Een betere employee experience ontwikkelen

De pandemie en de 'Great Resignation' hebben van de employee experience een strategische noodzaak gemaakt. Pete Schlampp vertelt over onze inspanningen om beter aan de behoeften van werknemers te voldoen door het middel van gepersonaliseerde ervaringen op basis van data en technologie.

Ook in tijden van verandering willen we onze leidende positie vasthouden door onze mensen beter te ondersteunen. Bij Workday zijn onze werknemers altijd al een topprioriteit geweest. We willen onze mensen tevreden, productief en betrokken houden. We zien hierbij dat de employee experience, mede door de pandemie  en de 'Great Resignation', steeds belangrijker wordt. Besteden werkgevers wel voldoende aandacht aan de employee experience, nu mensen zowel op het werk als thuis onder steeds meer druk komen te staan?

Volgens het rapport van het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics (BLS) dat deze maand uitkwam, namen 4,5 miljoen Amerikanen in november 2021 ontslag. Tegelijkertijd rijst de werkgelegenheid de pan uit, waardoor organisaties niet alleen moeten focussen op het behouden van hun huidige personeel, maar ook op het aantrekken van nieuw talent. 

Hoewel dit behoorlijk uitdagend is, stelt dit bedrijven ook in de gelegenheid om hun HR-strategieën opnieuw vorm te geven. Mensen willen gehoord worden en ze willen een eenvoudigere, meer gepersonaliseerde ervaring. Ze willen ook leren, ontwikkelen en groeien. Door te luisteren naar de signalen van werknemers kunnen we inzichten aan de oppervlakte brengen om te werken aan programma's om beter in de personeelsbehoeften te voorzien. Volgens ons is technologie een belangrijke voorwaarde voor een betekenisvolle employee experience.

We zijn ervan overtuigd dat bedrijven bloeien als werkgevers naar werknemers luisteren en op basis van wat er daadwerkelijk speelt passende actie ondernemen.

Maar wat houdt employee experience eigenlijk in? De employee experience definieert zich ongeveer als 'de perceptie die werknemers van hun werkgever hebben op basis van al hun interacties en waarnemingen'. Denk hierbij aan hun relatie met hun managers en collega's, de steun die ze krijgen op kritieke momenten, de doorgroeimogelijkheden en de toegang tot tools en technologie waarmee ze hun beste werk kunnen leveren.

De Workday-aanpak: mensen in het hart van het bedrijf plaatsen

Het is ons doel om een employee experience op maat te leveren die aan de veranderende behoeften van elk individu voldoet. Met behulp van technologie kunnen we de unieke behoeften, voorkeuren en doelen van elke werknemer beter begrijpen. Vervolgens kunnen we, op basis van machine learning en datagedreven inzichten, een optimale en persoonlijke ervaring creëren die individuen laat groeien, productiever laat werken en hen ondersteunt op belangrijke momenten.

We zien deze aanpak-op-maat als cruciaal voor de toekomst van werk. We zijn hierin niet de enigen. Volgens het onderzoek Global Human Capital Trends van Deloitte uit 2021 verwacht 68% van de managers dat personeelsstrategieën in de toekomst meer op de individuele behoeften zullen worden afgestemd.

Al vanaf het begin staan mensen centraal in de software van Workday, met de employee experience als topprioriteit. Werknemers zijn ook onze belangrijkste kernwaarde en vormen de basis van ons succes. Hoewel we op dit gebied al grote vooruitgang hebben geboekt, blijven we onze personeelsstrategieën en onze applicaties (zowel voor onze klanten als intern) verder ontwikkelen om in te spelen op een voortdurend veranderend klimaat.

Eén ding is zeker: de betekenis van een positieve employee experience en de manier waarop werkgevers met hun mensen communiceren en omgaan, zijn door de gebeurtenissen van de afgelopen twee jaar drastisch veranderd.

De employee experience evolueert

Jaren geleden was de employee experience gebaseerd op dingen die werknemers volgens werkgevers gelukkiger en productiever zouden maken, bijvoorbeeld open kantoren, extra's zoals gratis lunch of snacks en ontspanningsruimtes.

Maar met de pandemie, de toename van intelligente technologieën en hybride werkmodellen zijn de verwachtingen van werknemers verder toegenomen. Hierdoor groeit het belang van wederzijdse communicatie, waarbij werkgevers luisteren naar en zich laten leiden door de wensen en behoeften van elke werknemer, om vervolgens met behulp van technologie ervaringen te creëren die de betrokkenheid en productiviteit stimuleren.

Om onze klanten hierbij te helpen focussen we op 3 elementen:

 • De stem van de werknemer. We zijn ervan overtuigd het de bedrijfsprestaties ten goede komt als werkgevers naar werknemers kunnen luisteren en passende actie ondernemen. Toen we vorig jaar ontdekten dat we deze visie met Peakon deelden, verwelkomden we hen met plezier bij de Workday-familie om samen te werken aan oplossingen die de dialoog tussen werknemers en werkgevers verbeteren. Bij Workday (en bij veel van onze klanten) helpen Workday Peakon Employee Voice-surveys om een vinger aan de pols houden wat betreft de ervaringen, het welzijn en de betrokkenheid van werknemers. Zo kan het werknemerssentiment grondiger geanalyseerd worden, om op basis daarvan zinvolle actie te ondernemen.

