De introductie van Workday Peakon Employee Voice: waarom bedrijven bloeien als werknemers worden gehoord

We spraken met David Somers, verantwoordelijk voor de Workday-producten voor de CHRO, en Phil Chambers, General Manager bij Peakon, over de nieuwe naam van Peakon en waarom het luisteren naar werknemers zo belangrijk is geworden.

Voor organisaties zijn de werknemers het meest waardevolle asset. Daarom is het, in periode waarin verandering de enige constante is, enorm belangrijk om werknemers een positieve werkervaring te bieden en in staat te zijn om flexibel op veranderende behoeften in te spelen. Technologie speelt hierbij een belangrijke rol. Het helpt organisaties om inzicht te krijgen in de zorgen en feedback van hun werknemers, het sentiment diepgaander te analyseren en zinvolle actie te ondernemen als reactie.

In maart voltooide Workday de overname van Peakon, een intelligent luisterplatform dat feedback omzet in bruikbare inzichten. Vandaag praten we met David Somers, Workday's productmanager voor het kantoor van de CHRO, en Phil Chambers, mede-oprichter van Peakon en nu Workday's general manager voor Peakon, over de nieuwe naam van Peakon en om te leren waarom het luisteren naar werknemers zo belangrijk is voor organisaties.

Om onze lezers wegwijs te maken beginnen we met een overzicht van het product en de ontwikkelingen sinds de overname.

Somers: Als eerste, we hebben een nieuwe naam: Workday Peakon Employee Voice. Dit reflecteert beide merken en deze naam maakt onmiddelijk duidelijk wat het product doet.

Chambers: Workday Peakon Employee Voice is een platform dat intelligent luisteren op schaal mogelijk maakt door gebruik te maken van machine learning om vertrouwelijke feedback van werknemers in realtime te verzamelen en te analyseren. Eenvoudig gezegd, het laat organisaties voortdurend feedback van werknemers verzamelen en biedt een manier om die feedback om te zetten in dialoog en actie.

De stem van de werknemer was altijd al belangrijk. Zo is het algemeen bekend dat betrokken werknemers niet alleen gelukkiger maar ook productiever zijn. De pandemie versnelde de noodzaak om werknemers zelf te betrekken bij dit proces - en dat is precies wat Workday Peakon Employee Voice doet. Het zet inzichten over onderwerpen als betrokkenheid, welzijn, diversiteit en inclusie om in actie door middel van gesprekken, persoonlijke dashboards, teamsamenwerking en contextuele leermiddelen.

Somers: In deze tijd van digitale transformatie kunt u met intelligent luisteren een continu beeld krijgen van wat er onder uw werknemers speelt. Dit is een superkracht voor elke organisatie. Het helpt u om uitdagingen in een vroeg stadium te onderkennen zodat u de risico's kunt beperken. Het helpt u ook met het verminderen van het verloop en het aantrekken van nieuw talent tijdens de “Great Resignation.” U kunt echt luisteren naar uw werknemers, die informatie benchmarken en in realtime reageren. Dit is belangrijker dan ooit.

Chambers: We hebben een enorme versnelling gezien in de activiteiten van Peakon. We zijn een nieuw bedrijf zijn dat steeds groter wordt en sneller groeit. Deze groeitrend maakt duidelijk hoe belangrijk de stem van de werknemer voor organisaties is. We zijn ook dankbaar voor de positieve reacties van onze bestaande klanten - het is altijd fantastisch om onze klanten meerwaarde te kunnen bieden.

Hoe zijn de visie en kernwaarden van Workday en Peakon op elkaar afgestemd?

Somers: Culturele afstemming is cruciaal. Toen we de waarden van Peakon en Workday in kaart brachten bleken er zeer veel overeenkomsten te zijn. Als we naar een overname kijken, kan het bedrijf de beste technologie ter wereld hebben, maar als de culturele synergie er niet is, doen we het niet.

"Met Workday Peakon Employee Voice kunt u luisteren naar werknemers, die informatie benchmarken en in realtime reageren."

