Waarom CFO's zich moeten concentreren op het dichten van de AI-vertrouwenskloof

Tijdens het laatste World Economic Forum in Davos benadrukte Workday CFO Zane Rowe dat financeleaders het vertrouwen in AI moeten vergroten om de adoptie van de technologie te bevorderen en de digitale transformatie te ondersteunen, en zo de productiviteit te verbeteren.

Twee collega's die met een tablet werken in een vergaderruimte

Mogelijke zakelijke toepassingen van artificial intelligence en generatieve AI hebben de laatste tijd veel interesse gewekt. AI is de toekomst van het bedrijfsleven, maar als werknemers niet geloven in de capaciteiten en de implementatie ervan, lopen je pogingen tot transformatie vast. Daarom is het essentieel om oog te hebben voor de menselijke kant van het verhaal. Workday CFO Zane Rowe ziet een kans voor financeleaders om die AI-vertrouwenskloof te overbruggen.

"De kansen die AI oplevert voor iedereen, zijn behoorlijk indrukwekkend. Er is ook veel enthousiasme op bedrijfs- en leadershipniveau", zei hij in een recent interview tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum 2024 in het Zwitserse Davos. "Onderzoek toont aan, wellicht niet onverwacht, dat er een kloof bestaat tussen leaders/bedrijfssponsors en de gemiddelde werknemer in een bedrijf."

Rowe verwees naar het internationale Workday-onderzoek De AI-vertrouwenskloof dichten uit 2024. Uit de door FT Longitude in opdracht van Workday uitgevoerde enquête onder 1375 businessleaders en 4000 werknemers bleek het volgende:

  • 62% van de businessleaders (C-suite of hun directe ondergeschikten) is positief over de komst van AI, evenals 52% van de werknemers
  • 23% van de werknemers heeft er geen vertrouwen in dat hun organisatie werknemersbelangen boven bedrijfsbelangen stelt bij AI-implementatie
  • 70% van de businessleaders vindt dat AI zodanig moet worden ontwikkeld dat menselijke controle en interventie mogelijk is

Rowe is van mening dat de bevindingen uit het onderzoek organisaties de kans geven de band met hun personeel te verbeteren.

"Het is cruciaal dat bedrijven beseffen wat deze kans voor hen betekent en dat dit vervolgens duidelijk naar het personeel wordt gecommuniceerd", zei hij.

Volgens Rowe is de rol van een CFO altijd gericht geweest op data en cijfers, en hoe deze data worden verzameld en gebruikt voor het opstellen van forecasts en financiële rapporten. Hij voegde hieraan toe dat technologie de mogelijkheid biedt om efficiëntie, productiviteit en waardecreatie te verhogen.

Bekijk de video van het volledige interview met Zane Rowe, CFO van Workday.

"Dit is hét moment voor CFO's om vertrouwen in die data te verankeren, zodat iedereen in het bedrijf begrijpt hoe ze worden gebruikt en hoe belangrijk dat is."

foto van Zane Rowe Zane Rowe Chief Financial Officer Workday

"Dankzij AI kunnen we veel meer bereiken en nadenken over manieren waarop we bedrijven kunnen laten groeien", aldus Rowe.

De belofte van AI in finance kan alleen worden waargemaakt als leaders innovatieve methoden bedenken om data te benutten voor groei. Het betekent ook dat CFO's moeten investeren in partnerschappen om pioniers in finance te worden.

Het opbouwen van vertrouwen is volgens Rowe cruciaal voor het bereiken van dat doel.

"Hoe bouwen we als CFO geloofwaardigheid op?" vroeg Rowe. "Wat is onze visie op transparantie? En hoe bespreken we binnen en buiten de organisatie hoe we die data transformatief inzetten?

"Dit is hét moment voor CFO's om vertrouwen in die data te verankeren, zodat iedereen in het bedrijf begrijpt hoe ze worden gebruikt en hoe belangrijk dat is."

Rowe benadrukte het vertrouwen dat bij klanten is ontstaan door Workday's transparante benadering van verantwoorde AI

Het vertrouwensaspect is essentieel voor een succesvolle AI-adoptie.

"Je kunt echt van alles doen, maar uiteindelijk komt het neer op de basis van dataplatforms", zei Rowe. "Als je die vertrouwenskloof niet in de gaten houdt en als de gemiddelde werknemer en leader niet goed begrijpen hoe alles wordt gebruikt, kom je voor een flinke uitdaging te staan. We moeten allemaal prioriteit geven aan die uitdaging en nadenken over manieren om de inzet van AI op te schalen."

Meer om te lezen