Waarom professional services moet digitaliseren en welke vijf gebieden hierbij belangrijk zijn

Veel zakelijke dienstverleners helpen hun klanten met digitale transformatie terwijl ze zelf vertrouwen op onsamenhangende en handmatige processen. Door het digitaliseren van deze gebieden verbetert de concurrentiepositie van bedrijven.

Professionele dienstverleners kunnen aanzienlijke inkomsten genereren door klanten te helpen met hun digitale transformatie. Daarbij moeten ze niet vergeten dat ze met behulp van technologie hun eigen business ook naar een hoger plan kunnen tillen. 

Volgens ons internationale onderzoek bij Workday heeft slechts 29% van de professionele dienstverleners vertrouwen in de huidige financiële en zakelijke plannen van hun organisatie of in hun toekomstplannen voor digitale transformatie. Versus 45% van de leaders in het algemeen. 

Bent u werkzaam in deze branche? Lees dan verder en ontdek de vijf belangrijkste gebieden van uw business die zonder digitalisatie veel tijd kosten en inflexibel zijn.

1. Planning en forecasting

De uitdaging. In veel organisaties vindt er maar eenmaal per jaar (en in silo's) een planningsproces plaats. In sommige bedrijven wordt alleen een planning gemaakt als executives daarom vragen. Een probleem bij deze aanpak is dat veronderstellingen eigenlijk moeten veranderen als de business verandert. 

En naarmate disruptie de norm wordt, moeten bedrijven sneller reageren en van koers veranderen. Dit zal in de toekomst beslissend zijn omdat de verwachtingen en eisen van klanten steeds verder evolueren, mede dankzij technologie.

Slechts 29% van de professionele dienstverleners heeft vertrouwen in de huidige financiële en zakelijke plannen van hun organisatie of in hun toekomstplannen voor digitale transformatie. 

Zo staat headcountplanning vaak los van andere financiële data zoals omzetkansen, kosten en winstmarge en hebben veel bedrijven onvoldoende inzicht in de specifieke vaardigheden die ze op elk servicegebied nodig hebben. Traditionele bottom-upplanning is een geïsoleerd proces met beperkte data en dimensies: met deze methode focussen de meeste bedrijven zich alleen op een high-levelplanning waarbij ze grote veronderstellingen doen op het niveau van FTE en medewerkerstype.

De oplossing. Koppel planningsprocessen aan operationele processen. Baseer headcountplanning bijvoorbeeld op actuele functies, talentprofielen, vaardigheden van medewerkers en vacatures, en zorg dat de financiële impact (afkomstig uit project- en financesystemen) binnen deze analyse wordt beoordeeld. 

Met digitale planningsprocessen wordt uw planning actief en gebaseerd op realtime data. Zo wordt de operatie goed weerspiegeld en kunt u meerdere partijen bij het proces betrekken. Incorporeert u ook headcountplanning, dan kunt u zelfs plannen voor servicelijnen, recruiting en human capital, en de impact van deze planningen analyseren.

Aangezien het verlooppercentage in zakelijke dienstverlening rond de 13,4% ligt, is het belangrijk om uw bestaande talent actief te betrekken.

"We leven in een tijd van disruptie", zegt Doug Henschen, Vice President en Principal Analyst bij Constellation Research, in 'Why the Digital Era Demands Agile Planning'. 

"Wanneer bedrijven proberen te innoveren of op veranderingen te reageren hebben ze inzicht nodig in business met een solide planning en forecasts", zegt Henschen. "Ze hebben what-if-analyses nodig om nieuwe bedrijfsmodellen te testen en de impact van nieuwe producten en diensten te meten." 

Organisaties van allerlei soorten en maten kunnen de manier waarop ze strategieën ontwikkelen, plannen en uitvoeren aan een snel veranderende wereld aanpassen

2. Talentmanagement en development

De uitdaging. Volgens data van LinkedIn is professionele dienstverlening de branche met het hoogste personeelsverloop. Naast compensatie noemden werknemers vaak burn-outs, flexibiliteit en loopbaanontwikkeling als belangrijke factoren om wel of niet bij een bedrijf te blijven. In het 'Employee Expectations Report 2022' van Workday werden in de reacties van 1,8 miljoen werknemers bij meer dan 1000 bedrijven vaak groeigerelateerde termen gebruikt. 

