Schaalbaarheid, betrouwbaarheid en innovatie van bedrijfssystemen in een post-pandemisch tijdperk

Nu we de coronapandemie iets beter onder controle hebben heeft IT de kans om de uit noodzaak ontstaande praktijken te evalueren.

Vanuit het oogpunt van IT heeft 2020 ons duidelijk gemaakt dat snelle veranderingen een drastische impact hebben op de behoeften en het gebruik van technologie - en dat de workload van bedrijfskritieke systemen allereerst flexibel moet zijn. Meer dan ooit vereisen bedrijven betrouwbare, veerkrachtige systemen die schaalbaar zijn, ongeacht veranderingen in de wereld, hun personeelsbestand of op het gebied van workloads.

Nu we de coronapandemie iets beter onder controle hebben heeft IT de kans om de uit noodzaak ontstaande praktijken te evalueren. Veel IT-leaders hebben een intense periode achter de rug, waarin veel nieuwe tools en processen zijn uitgerold. Het is goed om nu prioriteit te geven aan datgene wat het beste heeft gewerkt, om in de toekomst nog beter in te kunnen spelen op veranderingen. 

Bij veel organisaties die nog niet naar de cloud zijn gemigreerd heeft het afgelopen jaar vooral aangetoond dat niet-cloudsystemen een aanzienlijke hindernis kunnen vormen voor reactievermogen en veerkracht. Bedrijven ontdekken steeds vaker dat het inzetten  van een echt cloudsysteem voor enterprisemanagement niet langer een wanna-have is. Het is een must-have. We zagen ook dat 'slechts' een cloudimplemenatie ook niet voldoet. Succesvol werken in de cloud vraagt om een gebalanceerde aanpak die betrouwbaar en schaalbaar is - en gericht op continue innovatie.

We zagen talloze voorbeelden van systemen die overbelast raakten: van overheidssystemen die coronaregelingen niet goed konden verwerken, tot fintech-applicaties die het hoge handelsvolume niet aankonden. Anders gezegd: vorig jaar was real-life Chaos Monkey.

Gelukkig zagen we ook fantastische voorbeelden van de waarde van de 'echte cloud'. Zo gebruikten onze klanten Workday op manieren allerlei nieuwe manieren: van het doorvoeren van snelle veranderingen in bedrijfsmodellen en -processen tot het toewijzen van ziekenhuispersoneel aan COVID-19 afdelingen. Onze transactievolumes waren opmerkelijk hoger en de gebruikspatronen onvoorspelbaar. Maar juist door onze gebalanceerde aanpak voor het leveren van onze cloudservices konden we vasthouden aan de hoogste niveaus van betrouwbaarheid, schaalbaarheid en innovatie. 

Bedrijven ontdekken steeds vaker dat het inzetten  van een echt cloudsysteem voor enterprisemanagement niet langer een wanna-have is. Het is een must-have.

Laten we kijken naar enkele facetten van echte cloud service delivery en de hierbij horende investeringsagenda van Workday.

Betrouwbaarheid. Hoewel de wereld om ons heen onvoorspelbaar is, zien wij het als onze verantwoordelijkheid om voorspelbaar te zijn, zeker wat betreft onze beschikbaarheid. Ook in 2020 kwamen we onze verplichting na, met een servicebeschikbaarheid van 99,98%. We zetten resources in waar nodig om tegemoet te komen aan de workload van onze klanten, of dit nu wordt geanticipeerd op basis van historische cijfers of niet. En met doorlopende investeringen in proactieve monitoring kunnen we direct problemen vaststellen en resources inzetten voordat de klant wordt beïnvloed. 

Schaalbaarheid. In de loop van de tijd zijn zowel Workday als onze klanten gegroeid. We hebben niet alleen gelijke tred gehouden met de vraag: we hebben onze prestaties voortdurend verbeterd. We verwerken elk jaar ongeveer 265 miljard transacties. Deze schaal is ongeëvenaard in de cloud voor finance, human resources en businessplanning. We zijn overigens de enige leverancier in ons domein die een SLA voor prestaties biedt voor alle klanten, ongeacht de omvang of branche.

Continue innovatie. We rollen op progressieve, verstandige en gebruiksvriendelijke wijze veranderingen en functies uit en verbeteren zo voortdurend de customer experience. Dit doen we zonder de bedrijfsvoering van onze klanten te onderbreken. Bepaalde leveranciers doen alsof het iets positiefs is om u te laten kiezen wanneer u een (verstorende) upgrade wilt uitvoeren, maar dat is het niet. Het is onze filosofie dat, net als bij consumentenapps, Workday-applicaties met minimale hinder geleverd worden en dat we blijven innoveren om steeds meer waarde te leveren.

Vraag bij uw volgende evaluatie van een cloudleverancier hoeveel ze investeren in hun kerninfrastructuur en vraag hoe ze investeringen strategisch afwegen, voor alle dimensies van de cloud delivery. Vraag om bewijs dat uw bedrijfskritieke applicaties beschikbaar zullen zijn wanneer u ze het meest nodig heeft, namelijk in turbulente tijden. 

Meer om te lezen