Internationaal onderzoek: hoe progressieve CIO's de bedrijfsstrategie aansturen

We hebben een internationaal onderzoek onder 603 executives uitgevoerd om te achterhalen hoe de digitale acceleratie die voortkomt uit de pandemie de mindset van CIO's wereldwijd heeft beïnvloed. Hier leest u de resultaten.

Technologie is het zenuwstelsel van een organisatie. Hoe effectiever de technologie, des te sneller de organisatie informatie kan verwerken en kan inspelen op verandering.

In een woelige omgeving is daadkracht essentieel om de chaos te overleven en nieuwe kansen aan te grijpen. CIO's hebben hun organisaties door de disruptie van COVID-19 heen geloodst. Hierdoor is het een topprioriteit geworden om te investeren in de technologieën die dit mogelijk maken.

Bedrijven moeten ervoor zorgen dat alle afdelingen een overkoepelende technologiestrategie volgen, zodat ze als één front op marktverschuivingen kunnen reageren. Daarnaast is het belangrijk dat CIO's meer focussen op finance. Uit een recent onderzoek van Workday en Deloitte, 'Een effectievere samenwerking tussen CIO en CFO', bleek dat de 70% van de ondervraagde CIO's (70%) van mening is dat de pandemie hun strategieën voor financetransformatie met ten minste een jaar heeft versneld.

Bijna 9 op de 10 (88%) van de progressieve CIO's zeggen dat ze graag meer tijd willen besteden aan het voorlichten van de organisatie, ten opzichte van slechts 69% van de bredere groep respondenten.

Het onderzoek, dat is gebaseerd op een survey onder 603 executives wereldwijd, toonde tevens aan dat toekomstgerichte technologieleiders, die we hier 'progressieve CIO's' noemen, vaker het strategische belang van technologie inzien. 

Hun mindset is anders dan die van hun peers. Ze zijn gericht op transformatieve bedrijfskwesties, op wendbaarheid en op het ontsluiten van de kracht van data. En bedrijven met progressieve CIO's presteren op verschillende gebieden beter dan andere organisaties, waaronder werknemerstevredenheid, cyberbeveiliging, klantretentie en omzet.

Ons onderzoek toonde aan dat er een unieke reeks overtuigingen en praktijken is die progressieve CIO's van hun peers onderscheiden. We noemen drie prioriteiten van deze toekomstgerichte leiders:

1. Partnerships bouwen om vaart te zetten achter veranderingen

CIO's bevinden zich in een unieke positie om hun organisatie te helpen met het realiseren van de strategische doelstellingen. Maar: effectief innoveren vraagt om een nauw samenwerking met de business. 

Volgens ons onderzoek is bijna de helft (49%) van alle CIO's van mening dat ze minder tijd moeten besteden aan louter IT-kwesties en meer tijd aan de rol van IT als strategische partner voor de business. En 60% is het ermee eens dat hun "business leaders zich blindstaren op de kortetermijnkosten van het moderniseren van systemen."

Progressieve CIO's gaan strategische samenwerkingen aan, met name met CFO's en andere executives uit de C-suite. Ongeveer 60% beschouwt zichzelf als samenwerkingsgezind. Ze doen hun best om hun prioriteiten af te stemmen op de bredere bedrijfsstrategie en houden alle belangrijke stakeholders geïnformeerd, gemotiveerd en betrokken bij de transformatie. 

Dit is belangrijk, omdat er ernstige financiële gevolgen kunnen zijn als de communicatie tussen IT en finance spaak loopt. Om misverstanden te voorkomen geven progressieve CIO's prioriteit aan bedrijfsbrede integratie. Maar liefst 90% vindt dat hun IT-afdeling beter geïntegreerd is in andere bedrijfslijnen dan 12 maanden geleden, ten opzichte van 72% van de bredere groep respondenten.

2. Transformatie op een wendbare en incrementele manier aanpakken

Het draait allemaal om snelheid. In een snel veranderende markt moeten organisaties de concurrentie steeds een stap voor zijn en zich constant aanpassen aan veranderende verwachtingen om relevant te blijven. In het algemeen zegt 45% van de CIO's dat ze sneller moeten innoveren en staat 43% onder druk om hun onderneming wendbaarder te maken.

In deze omgeving is digitale acceleratie een voorwaarde voor succes, zolang innovatie en verandering bijdragen aan strategische bedrijfsresultaten. Een op de drie progressieve CIO's noemt "de tijd om een doelstelling te realiseren" als de belangrijkste metric waarmee ze het succes van nieuwe technologieën meten, ten opzichte van ongeveer een op de vijf respondenten uit de hele groep.

Om hun organisaties te helpen sneller vooruitgang te boeken en zich aan te passen, focussen progressieve CIO's op wendbare, incrementele innovatie. Op deze manier kunnen IT-teams gelijke tred houden met afdelingen die meer risicomijdend zijn, zoals finance. Daarnaast creëert dit een evenwicht tussen een vlotte bedrijfsvoering en de noodzaak om kernsystemen te moderniseren.

Bijna de helft (49%) van alle CIO's is van mening dat ze minder tijd moeten besteden aan IT-kwesties en meer tijd aan de rol van IT als strategische partner voor de business.

Met name op het gebied van financetransformatie zijn progressieve CIO's overtuigd van de kracht van de cloud. Meer dan de helft (54%) implementeert een end-to-end cloudstrategie om hun enterprisemanagement te moderniseren, vergeleken met slechts 37% van alle CIO's. Maar hoewel progressieve CIO's geloven in de waarde van een totale overstap naar de cloud, weten ze ook dit vraagt om een iteratieve benadering.

Om de gewenste doelen te bereiken moeten stakeholders in de hele organisatie een innovatievere mindset ontwikkelen en inzicht krijgen in de mogelijkheden van nieuwe technologieën. Bijna 9 op de 10 (88%) van de progressieve CIO's willen meer tijd willen besteden aan het voorlichten van de organisatie, ten opzichte van slechts 69% van de bredere groep respondenten. Een vergelijkbaar percentage van de progressieve CIO's (90%) geeft daarnaast prioriteit aan de samenwerking met andere afdelingen aan projecten rond digitale innovatie, vergeleken met slechts 70% van alle respondenten.

3. De kracht van data ontsluiten 

De toekomst voorspellen is geen eenvoudige opgave, maar door het ontsluiten van de kracht van data kunnen organisaties beter plannen voor een onzekere toekomst. Van de veranderende klantvraag tot nieuwe omzetmodellen: door het analyseren van data uit de hele organisatie kunnen leiders slimmere strategische keuzes maken en plannen voor verschillende toekomstscenario's. 

De juiste technologie staat aan de basis van deze mogelijkheden. En deze behoefte versnelt transformaties in elke branche. In dit onderzoek stelt 41% van de CIO's dat de technologische modernisering in hun organisaties grotendeels wordt gedreven door de behoefte aan betere besluitvorming op basis van veilige, goed toegankelijke en betrouwbare data.

Progressieve CIO's geven prioriteit aan data-aggregatie en datamanagement. Zo is het samenvoegen van financiële data in één databron een topprioriteit voor 92% van de progressieve CIO's, ten opzichte van 72% van de bredere groep respondenten. 

Ze focussen daarnaast op data-integriteit, omdat vertrouwen aan de basis ligt van een datagedreven cultuur. Met een end-to-end cloudstrategie die de hele organisatie toegang geeft tot één databron, kunnen leiders op elk moment nauwkeurige, realtime data raadplegen. En naarmate het tempo van de markt blijft toenemen, zullen organisaties met een snellere en betere besluitvorming meer concurrentiekracht hebben.

Meer om te lezen