  Zo introduceerden we tijdens de pandemie bijvoorbeeld bedrijfsbrede verlofdagen, zogenaamde 'Thank You Fridays', omdat onze werknemers ons vertelden dat ze tijd nodig hadden om de batterijen op te laden en zich op hun welzijn te concentreren.

  We hebben onlangs ook een nieuw product aangekondigd, Workday Scheduling and Labor Optimization, om de manier waarop werknemers willen werken te ondersteunen. Hierbij wordt rekening gehouden met hun behoeften en voorkeuren op het gebied van werktijden, terwijl het bedrijf de benodigde inzichten krijgt om personeel effectief in te zetten. Met deze innovaties laten we de stem van de werknemers luider klinken door naar hun unieke behoeften te luisteren en die te ondersteunen.

 • Employee engagement en development. Betrokken werknemers zijn gelukkiger en productiever. Wanneer we geavanceerde analytics en machine learning toepassen op data van Workday Human Capital Management (HCM), brengen we inzichten aan het licht waarmee wij (en onze klanten) effectieve werknemersprogramma's en -doelstellingen kunnen opstellen die de betrokkenheid bevorderen.

  Zo hebben we bijvoorbeeld flink geïnvesteerd in onze Skills Cloud-technologie, onderdeel van Workday Talent Marketplace, die ontbrekende vaardigheden opspoort en vervolgens relevante aanbevelingen voor ontwikkeling doet door mensen te koppelen aan kansen en aanbevolen learning aan de hand van hun functie, voorkeuren en interesses. Vaardigheden zijn niet alleen belangrijk voor onze wendbaarheid en onze bedrijfsstrategie, maar geven onze werknemers ook de kans om te groeien en zich te ontwikkelen, zodat we onze beste mensen kunnen motiveren en behouden.

 • Een optimale user experience. De tools en technologieën die we elke dag op het werk gebruiken spreken boekdelen over de investeringen die een bedrijf in ons doet, of het gebrek daaraan. Dat is waarom de manier waarop het applicatieontwerp (de UX) een integraal onderdeel is van de employee experience en waarom we Jeff Gelfuso hebben aangesteld als Chief Design Officer. We zetten ons meer dan ooit in voor het creëren van een fantastische digitale ervaring voor elke Workday-gebruiker, met een focus op het verbeteren van de toegankelijkheid en gebruikersvriendelijkheid van belangrijke Workday-taken zoals verlofaanvragen en onkostendeclaraties.

  We weten dat het juiste ontwerp werknemers productief houdt en mensen moet ondersteunen willekeurig de plek waar ze werken. Het recent aangekondigde Workday Everywhere is een voorbeeld van hoe we dit doen door het integreren van Workday in andere digitale omgevingen (zoals Slack of Microsoft Teams) om het werk voor iedereen eenvoudiger en meer verbonden te maken.

Ervaringen verbeteren met inzichten uit één databron

Voor een effectieve employee experience is meer nodig dan een portal of een aantrekkelijke user experience die verschillende samengeraapte technologieën er samenhangend en verbonden uit laat zien (terwijl ze dat niet zijn). Personalisatie vraagt om een sterke datafundering. Als alle HR-data zich veilig op één plaats bevindt, waar deze data met externe data kan worden gecombineerd en vervolgens geanalyseerd, kunnen wij en onze klanten problemen identificeren en snel strategieën voor een gerichte doelgroep uitwerken om problemen te verhelpen.

De tools en technologieën die we elke dag op het werk gebruiken spreken boekdelen over de investeringen die een bedrijf in ons doet, of het gebrek daaraan.

Een voorbeeld hiervan is Workday Journeys, waarmee datagedreven inzichten met behulp van machine learning worden omgezet in acties die worden gepresenteerd aan specifieke medewerkers in de vorm van 'recommendations'. Dit zorgt ervoor dat de juiste ervaring op het juiste moment aan de juiste persoon wordt geleverd. Met deze aanpak bekijken we de employee experience vanuit elke hoek en houden we rekening met alle aspecten van een persoon bij het vormgeven van zijn of haar ervaring. Zelfs binnen de Workday-klantencommunity, die meer dan 55 miljoen werknemers omvat, denk ik dat we kunnen stellen dat geen twee ervaringen precies hetzelfde zijn. 

Denk maar aan een werknemer die als individuele medewerker overstapt naar een functie als HR-manager, zich erop voorbereidt om op afstand een divers, internationaal team te leiden en ondertussen de zorg voor een bejaarde ouder op zich neemt. Hoe bedrijven met deze nuances omgaan, onderscheidt een gemiddelde ervaring van een geweldige ervaring. Daarom is investeren in ervaringen op maat zo belangrijk. 

We staan nu voor een unieke kans om de manier waarop we werken opnieuw vorm te geven. De disrupties van vandaag veranderen onze manier van werken en leidinggeven op een positieve manier, waarbij het belangrijker dan ooit is om met onze mensen in gesprek te gaan en naar hen te luisteren. Ik ben ervan overtuigd dat we onze werknemers kunnen steunen en betrekken door met empathie te leiden, naar hen te luisteren en met behulp van de juiste technologieën leer- en groeimogelijkheden te bieden. Zo bouwen we aan een sterkere organisatie.

Meer om te lezen