Internationaal onderzoek: de rol van de CHRO bij digitale acceleratie

Ons onderzoek naar organisatorische agility en digitale acceleratie toonde aan hoe toonaangevende organisaties zorgen voor succes - ook in buitengewoon uitdagende tijden. Aangezien vaardigheden en cultuur gezien worden als kritieke uitdagingen voor het bereiken van digitale omzetdoelen, speelt de CHRO een cruciale rol.

In ons internationale rapport 'Organisatorische agility: roadmap voor digitale acceleratie' keken we naar de impact van snelle digitale transformatie op de bedrijfscultuur en recruitmentpraktijken. Met de opkomst van nieuwe digitale technologieën is het belangrijk dat CHRO's wendbaar en flexibel blijven.

We hebben ons rapport gebaseerd op een survey onder 1024 businessleaders en senior executives (C-suite en hun directe ondergeschikten), en op 15 kwalitatieve interviews. De respondenten kwamen uit 14 landen en 12 branches, waaronder financiële dienstverlening (18%), professionele dienstverlening (15%) en de technologiebranche (10%).

"We zijn van mening dat een iteratief proces gebaseerd op vertrouwen een veel gezondere manier van werken is."

Roelof Kistemaker Chapter Lead, People Rewards & Recognition, People Insights & Technology Roche

We bespreken vier belangrijke conclusies uit ons onderzoek:

  • Digitale omzetmodellen hebben de overhand (en dit neemt alleen maar toe). Meer dan een derde van de bedrijven verwacht dat binnen drie jaar 75% van hun inkomsten uit digitale omzetmodellen komt. Dat is 3x zoveel als in 2019.

  • Slimme technologie bevordert digitale groei. De organisaties die artificial intelligence (AI), machine learning (ML) of robotic process automation (RPA) hebben geadopteerd rapporteren gemiddeld 2x zoveel digitale inkomsten als organisaties die hier nog geen of weinig vooruitgang in hebben geboekt.

  • Het veranderen van tools is makkelijker dan het veranderen van mindsets. Hoewel meer dan de helft van de organisaties (56%) zegt dat hun technologie op één lijn ligt met hun doelen voor digitale transformatie, zegt slechts 16% hetzelfde over hun bedrijfscultuur. Organisaties die extra inspanningen leveren om hun werknemers te helpen met de adoptie van nieuwe technologieën halen gemiddeld een hoger rendement op hun investeringen in digitale transformatie.

  • Agility zorgt voor veerkracht. Organisaties die het snelst op de pandemie hebben gereageerd lopen voorop op het gebied van agility, bijvoorbeeld door het faciliteren van bedrijfsbrede toegang tot data en functieoverschrijdende samenwerking. Op de vraag hoe ze hun organisatie met het oog op toekomstige crises veerkrachtiger zouden maken, wees een derde op het versnellen van digitale groei.

Uit het onderzoek bleek dat het cultiveren van de juiste bedrijfscultuur en het ontwikkelen van digitale vaardigheden belangrijke uitdagingen zijn op het gebied van digitale transformatie. HR-leaders spelen hierbij een cruciale rol. Voor een wendbaardere werkomgeving moet er een einde komen aan bureaucratische rompslomp. Skillsets moeten gericht zijn op slimme technologieën, wat volgens een derde van alle respondenten de meest gevraagde vaardigheid is.

HR-leaders noemen communicatie cruciaal voor wendbaarheid

Zoals we het afgelopen jaar hebben gezien, staat of valt het succes van een organisatie met een snelle reactie op ongeziene gebeurtenissen. Bedrijven die al beschikken over sterke digitale omzetmodellen hebben de veranderingen van de afgelopen tijd beter doorstaan dan hun concurrenten.

In deze tijden is wendbaarheid de sleutel tot organisatiesucces. Managers verschillen van mening over hoe ze de wendbaarheid structureel kunnen verbeteren. Uit ons onderzoek bleek dat de HR-afdeling het vaakst wijst op een gebrek aan duidelijke communicatie bij structurele veranderingen, zoals nieuw management of wijzigingen in gemeenschappelijke bedrijfsprocessen. Mogelijk als gevolg daarvan hechten HR-leaders meer dan andere executives belang aan communicatievaardigheden (24%) en empathie (15%).

Roelof Kistemaker, Chapter Lead van zowel People Rewards & Recognition als People Insights & Technology bij Roche, een klant van Workday: "We willen voorkomen dat een groep executives in een boardroom beslissingen neemt over een proces en vervolgens de verandering aan de organisatie aankondigt. In plaats daarvan werken teamleden aan designsprints. Zo geven we de mensen die dichter bij het werk staan de kans om de organisatie mede vorm te geven. Soms is dat wat ongemakkelijk, omdat veel mensen graag antwoorden op een presenteerblaadje voorgeschoteld willen krijgen. Toch zijn we van mening dat een iteratief proces een veel gezondere manier van werken is."

Met een focus op onderlinge communicatie kunnen CHRO's de interne afstemming over de benodigde resources voor digitale transformatie verbeteren. Door het invoeren van tools voor agile planning kunnen ze de organisatorische verandering versnellen en vereenvoudigen. 

