Wat hebben branches met een hoog verloop met elkaar gemeen?

Lees meer over de invloed van de pandemie op het verlooprisico in verschillende branches en regio's, gebaseerd op een steekproef bij meer dan 1 miljoen werknemers in 250 organisaties wereldwijd.

De COVID-19-pandemie heeft een enorme impact gehad op organisaties en werknemers over de hele wereld. Nu we weer vooruitkijken moeten we begrijpen op welke wijze dit het employee engagement heeft beïnvloed. Om te zorgen voor een solide basis voor toekomstig succes moeten businessleaders een actieplan ontwikkelen om de employee experience naar een hoger niveau te tillen.

Als onderdeel van dit plan is het belangrijk dat we begrijpen dat het risico op personeelsverloop in bepaalde branches hoger is dan in andere. Alleen met nauwkeurige, realtime inzichten in het werknemerssentiment kunt u gerichte acties ondernemen om toptalent te behouden.

Ons nieuwste rapport 'The Great Regeneration: een analyse van de verloopintentie per branche en regio' toont aan in welke branches het verlooprisico het hoogst is. Deze analyse is gebaseerd op een steekproef bij meer dan 1 miljoen werknemers in 250 organisaties wereldwijd.

Branches met het hoogste verlooprisico

Wereldwijd vertoont een op de vier werknemers tekenen van een verhoogd verlooprisico, wat wordt gedefinieerd als een kans op vertrek van meer dan 50%. Dit risiconiveau varieert van bovengemiddeld tot zeer hoog en hangt af van een aantal factoren, waaronder betrokkenheid, aanstellingsduur en de mate waarin ze op surveys reageren.

Van alle branches die in Workday Peakon Employee Voice zijn gebenchmarkt, heeft de technologiebranche met 43% de meeste werknemers met een verhoogd verlooprisico. Dit komt grotendeels door de groeiende vraag van werknemers naar meer flexibiliteit op het werk.

Ook in een aantal eerstelijnsbranches is het risico op personeelsverloop groot, waaronder het hoger onderwijs, de gezondheidszorg, de retailbranche en de consumentensector. De pandemie heeft bij veel organisaties in deze branches geleid tot een hoog percentage burnouts. Dit zijn de sectoren die extra hun best moeten doen om hun personeel te behouden te midden van 'The Great Resignation'.

De employee experience opnieuw uitvinden

In tegenstelling tot veel eerstelijnsbranches is het verlooprisico in een aantal sectoren hoog als gevolg van de veranderende verwachtingen van werknemers over de toekomst van werk. Tot deze sectoren behoren de professionele en financiële dienstverlening en life sciences.

Veel werknemers beseffen dat werken op afstand en andere flexibele praktijken wel mogelijk zijn, maar niet hoog op de agenda staan. Daarom beginnen ze zich af te vragen op welke manier hun employee experience kan verbeteren en willen ze graag hun stem laten horen.

In sommige branches, waaronder de energiesector en manufacturing, zijn de verwachtingen juist gericht op groei en ontwikkeling. Nu veel organisaties in deze branches overstappen op duurzame technologieën en automatisering omarmen, is het belangrijk dat ze voortdurende vaardighedenontwikkeling en carrièreplanning centraal stellen in de employee experience.

43% van de werknemers in de technologiebranche heeft een verhoogd verlooprisico.

Het belang van luisteren naar werknemers

Voor veel organisaties was de stem van werknemers een essentieel onderdeel van hun strategische planning tijdens de pandemie, waardoor ze proactiever en op wendbare wijze beslissingen konden nemen. Veel bedrijven investeerden in het kwantificeren van de employee experience, wat een rijke bron van inzichten opleverde over welke acties nodig waren en welke impact dit zou hebben.

De uitdagingen waar organisaties mee worden geconfronteerd zijn in elke branche verschillend, maar de bedrijven met relevante inzichten in de personeelsbehoeften zullen de employee experience kunnen transformeren op een manier die de betrokkenheid en loyaliteit aanzienlijk verhoogt.

Wilt u meer weten over de invloed van de pandemie op het verlooprisico in verschillende branches en regio's? Download ons nieuwste rapport 'The Great Regeneration: een analyse van de verloopintentie per branche en regio'
.

Meer om te lezen