4 trends die de Europese bankensector vormgeven, deel 1

De bankensector is al lang klaar voor een transformatie. Maar legacy-technologie heeft vaak een grootschalige digitale verandering verhinderd. In dit artikel gaan we in op twee uitdagingen voor de Europese bankensector en de risico's voor organisaties op weg naar transformatie.

Veranderende klantverwachtingen in combinatie met de druk om kosten te reduceren en de efficiëntie op te voeren, zijn voor banken de drijfveer om de digitale versnelling in te zetten. Hoewel de pandemie de noodzaak van transformatie duidelijker heeft gemaakt, zijn bankklanten al enige tijd bezig om van het traditionele bankkantoor over te stappen op online en mobiele alternatieven. Vandaag de dag staat transformatie van de backoffice bovenaan de agenda van de bankensector, met name bij traditionele instellingen die beperkt worden door talloze legacy-technologieën en bedrijfsprocessen.

In het eerste van twee artikelen gaan we in op twee uitdagingen voor de Europese bankensector, welke risico's organisaties lopen op weg naar transformatie, en waarom de sector wendbaarder kan worden en zijn backoffice kan digitaliseren op dezelfde manier als waarop het de klantgerichte activiteiten heeft gerevolutioneerd.

Talent vinden en stimuleren in de post-pandemische wereld

Het vinden en behouden van talent is in Europa een grote uitdaging. Naarmate de post-pandemische wereld werkelijkheid wordt, zullen banken, net als vele andere sectoren, te maken krijgen met een groot tekort aan benodigde digitale vaardigheden. Veelgevraagde werknemers zoals ontwikkelaars, software-ingenieurs en datawetenschappers maken deel uit van de beroepen waarvoor een tekort bestaat en waarbij banken concurrentie ondervinden van technologiebedrijven en organisaties uit de fintech-sector.

"De manier waarop banken en financiële instellingen omgaan met technologie moet schaalbaar zijn en duidelijk aangeven hoe deze aansluit op de routekaart van het bedrijf."

 

Viren Patel Strategic Industry Advisor Financial Services, Workday

Aurelie L'Hostis, Senior Analyst bij Forrester, zei in een artikel in Forbes: "De concurrentie voor talent met technische vaardigheden was de afgelopen jaren intens en is door de pandemie nog heviger geworden."

Indien banken niet in staat zijn om nieuw talent te werven, moeten zij hun aandacht richten op omscholing van hun huidige personeelsbestand. Veel financiële instellingen hebben ambitieuze omscholingsprogramma's gelanceerd, waarbij de nadruk vooral ligt op de omscholing van interne werknemers om een deel van het tekort aan vaardigheden op te vullen.

"Aanpassingsvermogen en adaptief talentmanagement zijn tegenwoordig van cruciaal belang: Als banken het hoofd willen bieden aan permanente veranderingen, moeten ze hun talentenpool uitbreiden door gebruik te maken van aanvullende vaardigheden en werknemers proactief helpen om snel nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. In de toekomst zullen dynamische aanpassingen van vaardigheidsprofielen en de uitbreiding van beschikbare vaardigheden echter een steeds grotere uitdaging vormen", voegde L'Hostis eraan toe.

Wat de zaak nog ingewikkelder maakt, is de geruchtmakende 'Great Resignation', waarbij werknemers naar verluidt massaal hun baan opzeggen, door Deloitte ook wel een 'tsunami van verloop' genoemd. Realistisch gezien is wat we nu meemaken eigenlijk een grote herschikking in een zeer concurrerende markt. Werknemers vragen zich af wat belangrijk voor hen is, hoe en waar zij willen werken, en welke waarden zij van hun werkgever verlangen.

Banken dienen een beter begrip te vormen van hun werknemers en investeren in zowel hun welzijn als hun carrièreontwikkeling, met inbegrip van hun vaardigheden. Dit alles vindt plaats op een moment waarop velen een terugkeer naar het kantoor afwegen tegen hybride werkmodellen.

Banken moeten bedrijfsgerichte digitale transformatie omarmen

Banken en hun executives zijn zich volledig bewust van de noodzaak om te transformeren en om echt voor digitaal te gaan. De sector gooit er elk jaar miljarden tegenaan, maar er blijven problemen bestaan rond de vraag hoe dergelijke digitale transformatie-inspanningen zijn afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen.

