Internationaal Workday-onderzoek: leiders, weet u hoe uw mensen zich voelen?

Een positieve employee experience is niet alleen goed voor het moreel: volgens de helft van de HR-leaders in ons internationale onderzoek is een positieve ervaring cruciaal om bedrijfsbrede transformatie te stimuleren. En bij het hoger management wordt empathie door CFO's het vaakst genoemd als de belangrijkste vaardigheid om aan bedrijfsbehoeften te voldoen.

Werknemers zijn hun werk serieuzer gaan bekijken door de coronapandemie. Ze denken na over wat ze van hun werk vinden, hoe ze willen werken en voor welk soort bedrijf.

Het lukt werknemers echter lang niet altijd om die overwegingen met hun werkgevers te bespreken of te zorgen dat ze überhaupt willen luisteren.

Zet werknemers op de eerste plaats

De cijfers in ons onderzoeksrapport Closing the Acceleration Gap: Toward Sustainable Digital Transformation zijn bemoedigend. Volgens onze internationale survey onder 1150 senior executives stimuleert de helft van de HR-leaders bedrijfsbrede transformatie op basis van positieve employee experiences. 

Een positieve employee experience is de belangrijkste factor voor acceleratie, gevolgd door:

  • Diversiteit, gelijkheid en inclusie (45%).
  • Beleidsregels en praktijken ter ondersteuning van een hybride personeelsbestand (40%).
  • Schaalbaar leren en ontwikkelen (34%).

Niet alleen HR-leaders prioriteren werknemerservaringen en -betrokkenheid, ook senior managers in andere functies hebben er oog voor. "De employee experience staat centraal bij alles wat we doen", zegt Jennifer LaClair, Chief Financial Officer bij Ally Financial, een digitale financiële dienstverlener. "We hebben enkele vanzelfsprekende veranderingen doorgevoerd op het gebied van thuiswerken." 

Initiatieven zoals nieuwe communicatietools, extra resources voor digitale connectiviteit en zelfs 'Zoom voor dieren' waar collega's kennis konden maken met elkaars huisdieren. Ondanks de uitdagingen van 2021 zag Ally Financial dankzij hun inspanningen de betrokkenheidsscores in de loop van het jaar stijgen.

Volgens onze internationale survey onder 1150 senior executives stimuleert de helft van de HR-leaders bedrijfsbrede transformatie op basis van positieve employee experiences.

Voordat de transformatie gestart kon worden, was het volgens LaClair allereerst van belang om te luisteren naar werknemers. "Het heeft ons negen maanden gekost om de huidige stand van zaken in kaart te brengen en input te krijgen van onze 550 financewerknemers", zegt ze. "We zijn tijdens die negen maanden met hen in gesprek gegaan om een gedetailleerder beeld en diepgaand inzicht te krijgen in de benodigde veranderingen en onderlinge verbanden."

Uit ons onderzoek blijkt dat CFO's de enige executives zijn die vinden dat hun transformatiedoelen het meest worden belemmerd door de bedrijfscultuur (56% is het daarmee eens). Ook noemen ze organisatie- of teamstructuur het vaakst als de grootste barrière (24%). Dit wijst op een sterk bewustzijn van wat er onder werknemers speelt en de impact van cultuur op betrokkenheid. Toen we het hoger management vroegen over welke vaardigheden teams moeten beschikken om aan bedrijfsbehoeften te blijven voldoen, werd empathie door CFO's het vaakst genoemd als belangrijkste vaardigheid.

Een verspreid personeelsbestand engageren

Vóór de pandemie had technologieplatform Dashlane een kantoorgerichte cultuur, maar het bedrijf is snel overgeschakeld naar het ondersteunen van thuiswerkende werknemers. Nu werknemers deels op afstand en deels op locatie werken, denkt het bedrijf na over nieuwe verbindingsmethodes. Bijvoorbeeld door vergaderruimtes opnieuw in te richten zodat de communicatie tussen werknemers op kantoor en thuis vlotter verloopt.

Uit ons onderzoek blijkt dat CFO's de enige executives zijn die vinden dat hun transformatiedoelen het meest worden belemmerd door de bedrijfscultuur (56% is het daarmee eens).

"Bijna 25% van ons personeelsbestand komt nooit naar kantoor en heeft geen enkele collega persoonlijk ontmoet", zegt Ciara Lakhani, Chief People Officer bij Dashlane. "Het is belangrijk dat die mensen een band ontwikkelen, niet alleen met elkaar maar ook met de mensen die hiervoor al bij het bedrijf werkten." 

Pete Schlampp, Chief Strategy Officer bij Workday waarschuwt bedrijvendie zich niet inspannen om te luisteren en zegt dat werknemers zullen vertrekken. "Er ontstaan veel grotere bedrijfsmatige problemen als bedrijven niet luisteren en het gesprek niet stimuleren", zegt hij. Met andere woorden: luister naar uw werknemers of wees niet verrast als ze vertrekken. 

Download het volledige rapport, 'Closing the Acceleration Gap: Toward Sustainable Digital Transformation' en ontdek welke inzichten de studie biedt voor CFO's, CIO's en CHRO's.

Meer om te lezen