De nieuwe veelgevraagde skillset

Bedrijven die vooruitgang hebben geboekt wat betreft het invoeren van AI, ML of RPA halen gemiddeld 2x zoveel omzet uit digitale bronnen in vergelijking met organisaties die hier nog geen of weinig vooruitgang in hebben geboekt. Om deze resultaten te boeken heeft u mensen nodig met knowhow van slimme technologieën. 

Voor meer dan een derde van alle respondenten zijn de skills om met AI, ML en RPA te kunnen werken de meest gezochte vaardigheid voor de komende vijf jaar. Het is ook de vaardigheid die het vaakst ontbreekt onder hun werknemers. Door bestaande werknemers op te leiden in het gebruik van dit soort technologie kan de organisatie de digitale groei versnellen.

De CHRO speelt een belangrijke rol om deze 'skills gap' te overbruggen. Maar: het recruiten en behouden van werknemers is volgens HR een grotere barrière dan de wereldwijde onzekerheid als gevolg van COVID-19. 39% van de HR-leaders, een hoger percentage dan andere executives, gaf aan dat retentie- en recruitmentproblemen de benodigde bijscholing in de weg staan. HR-leaders noemden ook het gebrek aan vaardigheden in de markt als barrière (31%). Hun meningen komen duidelijk voort uit hun real-life recruitmentervaringen.

Betere afstemming nodig tussen doelen en resultaten

Op de vraag of er een hoge mate van culturele en structurele afstemming is tussen CEO's en de rest van het bedrijf, zei slechts 69% van de HR-leaders dat dit zo is, tegenover 86% van de CEO's. Deze kloof wijst erop dat deze leiders met elkaar in gesprek moeten gaan. De resultaten bieden belangrijke inzichten: 'fast responders' (zij die sneller reageerden op onverwachte eisen als gevolg van de pandemie) kenden een hogere mate van afstemming tussen de CEO en de business. Bovendien zijn werknemers bij 'fast responders' eerder geneigd om zich te organiseren in teams.

Het meest verontrustende is wel dat slechts 16% van de businessleaders zei dat hun bedrijfscultuur is afgestemd op hun doelen rond digitale transformatie. Deze kloof tussen employee engagement en de visie van de organisatie kan het nog moeilijker maken om in te spelen op snelle veranderingen.

CHRO's bieden een uniek perspectief voor interne culturele afstemming. 81% van de CEO's was van mening dat incentives en key performance indicators (KPI's) op de gewenste culturele resultaten zijn afgestemd, terwijl slechts 62% van de HR-leaders het hiermee eens was. Door een cultuur van functieoverschrijdende samenwerking te creëren worden teams beter op elkaar afgestemd en kunnen ze sneller en op grotere schaal werken. Een beter inzicht in de behoeften en doelen van werknemers kan ervoor zorgen dat metrics en incentives beter worden afgestemd op de doelen voor digitalisering.

Succes boeken door het afstemmen van de cultuur op digitale doelen

Voor organisaties zijn de werknemers het meest waardevolle asset. Digitale transformatie zal dus nooit slagen als werknemers niet meedoen. 60% van de ondervraagde bedrijven stelde dat ze de bureaucratische obstakels die de besluitvorming vertragen uit de weg hebben geruimd. Dat is 7% meer dan in 2019. Organisaties beseffen dat de traditionele bureaucratische rompslomp een soepele digitale transformatie in de weg staat.

De juiste cultuur zorgt voor agility en veerkracht

Als gevolg van de pandemie zei 42% van de 'fast responders' dat hun KPI's nutteloos waren geworden (dit percentage steeg tot 52% bij de 'slow responders'). KPI's spelen een belangrijke rol bij het optimaliseren van recruitmentprocedures, employee engagement en retentie. Up-to-date metrics zijn dus essentieel om op deze gebieden succes te boeken. CHRO's moeten werken aan KPI's die de organisatorische wendbaarheid en veerkracht te verhogen.

Het versnellen van de digitale transformatie werd door alle respondenten het vaakst genoemd als voorwaarde voor veerkracht in toekomstige tijden van crisis. Daarnaast werd gewezen op de noodzaak van investeringen in personeel en cloudtechnologie. De CHRO kan bijdragen aan een hogere ROI door het voorbereiden van werknemers op snellere groei en door ervoor te zorgen dat ze nieuwe vaardigheden kunnen aanleren.

HR-professionals vormen de menselijke dimensie van digitale transformatie

Zowel CHRO's als CEO's noemden de bedrijfscultuur een belangrijke barrière voor wendbaarheid. CHRO's bevinden zich in een unieke positie om deze barrière te overwinnen met behulp van KPI's die overeenkomen met digitale en culturele doelen - en met betere communicatie. In het tijdperk van digitale acceleratie moeten CHRO's hun mensen de kans geven om te kunnen bloeien in een wereld van verandering.

Lees hier de rest van het rapport en kom te weten hoe interne culturele afstemming leidt tot groei in een steeds veranderende wereld.

Meer om te lezen