Wat vinden werknemers van AI op het werk en wat kunt u doen?

Help uw teams om van AI te profiteren door hun perspectief mee te nemen. Lees er meer over in het onderzoek 'A Human-Centered Approach to Al in the Workplace' dat Forrester Consulting namens Workday heeft uitgevoerd.

In dit artikel gaan we in op:

Kunstmatige intelligentie is niet meer iets innovatiefs. Sterker nog, werken zonder AI is haast niet meer voor te stellen.

AI zal naar verwachting een kwart van de werktaken in de VS en Europa vervangen. Dit zal de productiviteit enorm verbeteren doordat AI het mogelijk maakt de procesefficiëntie te verhogen, sneller analyses te maken en ingewikkelde taken te automatiseren.

Maar om van deze voordelen te profiteren, moeten organisaties meer doen dan alleen de technologie beschikbaar stellen. Executives moeten hun werknemers ook in staat stellen alles uit AI te halen.

Het onderzoek 'A Human-Centered Approach to Al in the Workplace' dat Forrester Consulting in 2023 namens Workday heeft uitgevoerd, gaat in op wat werknemers nodig hebben om zelfverzekerd gebruik te maken van AI bij HR-gerelateerde processen. Hoewel het dus essentieel is dat werknemers in staat worden gesteld om AI-versterkte technologie te gebruiken, moeten executives ook rekening houden met de bedenkingen van hun werknemers hierbij. Uit onze bevindingen blijkt dat deze bedenkingen verschillen met wat executives denken. 

Werknemers zijn optimistischer dan veel executives denken

In ons onderzoek hebben we 1.124 besluitvormers op het gebied van HR-technologie en 1.340 eerstelijns- en kantoormedewerkers van over de hele wereld gevraagd wat zij vinden van de manier waarop AI werknemersontwikkeling, werving en andere zaken verandert.

De internationale executives die onze enquête hebben ingevuld zijn het erover eens: AI wordt onmisbaar bij HR-activiteiten. Twee derde (70%) van de technologiebesluitvormers gaf zelfs aan dat AI de komende vijf jaar cruciale ondersteuning zal bieden bij HR-functies, van het vinden van de juiste kandidaten tot loopbaan- en competentieontwikkeling. Uitgesplitst per regio waren de executives in Noord-Amerika het meest enthousiast over AI (75%), terwijl de executives in de regio Azië-Pacific het minst enthousiast (66%) waren.

Veel executives zijn pessimistisch over hoe hun werknemers denken over AI: slechts 31% van de besluitvormers denkt dat werknemers blij zijn met AI op de werkvloer.

Toch is een grote meerderheid van de werknemers optimistisch over het gebruik van AI: 71% geeft aan dat AI eenvoudiger en sneller toegang tot informatie kan bieden. Wat nog meer zegt, is dat bijna driekwart (73%) van de werknemers wil dat hun bedrijf ook naar andere manieren kijkt om AI in de organisatie te gebruiken. 

Hoewel werknemers zich erin kunnen vinden dat AI onderdeel is van hun functie, blijkt uit ons onderzoek ook dat ze zich grote zorgen maken over privacy en werkzekerheid als het op AI aankomt. Velen geven tevens aan de technologie niet echt te begrijpen. 

Vier tips om het gebruik van AI onder uw werknemers te stimuleren

Er is een duidelijk verschil tussen wat executives denken dat hun werknemers van AI vinden en wat werknemers er daadwerkelijk van vinden. Executives kunnen ten onrechte denken dat de aarzelende houding van werknemers ten opzichte van het gebruik van AI ertoe leidt dat de adoptie van AI in de organisatie niet van de grond komt. Maar werknemers zijn tegenwoordig wel degelijk geïnteresseerd in en zelfs enthousiast over de mogelijkheden die AI biedt. Werknemers maken zich wel zorgen over wat er met de data wordt gedaan die door AI is gebruikt, over mogelijk baanverlies, en dat ze niet voldoende over de technologie weten.

Om van deze voordelen te profiteren, moeten organisaties meer doen dan alleen de technologie beschikbaar stellen. Executives moeten hun werknemers ook in staat stellen alles uit AI te halen.