Bedrijven vinden het ook moeilijk om de vaardigheden waarover hun mensen al beschikken te identificeren en optimaal te benutten. Het is goed mogelijk dat u wel over de nodige expertise beschikt maar niet in staat bent om die vaardigheden aan de juiste kansen te koppelen. En aangezien het verlooppercentage in zakelijke dienstverlening rond de 13,4% ligt, is het belangrijk om uw bestaande talent actief te betrekken.

De oplossing. Om talent te ontwikkelen en stimuleren hebben bedrijven een digitale strategie voor employee engagement nodig die wordt ondersteund door levenslang leren en loopbaanbegeleiding, met competentiedata als basis voor effectieve personeelsplanning, werving en selectie, en interne mobiliteit.

Om werknemers in hun loopbaan te ondersteunen is het belangrijk te beschikken over een digitale basis die werknemers voorziet van informatie over carrièrepaden, mentormogelijkheden en mobiliteit tussen servicelijnen en zelfs regio's. Dit omvat ook het tot stand brengen van 'talent marketplaces' waar werknemers toegang krijgen tot nieuwe kansen.

Digitale monetisatie is enorm kansrijk, maar moet wel holistisch en agile zijn. En dat zijn nou net de fundamentele kenmerken van cloudbased oplossingen. 

Gezien het hoge tempo van verandering en het aanhoudende tekort aan arbeidskrachten in veel branches kiezen bedrijven steeds vaker een competentiegerichte aanpak om hun talentenpool uit te breiden en werknemers te vinden met de vaardigheden die de business vooruit kunnen helpen in de hedendaagse dynamische bedrijfsomgeving.

Kort samengevat, kunnen toonaangevende zakelijke dienstverleners nu gebruikmaken van een open en verbonden vaardighedenecosysteem om waarde te leveren en ervaringen van werknemers te verbeteren via machine learning, zowel in Workday als in andere toepassingen.

"Voor een effectieve, competentiegerichte aanpak zijn technologieën zoals AI en ML [artificial intelligence en machine learning] fundamenteel. Deze technologieën interpreteren belangrijke kenmerken om automatisering te bevorderen en kunnen inzichten genereren en voorspellingen doen om vaardigheden te identificeren en af te stemmen op taken, personeelsdata snel in strategische voordelen om te zetten en bedrijven tegelijkertijd wendbaarder te maken", zegt Aneel Bhusri, Co-Founder, Co-CEO en voorzitter bij Workday.

Met uniforme competentiedata krijgen dienstverleners een holistisch overzicht van de werknemersvaardigheden en kunnen ze met carrière-ervaringen op maat het succes en de tevredenheid van werknemers stimuleren. 

"Organisaties, inclusief die van ons, stappen steeds vaker over op competentiegerichte talentstrategieën om de betrokkenheid te bevorderen en werknemers kansen te bieden op loopbaanontwikkeling", aldus Amy Richmond, Managing Director bij PwC in een recent Workday-artikel

3. Internationaal resourcemanagement en staffing

De uitdaging. Als u een leidinggevende functie hebt bij een zakelijke dienstverlener, hebt u waarschijnlijk wel eens namen van werknemers op een whiteboard of in een spreadsheet gezet om ze aan projecten toe te wijzen. Misschien vond u dat u niet voldoende inzicht had om te bepalen welke mensen geschikt waren voor bepaalde functies, of had u geen inzicht in hun vaardigheden, beschikbaarheid of de prioriteit van projecten. 

De oplossing. Ga online met uw resourcing en integreer het proces in uw systemen voor HR, finance, PSA (Professional Services Automation) en planning. Dit geeft een holistisch talentoverzicht dat verder gaat dan uw plaatselijke kantoor of eerdere projecten en beschikbaarheid (inclusief projecttoewijzingen, betaald verlof en internationale feestdagen), projectvereisten en specifieke vaardigheden van uw werknemers. Dit creëert een enorm potentieel voor resource forecasting, digitale matchingoplossingen en talentoptimalisatie. 

Het inzetten van AI-technologieën zoals machine learning kan ook helpen. Intelligent resourcemanagement biedt realtime inzicht in uw personeelsbestand en maakt projectresourcing aanzienlijk efficiënter, doeltreffender en slimmer. 

"Het menselijke element verdwijnt nooit volledig", zegt Patrice Cappello, Global Head of Professional Services Industry Strategy bij Workday. "Met machine learning kunnen echter veel meer dimensies worden onderzocht om het ideale team te bepalen voor een bepaald project. Dit betekent dat de persoon die belast is met het inhuren van personeel, sneller, nauwkeuriger en met meer vertrouwen datagestuurde beslissingen kan nemen."