David Somers Group General Manager, Product Het team van de CHRO

Chambers: Wat onze cultuur en waarden betreft waren we het snel eens over wat belangrijk is: een betere werkdag voor iedereen, werk laten werken voor mensen en werknemers in staat stellen verandering teweeg te brengen. We delen ook de visie dat het omzetten van inzichten in actie van cruciaal belang is voor het succes van zowel organisaties als werknemers.

Waarom is het toevoegen van de mogelijkheid om naar werknemers te luisteren een voordeel voor onze klanten?

Somers: Volgens een recent onderzoek van KPMG presteren organisaties die investeren in de employee experience 147% beter dan hun peers.

Als u op dit moment CEO bent van een bedrijf, hangt uw vermogen om de strategie uit te voeren af van uw mensen. U moet de mensen die u hebt behouden en opleiden, hen helpen begrijpen waar uw organisatie naartoe gaat, nieuwe mensen aantrekken en saamhorigheid en diversiteit aanmoedigen.

Bedrijven bouwen vooral applicaties die informatie de organisatie insturen, maar slechts enkelen zorgen ervoor dat informatie terug kan stromen zodat er een realtime feedbackloop ontstaat. Ik zou niet weten hoe organisaties goed kunnen presteren zonder een product als dit, zonder deze constante feedback.

En als u manager bent, voert uw team de werkzaamheden uit op basis van wat u doet en uw aansturing. Nu kunnen we managers een instrument geven waarmee ze naar hun team kunnen luisteren en deze feedback kunnen verwerken, zodat ze beter worden in hun werk. Wie zou dit niet willen? Workday had al wel een mogelijkheid om werknemers te enquêteren, maar we vonden dat dit geavanceerder moest. Dus besloten we om ons heen te kijken wie hierin het beste was. Dat was Peakon.

Chambers: Ons platform stelt klanten in staat om zowel demografische informatie als wat wij 'perceptuele gegevens' noemen, zoals de mate van betrokkenheid, het sentiment en de productiviteit van werknemers, nauwkeurig en contextueel samen te voegen. Het geeft het meest complete beeld van werknemers. Niets of niemand anders kan dit.

”De pandemie versnelde de noodzaak om werknemers zelf te betrekken bij hun eigen engagement - en dat is precies wat Workday Peakon Employee Voice doet.”

Phil Chambers Algemeen manager Workday Peakon Employee Voice

Binnenkort bieden we een naadloze ervaring naast Workday Human Capital Management (HCM), met single sign-on, één beveiligingsmodel en één plek om werknemers te beheren. We zullen ook de mogelijkheid bieden om binnen Workday actie te ondernemen op basis van de inzichten in werknemers, om vervolgens de impact van die acties te meten. Dit is de meest krachtige manier van analyseren.

Ik begrijp dat de inzichten van werknemers al nuttig zijn geweest voor de mensen bij Workday. Kunt u voorbeelden delen?

Somers: Onze eerste data is echt heel interessant. In acht weken tijd hebben we Workday Peakon Employee Voice uitgerold naar onze meer dan 13.400 werknemers. De betrokkenheid is hoog, net als de resultaten die met betrokkenheid worden geassocieerd, zoals loyaliteit en job satisfaction. Hier volgen enkele van onze bevindingen:

  • De wekelijkse participatiegraad van de werknemers bedraagt ongeveer 80%, met een totale deelname van 95%, wat betekent dat 95% van onze Workmates minstens één keer feedback heeft gegeven. Binnen de organisatie zijn de deelnamepercentages echt enorm gestegen.

  • Medewerkers van Workday hebben al meer dan 81.000 reacties achtergelaten en 72% van de people leaders hebben de reacties van medewerkers erkend in hun dashboards, zodat mensen weten dat er naar hen is geluisterd.