Executives moeten een effectief antwoord op deze zorgen formuleren om de AI-adoptie te maximaliseren. Daarom moeten leaders naast het inzetten van nieuwe AI-mogelijkheden ook een aanpak voor verandermanagement implementeren. 

Het is dus goed nieuws dat werknemers bereid zijn transformatieve technologie een kans te geven, maar HR-leaders doen er goed aan deze vier op onderzoek gebaseerde aanbevelingen mee te nemen:

1. Wees transparant

Werknemers hebben het recht om te weten hoe en waarom AI hun functie en werkplek verandert. Wees u ervan bewust dat meer dan twee derde van de werknemers (69%) zich zorgen maakt over onjuist gebruik van hun persoonlijke data en dat 53% ervoor vreest dat ze door AI zonder werk komen te zitten. 

HR-leaders moeten deze zorgen erkennen en aangeven wat de organisatie doet om ze aan te pakken. De 'opportunity gap' is momenteel erg groot. Slechts 39% van de ondervraagde werknemers geeft aan dat hun werkgever transparant is geweest over de manier waarop AI wordt gebruikt en wat dit voor invloed heeft op de werknemers. Dit geldt vooral voor de regio Azië-Pacific: 33% van de ondervraagden in Japan gaf aan dat hun organisatie transparant is geweest, wat aanzienlijk lager is dan de 39% in Europa en de 40% in Noord-Amerika.

64% van alle werknemers geeft aan dat duidelijke richtlijnen over het gebruik van AI in HR hun zorgen en angsten zouden verminderen.

Transparantie betekent eerlijkheid, ook over beoogde kostenbesparingen van de organisatie. Dit is duidelijk een gevoelig onderwerp, maar HR-leaders moeten weten welke verrassende uitkomst naar voren komt uit de enquête van Forrester: twee derde van de werknemers is het ermee eens dat kostenbesparingen als gevolg van AI (waardoor mogelijk geld vrijkomt om in andere zaken te investeren) hun werkervaring positief kan beïnvloeden. 

Het is onmogelijk om precies te voorspellen hoe het personeelsbestand in de komende maanden en jaren zal veranderen door AI. Desondanks moeten HR-leaders delen wat ze al wel weten. De voordelen van deze aanpak zijn duidelijk: werknemers die geloven dat hun organisatie transparant is over het gebruik van AI, denken eerder positief over de adoptie van AI. 

2. Training, training en nog eens training 

Nieuwe en onbekende dingen geven mensen vaak een ongemakkelijk gevoel. Feit is dat de meeste werknemers (66%) niet echt begrijpen hoe AI werkt, terwijl bijna twee derde van de besluitvormers denkt van wel.

Training helpt die kloof te overbruggen. Adequate training aanbieden om werknemers bij te scholen is de meest bepalende factor voor de succesvolle toepassing van AI in HR. 75% van de executives is het ermee eens dat training de onduidelijkheid over AI wegneemt bij werknemers en dat ze daardoor minder zorgen hebben en juist meer betrokken zijn.

Dit houdt wel in dat veel organisaties aan de slag moeten om de kennis van hun executives te verbeteren. Bijna twee derde (64%) van de executives geeft aan niet voldoende training te hebben gekregen om voordeel te halen uit AI.

3. Gerichte communicatie

Bij verandermanagement valt of staat alles met communicatie. HR-leaders met verstand van zaken weten maar al te goed dat dezelfde aanpak niet voor iedereen werkt, maar juist kan leiden tot teleurstellingen of zelfs mislukkingen. Dit geldt ook voor AI-gerelateerde veranderingen. De enquête van Forrester belicht vier persona's die executives elk op een specifieke manier moeten aanspreken:

  • AI-sceptici: meestal in de IT-sector
  • AI-kansgevers: meestal tussen de 26 en 35 jaar, werkzaam in de gezondheidszorg
  • AI-onverschilligen: meestal tussen de 36 en 45 jaar
  • AI-enthousiastelingen: meestal tussen de 18 en 25 jaar, werkzaam in sales

Uit de enquête blijkt dat deze persona's anders reageren op verschillende soorten communicatie. Transparantie over het al dan niet schrappen van banen in de organisatie door AI, zou bij ongeveer de helft van de AI-kansgevers leiden tot minder zorgen of angsten over AI in HR. Slechts 18% van de AI-onverschilligen denkt er net zo over. Daar staat tegenover dat meer dan de helft van de enthousiastelingen en sceptici aangaf dat communicatie over hoe de organisatie AI gebruikt hun zorgen of angsten zou verminderen, terwijl amper een vijfde (22%) van de kansgevers het daarmee eens was.

