Terug naar de basis: wat is software voor Human Capital Management?

In deze blog bespreken we de waarde van Human Capital Management voor organisaties. We beantwoorden ook veelgestelde vragen over HCM en onderzoeken hoe technologie zowel human resources als de bedrijfsprestaties verbetert.

Deze blog is onderdeel van een reeks artikelen over hoe technologie bedrijven helpt om beter om te gaan met mensen en financiën.

Er vinden grote verschuivingen plaats in de wereld van werk. Hoe, wanneer en waar mensen werken is constant aan het veranderen. 

De huidige workforce omvat vijf generaties en iedereen heeft andere behoeften en verwachtingen. Daarnaast is het personeelsbestand diverser dan ooit, met medewerkers in vaste dienst, op uurbasis, freelancers en mensen met tijdelijke contracten. In de digitale economie zijn vaardigheden het nieuwe kapitaal geworden en de waarde van schaarse vaardigheden neemt toe. 

Tegelijkertijd hebben mensen bredere verwachtingen van hun werk. Ze willen meer dan alleen salaris. De veranderde wereld van het werk, de diversiteit en het nieuwe sociale contract tussen werk en werknemer vragen om andere manieren om het menselijk kapitaal te managen.

In deze blog bespreken we de waarde van Human Capital Management voor organisaties. We beantwoorden veelgestelde vragen over HCM en onderzoeken hoe technologie zowel human resources als de bedrijfsprestaties verbetert en bijdraagt aan organisatorische agility.

Wat is Human Capital Management (HCM)? 

In de basis is Human Capital Management (HCM) de praktijk van het beheren, werven en ontwikkelen van een personeelsbestand, onder leiding van de afdeling Human Resources (HR) van een organisatie. Toch draait het bij HCM niet alleen om HR, maar om alle leidinggevenden binnen een organisatie: personeelsplanning, opleidingsmogelijkheden bieden en het opbouwen van een diverse en inclusieve cultuur, om er maar een paar te noemen. Omdat tevreden, betrokken werknemers cruciaal zijn voor het succes van een bedrijf, wat weer helpt om nieuw talent aan te trekken, onderkennen slimme bedrijven de strategische waarde van HCM. 

Jaren geleden werd HCM gedomineerd door het idee dat het personeel moest worden 'gemanaged'. Vandaag de dag zien bedrijven die de toon zetten HCM als iets dat mensen in staat stelt om de beste, meest productieve en meest betrokken versie van zichzelf te zijn. In een 'people-first' cultuur worden werknemers als de belangrijkste van alle bedrijfsmiddelen beschouwd. Dat is niet voor niets. Onderzoek toont aan dat betere, zorgvuldig ingerichte en meer diverse werkomgevingen leiden tot superieure resultaten. Om dit te bereiken is goed Human Capital Management van groot belang.

Toonaangevende bedrijven zien HCM als iets dat mensen in staat stelt om de beste, meest productieve en meest betrokken versie van zichzelf te zijn.

Waarom is Human Capital Management belangrijk voor succes?

Human Capital Management is belangrijk omdat mensen het hart vormen van elk bedrijf en de bron van het innovatie- en concurrentievermogen. Een effectieve HCM-aanpak stelt bedrijven in staat om toptalenten aan te trekken, potentieel te maximaliseren en hen verder te ontwikkelen voor meer succes. Het executive leadership van vooruitziende organisaties, waaronder de CEO, CFO en COO, zien de CHRO en andere HR-executives als strategische partners. Ze verwachten dat de functie bijdraagt aan het realiseren van de bedrijfsdoelen door middel van krachtig leadership. 

Samenvattend is Human Capital Management belangrijk voor:

 • Werving, selectie en behoud van het juiste talent.
 • Onboarding van talent in de organisatie.
 • Het creëren van een inclusieve, diverse atmosfeer die zinvol werk biedt.
 • Het aanbieden van loopbaankeuzes door middel van gepersonaliseerde leerervaringen, mentorschap en het hebben van inzicht in carrièrepaden.
 • Werknemers in staat stellen om optimaal te presteren.
 • Het bevorderen van eerlijke beloning.
 • Het waarborgen van compliance met wet- en regelgeving.
 • Het belonen van uw workforce.

Wat doet software voor Human Capital Management?

Human Capital Management-software ondersteunt alle aspecten van HCM en maakt handmatige processen overbodig. Dergelijke software brengt talentplanning, management en analytics samen in één systeem, zodat bedrijven hun mensen kunnen helpen om hun volledige potentieel te realiseren. De beste HCM-software maakt het voor een bedrijf mogelijk om HCM-processen effectief te beheren en personeel op snellere, slimmere en flexibelere manieren te ondersteunen. 

