Workday's visie op AI

Vorige week kondigde het Amerikaanse ministerie van Handel de benoeming aan van 27 deskundigen in het National Artificial Intelligence Advisory Committee (NAIAC), waaronder Sayan Chakraborty, Executive Vice President Product and Technology bij Workday. De commissie zal president Biden en het National AI Initiative Office van het Witte Huis adviseren over een breed scala van AI-kwesties. Sayan deelt zijn mening over het belang van het stimuleren van de ontwikkeling en adoptie van ethische AI en het vormgeven van slim beleid op dit gebied.

Bij Workday geloven we in het aanbieden van innovatie die het menselijk potentieel benut, en wij beseffen dat kunstmatige intelligentie (AI) de mogelijkheid biedt om de manier waarop mensen en organisaties werken positief te veranderen. Wij geloven ook dat het van vitaal belang is dat wij, als leden van de academische wereld, het bedrijfsleven en de overheid, samenkomen om de mogelijke impact van AI op het individu, de samenleving en de wereld om ons heen in kaart te brengen.

Ik denk dat het National Artificial Intelligence Advisory Committee (NAIAC) een sleutelrol moet spelen bij het uitstippelen van een verantwoorde koers voor de toekomst. Hoewel ik deel uitmaak van de commissie op persoonlijke titel, ben ik vereerd om te werken voor een bedrijf dat zich richt op de ontwikkeling van betrouwbare en baanbrekende AI-producten voor bedrijven, en om te helpen bij het vormgeven van een transparant en innovatief beleidslandschap voor AI.

Aangezien we onze klanten en hun werknemers de voordelen van AI bieden, willen we dat ook doen op een verantwoorde manier. We hebben zes leidende uitgangspunten ontwikkeld: 

  • Zet mensen op de eerste plaats.
  • Geef om de maatschappij om ons heen.
  • Handel eerlijk. 
  • Respecteer de wetten die onze manier van werken bepalen.
  • Manage data op een verantwoordelijke manier.
  • Wees altijd transparant en verantwoordelijk.

Met deze principes als uitgangspunt wil Workday het gebruik van AI bevorderen om te voorzien in:

  • Inzichten die helpen bij de besluitvorming | Inzichten en voorspellingen die helpen bij de besluitvorming in een veranderend landschap. 
  • Inzichten om kansen te benutten | Tools voor het benutten van kansen voor mensen en organisaties om te helpen bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden of het bereiken van hun doelstellingen.  
  • Inzichten om ervaringen te verbeteren | Voortdurende investeringen in AI die arbeidsintensieve of handmatige processen kan automatiseren en gepersonaliseerde, intelligente ervaringen mogelijk maakt, zodat mensen hun potentieel kunnen realiseren. 

Bij Workday geloven we in het aanbieden van innovatie die het menselijk potentieel benut, en wij beseffen dat kunstmatige intelligentie (AI) de mogelijkheid biedt om de manier waarop mensen en organisaties werken positief te veranderen.

Willen de op AI gebaseerde technologieën de positieve impact hebben waartoe ze in staat zijn, dan moeten we er een sterke vertrouwensbasis voor hebben. Slim overheidsbeleid, toewijding aan transparantie en rigoureuze investeringen in technologie zijn de beste manier om vertrouwen in AI te bevorderen, en Workday is hieraan toegewijd. Wij pleiten voor een op risico's gebaseerde, internationaal geharmoniseerde aanpak van AI-governance – met inbegrip van de lancering van het kader voor AI-risicomanagement van het National Institute for Standards and Technology – alsmede een doordachte aanpak door gebruik te maken van de wet voor kunstmatige-intelligentie van de Europese Unie. 

Ik kijk ernaar uit om samen te werken met mijn mede NAIAC-leden en de Workday-community tijdens onze voortdurende inspanningen om de menselijke ervaring te verbeteren door middel van innovatie in AI.  

Meer om te lezen