Executives moeten laten zien dat ze hun werknemers waarderen als partners en hen niet slechts zien als passagiers op de AI-reis.

Door beter te communiceren over het gebruik van AI en de impact ervan, worden de zorgen van werknemers verminderd en wordt de kans op weerstand tegen AI op de werkvloer verkleind. Bijna de helft (45%) van de kansgevers en sceptici gaf aan eerder geneigd te zijn de organisatie te verlaten als er niets wordt gedaan met hun zorgen over het gebruik van AI in HR.

4. Neem feedback van werknemers serieus

Een van de eenvoudigste manieren om het draagvlak voor AI-gerelateerde veranderingen onder werknemers te vergroten, is door ze te laten zien hoe de technologie hun werk verbetert. Dat is makkelijker dan het lijkt. Werknemers hebben al goede hoop dat ze met AI eenvoudiger toegang krijgen tot informatie, hun productiviteit verhogen en een nieuwe functie vinden. Bijna de helft (48%) geeft aan dat AI hun carrière vooruit kan helpen.

Nieuwe HR-tools met geïntegreerde AI kunnen en moeten ook tijdrovende, repetitieve taken verminderen en het selfservice-aanbod voor werknemers verbeteren. HR-leaders moeten de voordelen van AI voor de werknemerservaring benadrukken. Vervolgens moeten ze ervoor zorgen dat het gebruik van AI bijdraagt aan een fijne werkplek met nieuwe mogelijkheden.

Executives weten dat een tekort aan werkkrachten met de juiste vaardigheden problematisch is. AI biedt de mogelijkheid om werknemers van morgen goed op te leiden, zodat ze over de juiste vaardigheden beschikken. HR-leaders moeten daarvoor wel de zorgen van werknemers over de technologie en de veranderingen in de werkomgeving verminderen. Gelukkig staan hun mensen daar meer voor open dan ze denken: bijna de helft (42%) van de werknemers denkt dat AI over het algemeen positief voor hen kan zijn, terwijl 29% dit niet zeker weet. 

Door AI in te zetten om de werknemerservaring te verbeteren, blijft het talent van vandaag behouden en worden de werknemers van morgen aangetrokken. Het alternatief, een overhaaste verandering zonder doordacht verandermanagement, is simpelweg geen optie voor succesvolle organisaties.

Bij doordachte AI-integratie wordt het perspectief van werknemers serieus genomen. Een HR-directeur die de enquête invulde deelde het volgde advies in ons door Workday gesponsorde rapport: "Laat werknemers alles uitproberen om zo snel mogelijk zo veel mogelijk feedback te krijgen. Zorg ervoor dat uw leiderschapsteam op één lijn zit voordat u AI breder uitrolt in uw organisatie." 

Creëer een innovatieve cultuur met AI door een mensgerichte benadering te hanteren

Er is nog zo veel te ontdekken over AI in HR-gerelateerde processen. Nu organisaties hun AI-infrastructuur steeds verder uitbreiden, moeten executives ervoor zorgen dat hun werknemers AI ook in hun eigen functies inzetten. Daarom moeten executives laten zien dat ze hun werknemers waarderen als partners en hen niet slechts zien als passagiers op de AI-reis. Onze vier tips en de aanvullende inzichten uit ons onderzoek namens Workday laten zien hoe u een succesvolle en duurzame AI-adoptiestrategie creëert. Dat kan alleen als de grootste troef van elk bedrijf wordt ingezet: de werknemers.

Lees 'A Human-Centered Approach to AI in the Workplace' en ontdek waarom AI-training essentieel is om werknemers nu en in de toekomst vooruit te helpen.

Meer om te lezen