Bij Workday is software voor Human Capital Management een alles-in-één-oplossing. In plaats van afzonderlijke applicaties voor talentmanagement, workforce-analytics, enzovoort, zijn alle functies voor Human Capital Management in één softwareplatform geïntegreerd. Bovendien kan HCM-software een organisatie helpen bij het plannen van toekomstige personeelsbehoeften en informatie delen met andere bedrijfsapplicaties, zoals payrollsoftware of software voor financieel management. HCM-software kan als zelfstandige oplossing of als onderdeel van een uitgebreidere bedrijfsoplossing worden verkocht.

Hoe zorgt een HCM-systeem voor succesvolle werknemers?

De wereld van werk is aan het veranderen. Nieuwe generaties en nieuwe technologieën veranderen de manier waarop het werk gedaan wordt en hoe werknemers betrokken blijven. Als gevolg daarvan richten bedrijven het prestatiemanagement anders in om zich te focussen op de toekomst in plaats van op bijdragen uit het verleden. 

De cloudgebaseerde Human Capital Management-oplossing van Workday is ontworpen voor deze veranderende wereld, om werknemerprestaties en -succes op verschillende manieren mogelijk te verbeteren, waaronder via:

 • Bijdragen: Door doelen toe te voegen in een HCM-systeem krijgen werknemers meer inzicht in huidige doelen en verwachtingen. Ook kunnen ze eenvoudig volgen wat ze hebben bereikt.
 • Vaardigheden: Informatie die wordt verzameld door een HCM-systeem zoals dat van Workday geeft werknemers inzicht in hun sterke en zwakke punten op basis van feedback van managers en collega's. En nog een stap verder, software voor educatie en training (zoals Workday Learning) kan relevante content aanbevelen om werknemers te helpen bepaalde vaardigheden te verbeteren of ze voor te bereiden op hun volgende functie.
 • Carrières: Volgens het rapport '2019 Deloitte Global Human Capital Trends' is de belangrijkste reden dat mensen ontslag nemen het ontbreken van groei- en leermogelijkheden. Om medewerkers te helpen nadenken over de volgende stap in hun carrière kan data uit een HCM-systeem zoals Workday het loopbaanpad van anderen in vergelijkbare functies inzichtelijk maken. Werknemers zien hoe collega's zich binnen het bedrijf hebben verplaatst. Zo krijgen ze inzicht in de mogelijke carrièrepaden. Gecombineerd met learning ontstaat er zo een motiverende werkomgeving.
 • Connections: Het verdiepen van de relaties met collega's is van cruciaal belang voor de betrokkenheid van werknemers en het kunnen leveren van goede resultaten. Via een HCM-systeem zoals Workday kunnen werknemers hun eigen interne netwerken opbouwen. Maar ze kunnen ook mentoren vinden met de specifieke vaardigheden en ervaring om ze te ondersteunen bij hun loopbaan.
 • Compensatie: Werknemers willen eerlijk worden beloond. De compensatiefunctionaliteit in een HCM-systeem zoals Workday stelt managers in staat om inzicht te krijgen in de prestaties en beloningen binnen het team. Zo zorgen ze voor een eerlijke compensatie.

Nieuwe technologieën en de behoeften van nieuwe generaties veranderen de manier waarop het werk wordt gedaan.

Wat zijn de belangrijkste prioriteiten op het gebied van Human Capital Management?

In de huidige wereld van werk zijn onderstaande zaken belangrijk op het gebied van Human Capital Management:

 • Talentacquisitie. Human Capital Management speelt een belangrijke rol bij het recruitmentproces. Het zorgt dat HR-professionals de juiste mensen voor de juiste functie inhuren.
 • Het aanvullen van schaarse vaardigheden. Veel bedrijven zitten middenin een digitale transformatie. Dit betekent dat ze nieuwe vaardigheden nodig hebben. Maar hoe vinden ze de juiste mensen (of zorgen ze voor om- en bijscholingsprogramma's) in deze snel veranderende wereld? Een door machine learning aangestuurde 'skills ontology' zoals Workday Skills Cloud helpt bedrijven om data over vaardigheden te begrijpen en te organiseren. Deze functionaliteit geeft inzicht in de vaardigheden waar de organisatie over beschikt, om hiaten in het talent te identificeren en om te voorspellen en te plannen voor vaardigheden die vandaag en in de toekomst nodig zijn.
 • Talentontwikkeling mogelijk maken. De vaardigheden en functies die vandaag waardevol zijn, zijn dat misschien over een paar jaar niet meer. Om die reden zien Chief Human Resources Officers competenties als 'omgaan met nieuwe tools en technologie' en 'cognitief vermogen om met continue verandering om te gaan' als de belangrijkste vaardigheden voor de komende vijf jaar. Dit vraagt om een gepersonaliseerde employee experience, ook op het gebied van training en learning. Om bij een bedrijf betrokken te zijn en daar te kunnen groeien, hebben werknemers dat hun werkzaamheden aansluiten bij hun vaardigheden, interesses en arbeidsverleden. HCM-systemen helpen werknemers met het uitstippelen van hun loopbaan, het leggen van contacten met anderen die hen zijn voorgegaan, het identificeren van vacatures en potentiële opleidingsmogelijkheden. En de meest succesvolle organisaties van vandaag bieden dit. Ze stellen hun mensen in staat om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en competenties uit te breiden.
 • 'Skills gaps' inzichtelijk maken. Door gebruik te maken van HCM-systemen met machine learning, zoals Workday, kunnen bedrijven datasets, inclusief prestatiebeoordelingen en functiegeschiedenis, gebruiken om momentopnamen te maken van sterke punten en ontbrekende vaardigheden of ervaring in de organisatie. Met inzicht in die zogeheten 'skills gaps' kunnen bedrijven tijdig ingrijpen met gerichte trainingsprogramma's en persoonlijke ontwikkelingsplannen.
 • Betere beslissingen nemen. Bedrijven moeten op het juiste moment toegang hebben tot de juiste data. Omdat de hoeveelheid data enorm is, moeten bedrijven ook beschikken over de tools om deze data begrijpelijk te maken. Aangedreven door machine learning en AI zoekt augmented analytics naar patronen en trends in miljoenen datapunten van een bedrijf. Uit die patronen kunnen bedrijven datagestuurde inzichten halen over een breed scala aan onderwerpen, zoals de employee experience, diversiteit en inclusie. Geavanceerde HCM-systemen geven zelfs aanbevelingen over welke acties moeten worden ondernomen, in begrijpelijke taal.