Chambers: In navolging van deze veelbelovende metrics zijn we in mei begonnen met 'Thank You Fridays'. Dit zijn een paar extra vrije dagen voor een beter evenwicht tussen werk en privéleven, terwijl we het effect van de pandemie op onze manier van werken blijven volgen. Op basis van de feedback in Workday Peakon Employee Voice zagen we hoe waardevol die dagen waren. Vrijdag was zelfs het meest besproken onderwerp op het platform. Dit is belangrijk, omdat we weten dat zorgen over welzijn de nummer één voorspeller zijn van verloop. 

Deze directe feedback helpt ons begrijpen wat onze werknemers nodig hebben en wat wel en wat niet werkt. Daarnaast weten onze mensen dat we luisteren en beslissingen nemen met hun welzijn voorop.

Wat kunt u delen over de productroadmap van Workday Peakon Employee Voice?

Somers: We hebben al grote stappen gezet op dit front. We hebben het platform geïntegreerd in Workday HCM en hebben nieuwe 'reminders' geïntroduceerd op het startscherm van Workday HCM. Ook hebben we Workday Learning-content geïntegreerd in het platform. 

Later dit jaar introduceren we een nieuwe look & feel voor Workday Peakon Employee Voice. Ook zullen we het product integreren binnen Microsoft Teams, zodat werknemers kunnen reageren op feedbackverzoeken zonder dat ze hun favoriete werkomgeving hoeven te verlaten. 

Chambers: Onze klanten zullen een naadloze ervaring krijgen, met de look & feel van één geïntegreerd platform. Wanneer we de productintegratie voltooien en gegevens uit Workday Peakon Employee Voice en Workday HCM combineren, zullen deze datasets de tijd tot actie en de manier waarop we acties kunnen leveren drastisch versnellen. 

We kunnen bijvoorbeeld contextuele leermiddelen bieden, waarbij de 'recommended resources' automatisch worden gekoppeld aan de belangrijkste drivers binnen Workday Peakon Employee Voice. Dus als het bijvoorbeeld een prioriteit is om beloningen te verbeteren, dan zal Workday Learning automatisch cursussen over dat onderwerp presenteren aan belanghebbenden via 'recommended learnings'. Workday Journeys zal op dezelfde manier werken, waarbij de 'next steps' en aanbevelingen gebaseerd worden op de prioriteiten die in Peakon zijn vastgesteld. Dit is iets wat geen enkele andere leverancier kan leveren. 

Somers: We hebben veel nagedacht over het samenvoegen van onze technologieën, met als resultaat een sterke visie over hoe we ze gaan combineren en verbeteren. Workday heeft met deze technologie flink geïnvesteerd in de stem van de werknemer, en we zullen niet op onze lauweren rusten. Integendeel.

Chambers: Ik wil hieraan toevoegen dat Workday Peakon Employee Voice ook beschikbaar zal blijven als een standalone product, om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften van onze klanten.

Nog een laatste boodschap? 

Chambers: Workday Peakon Employee Voice helpt bij het creëren van een dialoog tussen werknemers en people leaders die totaal anders is dan wat er tot nu toe mogelijk was. Het is echt een enorm krachtige oplossing om aan de oppervlakte te brengen wat mensen bezighoudt en om deze informatie om te zetten in actie. Uiteindelijk is dit echt de continue feedbackloop die uw organisatie als geheel kan helpen om veel wendbaarder te worden.

Somers: Workday Peakon Employee Voice geeft inzicht in de context rond opmerkingen en ratings - en ik denk dat deze context van cruciaal belang is. Met technologie als 'natural language processing' worden al die 81.000 commentaren verwerkt en duidelijk gepresenteerd, zodat u kijkt naar de dingen die van belang zijn. Het wordt schaalbaar.

Verandering is de norm geworden. Daarom moeten organisaties veerkracht opbouwen en zich aanpassen aan voortdurend veranderende behoeften, vooral als we nadenken over toekomstige werkmodellen die voor iedereen werken. Om succesvol te zijn en te blijven moeten organisaties zonder wrijving kunnen schakelen. Dit is mogelijk als elke werknemer zich betrokken, veilig en gehoord voelt. 

Meer om te lezen