Global CIO AI Indicator-rapport: een vierpuntenplan voor verbetering

Uit ons rapport blijkt dat technologyleaders over de hele wereld met soortgelijke uitdagingen te maken krijgen. Er wordt ook ingegaan op hoe één type CIO, de AI-pionier, hun organisatie naar de best mogelijke toekomst leidt door kunstmatige intelligentie in te zetten.

De auteurs van ons Global CIO AI Indicator-rapport: op weg naar een AI-gedreven toekomst vatten het huidige landschap van bedrijfstechnologie mooi samen: "In tijden van verandering gaan grote kansen vaak gepaard met grote druk." 

Nergens is dit meer van toepassing dan in het kantoor van de CIO. Nu AI niet meer iets in de verre toekomst is, verwachten businessleaders (met name CEO's) van technologyleaders dat zij de belofte van AI vertalen naar concrete bedrijfsresultaten. 

Technologische innovaties vinden steeds sneller plaats. Daarom wordt in het Global CIO AI Indicator-rapport, uitgevoerd in samenwerking met FT Longitude, beargumenteerd dat CIO's en IT-leaders het moment met AI moeten aangrijpen. De belofte, zo schrijven de auteurs van het rapport, is dat de bevindingen (gebaseerd op een enquête onder 640 IT-leaders) de strategieën en beslissingen kunnen vormen van degenen die de koers van deze transformatie bepalen.

Het voortouw nemen

Eén ding is duidelijk als het gaat om AI: IT-leaders zijn waarschijnlijk degenen van wie wordt verwacht dat ze de AI-implementatie van het bedrijf tot een succes brengen. Zoals te zien is in het onderstaande diagram, maakt 35% van de respondenten zich zorgen dat van IT-afdelingen wordt verwacht dat ze lastige beslissingen nemen over waar AI en machine learning (ML) moeten worden toegepast, zelfs als ze niet over de domeinkennis beschikken om dergelijke beslissingen te nemen.

Het goede nieuws is dat IT-afdelingen al het voortouw nemen bij de adoptie, wat betekent dat CIO's waarschijnlijk meer inzicht in en ervaring met AI-implementaties hebben dan wie dan ook in de C-suite. Sterker nog, of ze nu nog aan het testen of uitrollen zijn of zich al in een verder stadium van de implementatie bevinden, 68% van de IT-leaders geeft aan dat hun organisatie al AI en machine learning (ML) gebruikt, wat hoger is dan bij onze finance- en HR-respondenten.

AI-pioniers: de helden die we verdienen

Wie halen de meeste waarde uit hun AI-implementatie? Dat zijn de AI-pioniers. Dit is een groep leaders die vergeleken met de rest al veel verder gevorderd is op het gebied van digitale maturiteit. 

Uit ons onderzoek blijkt dat er een verband bestaat tussen AI-maturiteit en de gerealiseerde voordelen van AI binnen een organisatie. Deze toonaangevende groep (de bovenste 33%) werkt sneller en efficiënter, ontdekt meer mogelijkheden om risico's te beperken en levert aanzienlijke strategische waarde op voor het bedrijf. Bovendien zijn AI-pioniers positiever ingesteld over hoe AI werknemers zal empoweren (niet: vervangen) en staan ze meer open voor AI in hun organisatie (zie het onderstaande diagram).

Met name bij de IT-leaders valt het op dat een meerderheid van deze groep hun 'datadilemma' heeft opgelost en aangeeft dat de data van hun organisatie toegankelijk zijn, versus 41% van de organisaties in het algemeen. Dit zou kunnen verklaren waarom 58% van de AI-pioniers zegt met AI en ML de strategische waarde voor hun organisatie te kunnen vergroten, versus 48% van de IT-leaders in het algemeen.

Als er ooit een moment was voor buitengewoon doordachte en opvallend gewaagde actie, dan is dat nu.

De fantastische vier (kansen)

Door te onderzoeken wat AI-pioniers goed doen, te kijken naar de sterke punten van IT-leaders en de voornaamste zorgen van CIO's in acht te nemen, blijken er vier grote kansen voor CIO's te zijn:

  • Bedrijfsactiviteiten innoveren.
  • IT-teams bijscholen en mogelijkheden bieden om AI en ML te implementeren.
  • Het moment benutten om orde te scheppen in data.
  • Een 'change agent' worden voor de organisatie.

Deze kansen zouden buiten het traditionele takenpakket van IT-leaders kunnen vallen. Maar met technologie die belooft de toekomst van werk te transformeren, is dit het moment voor buitengewoon doordachte en opvallend gewaagde actie.  

In het rapport wordt geconcludeerd: "De IT-afdeling krijgt de ongekende kans om een 'change agent' voor de organisatie te worden en het bedrijf mee te nemen op weg naar een onzekere, maar uiterst veelbelovende toekomst. Een uitdagende klus voor IT-afdelingen, maar het onderstreept ook de gemeenschappelijke basis van de vier in dit rapport genoemde kansen: de gelegenheid om met het hele bedrijf een geheel nieuw pad in te slaan."

Hier vind je het vierpuntenplan voor verbetering: Global CIO AI Indicator-rapport: op weg naar een AI-gedreven toekomst.

Download C-Suite Global AI Indicator-rapport: AI is de ultieme level-up voor meer inzichten over de andere delen van de C-suite en voordelen voor pioniers.

Meer om te lezen