In de digitale, snelle wereld van vandaag heeft HR verantwoordelijkheden gekregen die verder gaan dan vroeger.

Hoe ontwikkelt de rol van HR zich?

In het verleden werd HR vaak geassocieerd met administratieve taken, zoals het verzamelen, archiveren en opslaan van papierwerk en het opstellen en handhaven van regelgeving. Maar de rol van HR is aan het veranderen. In de digitale, snelle wereld van vandaag heeft HR verantwoordelijkheden gekregen die verder gaan dan vroeger. De zeven belangrijkste eigenschappen van een effectieve HR leader zijn:

 • Een strategische partner. HR draagt bij aan de ontwikkeling en het succes van bedrijfsplannen en -doelstellingen. De mensen binnen de organisatie worden beschouwd als een strategische asset voor zakelijk succes.
 • Een expert in talentacquisitie. De moderne HR-leader geeft vorm aan het imago van een werkgever om talent aan te trekken.
 • Een expert in benefits en compensatie. Benefits en compensatie zijn cruciaal voor het aantrekken en behouden van belangrijk talent. Werknemers zoeken in toenemende mate naar meer flexibiliteit wat betreft benefits, extra's, werktijden, enzovoort. Succesvolle HR-afdelingen nemen hier nota van en innoveren.
 • Een pleitbezorger voor learning. Vandaag de dag willen werknemers hun vaardigheden blijven ontwikkelen en HR speelt een rol in het bevorderen van continue learning die veel verder gaat dan de initiële training van nieuwe werknemers.
 • Een woordvoerder voor werknemers. HR creëert een bedrijfscultuur en een bedrijfsklimaat waarin mensen zich betrokken en gewaardeerd voelen en de mogelijkheid krijgen om hun beste werk te leveren.
 • Een leader in verandering. De moderne HR-leader geeft leiding aan veranderingsinitiatieven voor hun organisatie en werkt aan het minimaliseren van de weerstand tegen verandering.
 • Een leader in compliance. Werkplekken zijn onderhavig aan wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, ARBO en meer. Human Capital Management zorgt dat bedrijven voldoen aan en op de hoogte te blijven van nieuwe en veranderende regelgeving, zoals de Algemene verordening gegevensbescherming in de EU (AVG).

Wat is het voordeel van HCM-software?

Bedrijven implementeren HCM-software om de efficiëntie, de planning en de agility te verbeteren en werknemers een betere ervaring te bieden. Een voorbeeld hiervan is Norconsult, een toonaangevend multidisciplinair adviesbureau voor sociale planning, engineeringontwerp en architectuur in Scandinavië. Het bedrijf heeft 3800 medewerkers in 97 kantoren op vier continenten. Voorheen had Norconsult meerdere HR-systemen en beschikte het bedrijf niet over één bron met 'people data'. In plaats daarvan was er één bron voor prestatiemanagement, één voor recruitment en een andere voor learning, verspreid over verschillende landen. Hierdoor duurde het weken om de benodigde data bij elkaar te krijgen. Vanuit het oogpunt van talentmanagement vertrouwde Norconsult op spreadsheets om de vaardigheden van de werknemers af te stemmen op de vereisten van de business. Dit was tijdrovend en inefficiënt. 

Door HR-data te verplaatsen naar Workday, een enkel systeem voor Human Capital Management, kreeg Norconsult toegang tot accurate realtime data en inzicht in de vaardigheden die in de organisatie aanwezig waren of ontbraken. Met andere woorden, voor organisaties die ervoor willen zorgen dat ze klaar zijn voor een veranderende wereld, is software voor HCM onmisbare technologie.

Meer om te lezen