De impact van nieuwe wetgeving inzake mensenrechten op internationale procurement

Steeds vaker krijgen bedrijven te maken met regelgeving rondom mensenrechten. Dit wordt heeft impact op hun supplychain en benadrukt het belang van procurement.

Van het minimaliseren van leveranciersrisico's, het analyseren van de bedrijfsuitgaven en het opstellen van financiële voorspellingen: procurement is altijd belangrijk geweest voor de business. Vandaag de dag heeft procurement er nog een belangrijke taak bijgekregen: zorgen voor inzichtelijke, maatschappelijk verantwoorde sourcingpraktijken.

Hierbij is met name compliance op het gebied van mensenrechten belangrijk. Veel regio's, waaronder Californië, het Verenigd Koninkrijk en Australië, vereisen al rapportage over ethische praktijken in de supplychain om te waken voor wat bekend staat als 'moderne slavernij': de uitbuiting van mensen voor commercieel gewin door middel van mensenhandel, kinderarbeid en meer. 

Omdat ondernemingen vaak samenwerken met meerdere leveranciers, die op hun beurt contracten sluiten met  verschillende eigen leveranciers, kunnen mensenrechtenschendingen gemakkelijk door de mazen van de supplychain glippen. Door te beschikken over de tools om leveranciersnetwerken inzichtelijk te maken eno om leveranciers te beoordelen kunnen internationale ondernemingen de wetgeving inzake moderne slavernij eenvoudiger naleven en risico's beperken. 

Mensenrechten in de praktijk

Voor organisaties die niet beschikken over degelijke rapportages en tools voor leveranciersmanagement wordt de compliance met deze regelgeving steeds ingewikkelder (en risicovoller) naarmate meer landen dit soort regelgeving implementeren. Sinds maart 2021 moeten Australische bedrijven bijvoorbeeld verklaringen indienen om te voldoen aan de Modern Slavery Act van 2018. Ondernemingen die niet over de capaciteiten beschikken om dit soort compliancerapportages aan te leveren moeten de implementatie van de benodige tools voorrang geven boven andere bedrijfsdoelstellingen.

Om te voldoen aan regelgeving zoals de Australische Modern Slavery Act moeten bedrijven leveranciersdata kunnen verzamelen, organiseren en beheren, samenwerken met verschillende afdelingen en snel informatie rapporteren. Met de juiste technologie kan procurement snel en in realtime relevante informatie over leveranciers verzamelen. Hierdoor beschikt de organisatie over de benodigde rapportages om compliance met wet- en regelgeving te waarborgen.

Door de kracht van de juiste technologie zijn procurementteams in staat om risico's in de supplychain te verkleinen en om te zorgen voor verantwoorde, transparante sourcing. Wie over een sterke strategische sourcingfunctie beschikt is in staat om leveranciers proactief te beoordelen, om te waarborgen dat ze voldoen aan de regelgeving inzake moderne slavernij, nog voordat het contract wordt ondertekend. Inkoopteams die beschikken over uitgebreide inzichten kunnen de C-suite daarnaast helpen om flexibel en tijdig te reageren op mogelijke risico's.

Ondernemingen die beschikken over de juiste technologie zullen ook bevestigen dat de samenwerking met hun internationale zakelijke partners, leveranciers en klanten beter verloopt.

 

Werken aan gelijkwaardige supplychains

Bij ondernemingen die nog niet verplicht zijn verslag uit te brengen over hun leveranciers, moet procurement de kans grijpen om proactief aan de slag te gaan met eerlijke voorwaarden. Laat de toenemende wet- en regelgeving een signaal zijn voor wat bedrijven overal ter wereld te wachten staat. Ondernemingen die beschikken over de juiste technologie zullen ook bevestigen dat de samenwerking met hun internationale zakelijke partners, leveranciers en klanten beter verloopt. Met de juiste technologie kan procurement de business proactief voorzien van belangrijke informatie over risicobeperking, kostenbeheersing en de naleving van wet- en regelgeving. 

Hoewel de naleving van deze wet- en regelgeving vooral regionaal belangrijk is, is het goed omgaan met mensenrechten een mondiale kwestie. Executives bij organisaties die zich inzetten voor zinvolle doelen moeten volledige transparantie eisen van hun leveranciers (en de leveranciers van hun leveranciers) om aan (toekomstige) wet- en regelgeving en hun eigen bedrijfswaarden te voldoen. 

Voor meer informatie over hoe Workday bijdraagt aan transparantie van de supplychain bezoekt u www.workday.com/strategic-sourcing.

Meer om te lezen