"Aanpassingsvermogen en adaptief talentmanagement zijn nu van cruciaal belang: Als banken het hoofd willen bieden aan permanente veranderingen, moeten ze hun talentenpool uitbreiden door gebruik te maken van aanvullende vaardigheden en werknemers proactief helpen om snel nieuwe vaardigheden te ontwikkelen." 

Aurelie L’Hostis Senior Analyst Forrester

Deloitte wijst in zijn rapport '2022 Banking and Capital Markets Outlook' op het ontbreken van een "gemeenschappelijke en strategisch verbonden business-first-taal voor digitale transformatie in de hele organisatie".

Noch de bankensector, noch de bredere financiële-dienstensector staat er alleen voor als het gaat om het afstemmen en begrijpen van de organisatorische impact van digitale transformatie. Door de enorme schaal van de veranderingen en het aanhoudende karakter ervan lopen de transformatieprogramma's uiteen in silo's en sluiten ze niet aan op de bredere doelstellingen van de organisatie.

Dit is evident bij de modernisering van kernsystemen. De bankensector heeft enorme investeringen gezien in de frontoffice, met klantgerichte technologie, terwijl de backoffice nog steeds draait op legacy-systemen en gedateerde datamodellen. Volgens Deloitte heeft "slechts 11% van de banken hun kernsystemen volledig gemoderniseerd in die mate dat ze opkomende digitale technologieën eenvoudig kunnen integreren".

Organisaties in de financiële dienstverlening zagen tijdens de lockdown de noodzaak in om de backoffice te digitaliseren, om meer waarde te halen uit het hele ondernemingsbrede systeem en om de processen en de data die eraan ten grondslag liggen met elkaar te verbinden. Er is nog veel werk te doen voor de bankensector.

Viren Patel, Strategic Industry Advisor voor de financiële dienstverlening bij Workday, zegt: "Het gaat erom dat je een platform hebt dat je in staat stelt te reageren, wendbaar te zijn en veerkrachtig te reageren op al die veranderingen in de sector. In de bankensector zijn er voortdurend verschuivingen op het gebied van de regelgeving. Er verschijnen voortdurend nieuwe verstoringen op de markt. De mogelijkheid om nieuwe dimensies toe te voegen naarmate de markt verandert, met een flexibel datamodel, is dus van essentieel belang."

Er blijven vergelijkbare vragen bestaan over hoe banken kunnen profiteren van de inzet van kunstmatige intelligentie (AI) op grote schaal en hoe ze robotisering van processen (RPA) volledig kunnen omarmen, zowel aan de front- als back-end van hun activiteiten.

Banken en hun executives zijn zich volledig bewust van de noodzaak om te transformeren en om echt voor digitaal te gaan. De sector gooit er elk jaar miljarden euro's tegenaan, maar er blijven problemen bestaan rond de vraag hoe dergelijke digitale transformatie-inspanningen zijn afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen.

In een eerder artikel beschreef Nick Hutton-Penman, plaatsvervangend CEO bij Tokio Marine Kiln Group Ltd., de rol van back-office systemen die 180 graden kunnen draaien om verandering te ondersteunen. "De noodzaak van aanpassingsvermogen mag niet worden onderschat, want op dit moment ondergaan alle financiële dienstverleners een enorme hoeveelheid veranderingen. Bij digitale transformatie is het belangrijk dat je kiest voor een flexibele tool als fundering, waar je nieuwe modules en processen aan kunt hangen als er in de toekomst dingen grondig veranderen," zei hij.

Patel van Workday voegde hier aan toe, "De manier waarop banken en financiële instellingen omgaan met technologie moet schaalbaar zijn en duidelijk aangeven hoe deze aansluit op de routekaart van het bedrijf. Deze aanpak zal een deel van de wrijving tussen de bedrijfstakken en de corporate functie helpen voorkomen, omdat er een meer holistische benadering van technologie is die aansluit bij wat de business probeert te bereiken." 

In het tweede deel van dit artikel leest u meer over waarom cyberbeveiliging en milieu, maatschappij en governance (ESG) twee belangrijke trends zijn geworden voor organisaties in de financiële dienstverlening.

Meer om te lezen