4. Tracking van klant- en projectwinstgevendheid

De uitdaging. Zakelijk succes staat of valt met duidelijk inzicht in de winstgevendheid van verschillende servicelijnen, klanten en regio's. Een belangrijk element van de winstgevendheidsanalyse voor zakelijke dienstverleners dat vaak ontbreekt is het hebben van inzicht in de winst op projectniveau. 

Vroeger stond de winstgevendheid van projecten los van processen voor financiële planning en rapportage. Projectmanagers die spreadsheets of individuele projectuitvoeringstools gebruiken voor financiële projecttracking hebben vaak niet het operationele inzicht om te begrijpen wat de prestaties aanstuurt. Dit maakt het moeilijker om winstgevende activiteiten en klanten te beoordelen.

De oplossing. Maak tracking van projectwinstgevendheid een standaardprocedure en een belangrijke KPI (Key Performance Indicator). Neem het als kernonderdeel op in uw PSA-proces. Eenmaal in een verbonden PSA-systeem kunt u kosten en inkomsten in realtime volgen wanneer transacties plaatsvinden. Denk hierbij aan zaken als tijdregistratie, uitgaven, payroll en leveranciersfacturen die zowel de inkomsten- als onkostenberekeningen bepalen. Met een dergelijk systeem kunt u financiële data op projectniveau in uw planning opnemen en krijgt u, voor elke servicelijn, meer inzicht in realtime metrics.

5. Facturatie en revenue management

De uitdaging. Veel bedrijven hebben onvoldoende zicht op end-to-endprocessen die verdienkansen in kaart brengen. Enkele symptomen van handmatige en onsamenhangende processen zijn eenmalige contracten, prijsbepaling op basis van spreadsheets, verwarrende facturen, inkomstenverlies en lange afsluitingsprocessen. Daarnaast zijn bedrijven vaak niet flexibel genoeg om een nieuw innovatief dienstenaanbod te ontwikkelen. 

De talentgedreven dienstensector staat voor de uitdaging om tijdige en nauwkeurige offertes te maken omdat de meeste bedrijven geen gebruikmaken van CPQ-oplossingen (configuratie, prijsstelling en offertes). De rest van het bedrijf heeft geen zicht op kansen, werkgebieden (SOW's) of resourcevereisten. 

Veel dienstverleners genereren hun offertes nog handmatig in afzonderlijke spreadsheets en documenten, met vertragingen en fouten tot gevolg die de customer experience kunnen beïnvloeden en die duur kunnen uitvallen. 

Door offertes buiten het kernsysteem te beheren, beginnen veel organisaties een project met een intern voorstel/resultaat dat nooit actueel zal zijn. Als het project eenmaal van start gaat, treden er veranderingen op in bijvoorbeeld de resources, wekelijkse workload en projectforecasts. Al deze wijzigingen werken door in facturatie, inkomsten(verlies) en cashflow.

De oplossing. Digitale monetisatie is enorm kansrijk, maar moet wel holistisch en agile zijn. En dat zijn nou net de fundamentele kenmerken van cloudbased oplossingen. Eén platform dat klantgerichte processen (CRM- of CPQ-oplossingen), operationele processen (PSA) en financiële processen integreert, heeft minder touchpoints en proceseigenaren. 

Een CPQ-oplossing voor services stelt nauwkeurige offertes op die nauwkeurige projectbezetting faciliteren. Projectdata kunnen vervolgens in de offerte-engine worden gebruikt voor toekomstige opdrachten, wat de winstgevendheid bevordert.

Met een gestroomlijnd opportunity-to-cash-proces wordt het eenvoudiger om te focussen op winstgevende projecten, te forecasten, te innoveren en nieuwe inkomstenstromen te ondersteunen. Dit stelt u ook in staat om nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen. 

Hoe nu verder?

Succesvolle zakelijke dienstverleners hebben dat aan verschillende aspecten te danken, van tijdige oplevering van projecten tot consistent hoge klanttevredenheid. Bedrijven die hoog scoren op deze KPI's hebben de juiste technologie geïmplementeerd voor automation, datadriven inzichten en betere besluitvorming. 

Door het digitaliseren van de belangrijkste processen wordt de hele organisatie agile en gestroomlijnd. Zo besteden uw talenten minder tijd aan handmatige taken en meer tijd aan zinvol werk dat de business vooruit helpt.

Bezoek onze website voor meer informatie over hoe Workday professionele dienstverleners helpt digitale transformatie te stimuleren.

Dit bijgewerkte artikel werd voor het eerst gepubliceerd in januari 2020.

Meer om te lezen