijs of de publieke sector actief zijn, Workday kan bedrijfstransformatie in complexe ERP-omgevingen versnellen, welke mate van transformatie onze klanten ook nodig hebben. We hebben bijvoorbeeld klanten van over de hele wereld die 55 landspecifieke configuraties gebruiken voor lokale belasting- en rapportagevereisten. En met elke release voegen we nieuwe configuraties toe.  

Toewijding aan onze klanten 

Veel sectoren profiteren van ons streven naar een uitzonderlijke klantervaring en voortdurende innovatie. Het is dan ook niet verrassend dat onze klanten enthousiast zijn over Workday: de bruto retentiegraad in ons jaarlijkse klantentevredenheidsonderzoek was 98% in 2021 en dat komt deels door onze klanttevredenheid van 97%. Workday werd ook erkend als Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice voor Cloud HCM Suites for 1,000+ Employee Enterprises in 20225 en als 2021 Gartner® Peer Insights™ Customers’ Choice voor Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large, and Global Enterprises in 20216, het recentste jaar waarin deze erkenning werd toegekend. 

Jenn Kelly, Financial Controller bij de PGA of America, zegt: "Onze grootste uitdaging was de tijd te nemen, al onze eisen vast te stellen, niet alles te proberen te sturen en te vertrouwen op de Workday-methodologie die onze partners bij Workday Professional Services met ons deelden."

En hoewel we trots zijn op ons succes, weten we dat het zonder onze klanten en partners niet mogelijk is. Daarom blijven we onze producten en oplossingen innoveren en nieuwe manieren bedenken waarop organisaties waarde uit Workday kunnen halen. De toekomst brengt beslist nieuwe uitdagingen met zich mee, en we kijken ernaar uit om meer organisaties bij de Workday-community te verwelkomen en hun de tools te geven die ze in een veranderende wereld nodig hebben.

1 Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Service-Centric Enterprises, John Van Decker, Denis Torii, Tim Faith, Sam Grinter, Patrick Connaughton, 12 juli 2022

2 Gartner Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises, John Van Decker, Greg Leiter, Robert Anderson, 10 mei 2021

3 Gartner Magic Quadrant for Cloud HCM Suites for 1,000+ Employee Enterprises, Sam Grinter, Chris Pang, Jeff Freyermuth, Ron Hanscome, Helen Poitevin, Ranadip Chandra, en John Kostoulas. 19 oktober 2021

4 Grafieken gemaakt door Workday op basis van Gartner-onderzoek. Gartner® Market Share: Enterprise Application Software as a Service, Worldwide, 2021, Neha Gupta, Yanna Dharmasthira, Chris Pang, Craig Roth, Jim Hare, Alys Woodward, Julian Poulter, Balaji Abbabatulla, Eric Hunter, Kevin Quinn, Amarendra ., Kanchi Bindal, Abhilash Khalkar, Mudit Sharma, Radu Miclaus, Roland Johnson, 19 mei 2022

5 Gartner, Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Cloud HCM Suites for 1,000+ Employee Enterprises, intercollegiale bijdrage, 28 april 2022

6 Gartner, Gartner Peer Insights ‘Voice of the Customer’: Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large and Global Enterprises, intercollegiale bijdrage, 27 oktober 2021

Gartner beveelt geen aanbieders, producten of services aan die in onderzoekspublicaties worden onderschreven, en adviseert technologiegebruikers niet om alleen die aanbieders met de hoogste beoordeling of andere benaming te selecteren. De onderzoekspublicaties van Gartner bestaan uit de opinies van de onderzoeksorganisatie van Gartner en mogen niet worden opgevat als feitelijke verklaringen. Gartner wijst alle garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot dit onderzoek af, inclusief alle garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Gartner en Magic Quadrant zijn gedeponeerde handels- en dienstmerken van Gartner, Inc. en/of zijn dochterondernemingen in de VS en internationaal en worden hier met toestemming gebruikt. Alle rechten voorbehouden.

PEER INSIGHTS zijn handels- en dienstmerken van Gartner, Inc. en/of zijn dochterondernemingen in de V.S. en internationaal en worden hier met toestemming gebruikt. Alle rechten voorbehouden.

Gartner Peer Insights-content bestaat uit de meningen van individuele eindgebruikers op basis van hun eigen ervaringen. Deze mogen niet worden opgevat als feitelijke verklaringen en vertegenwoordigen niet de meningen van Gartner of zijn dochterondernemingen. Gartner beveelt geen leveranciers, producten of services aan die in deze content worden vermeld en wijst alle garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de juistheid of volledigheid van deze content af, inclusief alle garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Gartner Peer Insights Customers’ Choice bevat subjectieve meningen uit individuele reviews, ratings en data van eindgebruikers die zijn toegepast op een gedocumenteerde methodologie. Deze mogen niet worden opgevat als standpunten van, of als een goedkeuring door, Gartner of zijn dochterondernemingen.

Meer om te lezen